لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۳۵

عدم صرف هزينه تبليغاتي به علت اطمينان برخي از کانديداها از ورود به مجلس، از ديد يک حقوقدان


(rm) صدا |
نيما تمدن (راديو فردا): محمد حسين آغاسي، وكيل پايه يك دادگستري و حقوقدان نيز گفتگويي دارد با فريدون زرنگار درباره انتخابات مجلس هفتم. فريدون زرنگار (راديو فردا): آقاي آغاسي با توجه به اين كه دو روز به برگزاري انتخابات مجلس هفتم بيشتر نمانده، الان مشاهدات شما به عنوان يك حقوقدان در جامعه چيست؟ محمد حسين آغاسي (حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري): وضعيت ظاهري جامعه و مردم به شكلي است كه به نظر نمي آيد كه اين هفته ما انتخاباتي برگزار كنيم. منظورم اين است كه هيچگونه جنبش و شوق و شوري را ما نمي توانيم در جامعه ببينيم و حتي در قسمتهايي از شهر كه من رفت و آمدهايي دارم، آن تبليغاتي كه در دوره هاي قبلي ما برخورد مي كرديم، به هيچ وجه ديده نمي شود، خيلي دست پايين گرفته شده و ظاهرا خود كانديداهايي هم كه الان باقي ماندند، اين تصور برايشان وجود دارد كه نيازي به تبليغات ندارند. آنهايي كه وقوف دارند كه به هر حال با هر مقدار رايي وارد مجلس خواهند شد، طبيعي است كه خودشان را زير بار هزينه هاي تبليغاتي نمي برند، آنهايي هم كه خارج از اين دسته و گروه هستند، مي دانند كه صرفا براي خودنمايي يا معرفي چهره خودشان به جامعه دارند اين كار را مي كنند، بنابراين در يك حد بسيار دست پاييني مبادرت به اين اقدامات كردند، در حالي كه دوره هاي قبل تمام سطح شهر و ديوارها و تيرهاي چراغ برق و گفتگوها و حركتهاي جوانها در سطح خيابانها به شكلي بود كه در جهت معرفي كانديداها بود. ف . ز: آيا اين وضع به نفع كساني نيست كه امكانات دارند از تبليغات و ارگانهاي اجرايي براي مقاصد خودشان كمك بگيرند؟ محمد حسين آغاسي: به اعتقاد من اين تبليغات نيست كه در اين دوره باعث راي آوردن كانديداها خواهد شد. اين را درواقع يك مطلبي است كه شيوع كامل پيدا كرده در جامعه و اعتقاد اين نيست كه مردم واقعا به اين افراد بايد راي دهند و بنابراين بايد با تبليغات خودشان را معرفي كنند. گروهها و دسته هايي هستند كه به احتمال زياد بر اساس اشاره يا خواهش يا به هر شكلي منسجم مي روند و آن مقدار رايي كه گفته مي شود بين ده درصد تا دوازده درصد خواهد بود، به افراد خاصي كه مورد نظر خواهند بود، خواهند داد. بنابراين من هم اگر در بين كانديداها بودم، خودم را خسته نمي كردم، اگر تبليغ مي كردم، يا نمي كردم، نتيجه پيشاپيش مشخص است. اين را حداقل مقامات رسمي مملكت، آنهايي كه بايد حرفشان در حكم بزرگان سياست مملكت باشد، به زبان آوردند و گفتند. رئيس مجلس گفته، رئيس جمهور گفته و تلاشهايي كه برخي از اصلاح طلبان باقي مانده در بين كانيداها مي كنند، به نظر من تاثير چنداني ندارد و به نظر من به جز آقاي كروبي سايرين راهي به مجلس نخواهند داشت. ف . ز : شما از ده تا پانزده درصد صحبت كرديد. آيا واقعا پيش بيني اين است كه بيشتر از اين در انتخابات شركت نمي كنند. محمد حسين آغاسي: برخوردهايي كه در وسايل نقليه و يا در خيابانها، سازمانها، ادارات و حتي در برخي از نهادهايي كه تصور مي كنند برخي به گروههاي مخالف اصلاحات راي خواند داد مي شود، همگي حكايت از اين مي كند كه غالبا تصميم بر اين است كه راي دادن در اين دوره تاثير چنداني ندارد. توجه كنيد كه من تصورم اين است كه اگر حتي اصلاح طلبان هم در اين دوره كانديدا مي شدند، شور و شعفي كه در دوره هاي قبلي بود، وجود نمي داشت، چون ديدند كه اينها هم با آن چوب لاي چرخ شوراي نگهبان مواجه هستند و هيچ كاري در مجلس نمي توانند بكنند. درست مثل آنچه در شوراي شهر اتفاق افتاد. ولي اينها كاري اصولا نمي توانند انجام دهند و موثر نيستند. من تعجب مي كنم كه برخي مطالبي را اين كانديداها در اين تراكتهايشان مي نويسند، در حالي كه اگر شوراي نگهبان بخواهد يك مصوبه اي از مجلس تبديل به قانون مي شود، اگر نخواهد نمي شود، بنابراين مجلس يك جنبه تشريفاتي دارد. محمد حسين آغاسي، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که هيچگونه جنبش و شوق و شوري را براي انتخابات در جامعه نمي بينيم و كانديداهايي هم كه باقي ماندند، اين تصور برايشان وجود دارد كه نيازي به تبليغات ندارند، چرا که يک سري از آنها با هر مقدار رايي وارد مجلس خواهند شد، و طبيعي است كه خودشان را زير بار هزينه هاي تبليغاتي نمي برند، آنهايي هم كه خارج از اين دسته و گروه هستند، مي دانند كه صرفا براي خودنمايي يا معرفي چهره خودشان به جامعه دارند اين كار را مي كنند، بنابراين در يك حد بسيار پاييني مبادرت به اين اقدامات كردند. وي مي افزايد که برخي مطالبي را اين كانديداها در اين تراكتهايشان مي نويسند تعجب آور است، چرا که اگر شوراي نگهبان بخواهد يك مصوبه اي از مجلس تبديل به قانون مي شود، اگر نخواهد نمي شود، بنابراين مجلس يك جنبه تشريفاتي دارد.
XS
SM
MD
LG