لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۰۳

يک استاد دانشگاه: برگزاري چنين انتخاباتي در بلند مدت به زيان محافظه کاران و نظام خواهد بود


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديو فردا): دکتر داوود هرميداس باوند، استاد علوم سياسي دانشگاه تهران و تحليلگر مسائل سياسي ايران، در گفتگويي با راديو فردا درباره انتخابات مجلس هفتم مي گويد: دکتر داوود هرميداس باوند (استاد علوم سياسي دانشگاه تهران و تحليلگر مسائل سياسي ايران، تهران): رد صلاحيت ها در هر حال يک واقعيت بود و آن عبارت از اين بود که برخي از گروه ها از قبل اعلام عدم مشارکت کرده بودند در انتخابات، منتهي در مورد گروه مشارکت لاقل دو نگرش بود، برخي ها بر اين بودند که به عنوان اقليت در خورد پذيرش وارد مجلس بشوند و بعضي هايشان نگراني ها و تمايل آن چناني نداشتند، ولي در هر حال فکر نمي کردند به اين صورت منتهي بشود که اکثريت نمايندگان در مجلس رد صلاحيت بشوند. در هر حال من فکر مي کنم اين يک خط مشي بود که از سوي جناح محافظه کار اتخاذ شد براي خارج کردن رقيب از صحنه، ولي در حال حاضر اکثر گروه هاي سياسي جبهه ملي، نهضت آزادي، ملي – مذهبي ها، مشارکتي ها، و تحکيم وحدت اعلام عدم مشارکت کرده اند در انتخابات، چون معتقد هستند که نحوه اي که اتخاذ شد از سوي شوراي نگهبان، در حقيقت يک نوع آپارتايد سياسي است نسبت به آزادي انتخابات و حق انتخاب شدن، بنابراين انتظار اين است که در انتخابات پس فردا مشارکت آن چناني نباشد، اگر به هر حال آزاد باشد. بنابراين احتمالا بين 35-30 درصد پيش بيني مي شود که حدود مشارکت مردم باشد در انتخابات. ل.ص.: با عدم شرکت مردم در انتخابات، شما فکر مي کنيد که مساله مشروعيت نظام و آينده اصلاحات چه خواهد شد؟ دکتر داوود هرميداس باوند: ببينيد، اصلاحات که مدت ها قبل با بن بست روبرو شده بود و به همين دليل نوعي ياس و هرمان و بي تفاوتي در جامعه حاکم شده بود و به همين دليل هم در انتخابات شوراي شهر و روستا مردم به خصوص در شهرهاي بزرگ شرکت نکردند و در حقيقت اعتراضي بود به کل وضع موجود، اعم از محافظه کار و اصلاح طلب. بنابراين، اين يک نوع مقاومت منفي است که Passive Resistance است که در هر حال اعتقاد مردم را نسبت به وضع موجود، به خصوص شرايطي که بعد از موضع گيري هاي شوراي نگهبان که در حقيقت محدود کردن حتي آن جنبه نسبي آزادي انتخابات است. در کوتاه مدت در چنين شرايطي ممکن است جناح مخالف بر اساس حتي آراء اقليت انتخاب بشود، ولي در طويل المدت و بلند مدت من فکر مي کنم نافع نباشد و اين به زيان هم محافظه کار خواهد بود و در هر حال براي نظام هم همچنين. انتخاباتي است که در يک شرايط غيرعادي برقرار مي شود و با آن اصول و ارزش ها که در مورد يک جامعه آزاد باشد سازگاري ندارد، يعني اين که همه شهروندان بتوانند از حقوق شهرونديشان متفع بشوند، يعني همه همانطور که در برابر قانون يکسان هستند، از امکان ها و فرصت هاي يکسان هم بهره مند بشوند و تقريبا تقسيم جامعه به خودي و غير خودي همانطور که اشاره کردم يک نوع آفت سياسي است و در هر حال به عنوان يک جريان آزاد و قانونمند تلقي نخواهد شد. دکتر داوود هرميداس باوند، استاد علوم سياسي دانشگاه تهران و تحليلگر مسائل سياسي ايران، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد که اکثر گروه هاي سياسي جبهه ملي، نهضت آزادي، ملي – مذهبي ها، مشارکتي ها، و تحکيم وحدت اعلام عدم مشارکت در انتخابات کرده اند، چون معتقد هستند که نحوه اي که اتخاذ شد از سوي شوراي نگهبان، در حقيقت يک نوع آپارتايد سياسي است نسبت به آزادي انتخابات و حق انتخاب شدن، بنابراين انتظار اين است که در انتخابات پس فردا مشارکت آن چناني نباشد. وي مي گويد که در کوتاه مدت در چنين شرايطي ممکن است جناح مخالف بر اساس حتي آراء اقليت انتخاب بشود، ولي در طويل المدت و بلند مدت نافع نيست و اين به زيان هم محافظه کار خواهد بود و در هر حال براي نظام هم همچنين.
XS
SM
MD
LG