لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۴۵

نشست سران آفريقا در ليبي: «بدون صلح و امنيت در قاره پيشرفت عملي نيست»


(rm) صدا |
مهديه جاويد (راديو فردا): رهبران کشورهاي آفريقائي روزجمعه با شرکت دراجلاس سران آفريقا درشهرسرت درليبي، خواستارحل مسائل آفريقا شدند. مسائلي نظيرآب، کشاورزي واموردفاعي که کمال اهميت را براي توسعه وامنيت فقيرترين قاره جهان دربردارد. امير آرمين (راديو فردا): يواکوئيم چيسانو رئيس اتحاديه آفريقا ورئيس جمهوري موزامبيک طي سخناني دراجلاس سران کشورهاي آفريقائي گفت تا زماني که فضائي ازصلح، امنيت وثبات در آفريقا به وجود نيامده است، نمي توان انتظار پيشرفت را داشت. آلفا عمر کوناره رئيس جمهوري پيشين مالي ورئيس کنوني کميسيون اتحاديه آفريقا درسخنان خود خطاب به نمايندگان شرکت کننده دراجلاس گفت قاره آفريقا نياز به يک نيروي آفريقائي واکنش سريع دارد تا به هنگام بروز هر گونه بحراني سريعا پاسخگو باشد. معمر قذافي رهبر ليبي که اين اجلاس به تقاضاي او تشکيل گرديد و اوخود آن را سازمان داد وکشور خود را به صورت نيروئي براي تقويت اتحاديه آفريقا درآورده است، طرح بلند پروازنه تري براي اين اتحاديه درنظرگرفته است. اوخواستارآن است که کليه نيروهاي دولتي آفريقا دريک ارتش واحد ادغام شوند. با اين حال نشست وزيران امورخارجه کشورهاي آفريقائي که پيش ازاجلاس سران اين کشورها تشکيل گرديد، اعلام کرد هنوز زود است درباره اين طرح صحبت کرد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، درآفريقا اتفاق نظري وجود دارد که در کانون اصول اوليه اتحاديه آفريقا قرارمي گيرد. طبق اين نظر، امنيت قاره آفريقا بستگي به برقراري يک سيستم چند جانبه دارد که بحران هاي درحال گسترش در آفريقا و واکنش هاي دسته جمعي به اين بحران ها را مورد نظارت قراردهد. قراراست نيروي واکنش سريع که شاخه عملياتي شوراي صلح وامنيت اتحاديه اروپا به شمارمي رود، درسال جاري تاسيس شود. آقاي کوناره درسخنان خود گفت صلح بايد پايه واساس قاره ما باشد. ما بايد منازعات غيرقابل قبول کودکانه را کناربگذاريم ودر راه اعتلاي حقوق بشر مبارزه کنيم. رئيس کميسيون اتحاديه آفريقا درحالي که لباس سنتي سفيد رنگ آفريقائي را به تن داشت، درادامه سخنان خود گفت بيش از 450 ميليون آفريقائي که معادل نيمي ازجمعيت اين قاره را تشکيل مي دهند، به آب آشاميدني دسترسي ندارند. وي رسيدگي به اين موضوع حياتي را يکي از بزرگترين چالش هاي قرن بيستم درجهت برقراري يک عمران بادوام دانست. اجلاس سران اتحاديه آفريقا با سخنان معمرقذافي رهبرليبي گشايش يافت. وي درسخنان خود با دادن شعارهميشگي آفريقا براي آفريقائيان، به شرح گذشته سخت آفريقا تحت حکومت قدرت هاي اروپائي پرداخت وگفت آن ها رفتاري مانند حيوانات با ما داشتند وما را مانند بردگان مي فروختند. با اين حال آقاي قذافي نسبت به ادامه پيشرفت قاره آفريقا درصحنه بين المللي ابرازخوشبيني کرد. پائول بيا رئيس جمهوري کامرون، عمربونگو رئيس جمهوري گابون، لوران گباگبو رئيس جمهوري ساحل عاج، ام وائي کيباکي رئيس جمهوري کنيا و رابرت موگابه رئيس جمهوري زيمبابوه ازجمله کساني بودند که دراجلاس سران اتحاديه آفريقا شرکت نکردند. رهبران کشورهاي آفريقائي روزجمعه با شرکت دراجلاس سران آفريقا در شهر سرت در ليبي، خواستار حل مسائل آفريقا شدند. مسائلي نظيرآب، کشاورزي و امور دفاعي که کمال اهميت را براي توسعه وامنيت فقيرترين قاره جهان دربردارد. يواکوئيم چيسانو رئيس اتحاديه آفريقا ورئيس جمهوري موزامبيک طي سخناني دراجلاس سران کشورهاي آفريقائي گفت تا زماني که فضائي ازصلح، امنيت وثبات در آفريقا به وجود نيامده است، نمي توان انتظار پيشرفت را داشت. آلفا عمر کوناره رئيس جمهوري پيشين مالي ورئيس کنوني کميسيون اتحاديه آفريقا درسخنان خود خطاب به نمايندگان شرکت کننده دراجلاس گفت قاره آفريقا نياز به يک نيروي آفريقائي واکنش سريع دارد تا به هنگام بروز هر گونه بحراني سريعا پاسخگو باشد.
XS
SM
MD
LG