لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۳۹

تظاهرات عمومي مخالفان جنگ با عراق در بريتانيا همزمان با طرح دعاوي حقوقي، عليه وزيران پيشين دولت


(rm) صدا |
بكتاش خمسه پور (راديو فردا): دعاوي حقوقي، افشاگري هاي وزيران پيشين کابينه بريتانيا وتظاهرات عمومي مخالفان جنگ با عراق در بريتانيا در روزشنبه، باعث شد اتهامات وارده به دولت توني بلردرمورد علل ورود بريتانيا به جنگ با عراق همچنان مطرح باشد. امير آرمين (راديو فردا): گروه صلح سبزبريتانيا که يک گروه هوادارحفاظت ازمحيط زيست است، درمرافعه حقوقي خود خواستارآن شده است بداند دادستان کل بريتانيا براي قانوني جلوه دادن جنگ با عراق چه دلايلي به وزيران کابينه اين کشورارائه کرده است. اين تازه ترين دردسربراي توني بلرنخست وزيربريتانيا است که تلاش مي کند بحران داخلي مربوط به جنگ با عراق را پشت سربگذارد. گروه صلح سبزمي گويدآگاهي از دلايل دادستان کل درمورد قانوني جلوه دادن جنگ با عراق، براي دفاع از 14 تن ازفعالان اين گروه که دريک تظاهرات ضد جنگ بازداشت ومتهم به تخلف ازقوانين شدند، حائزاهميت است. يک سخنگوي اين گروه گفت ما فکرمي کنيم براي محاکمه منصفانه فعالان، لازم است بدانيم دادستان کل درآن وقت چه فکرمي کرده است. خواست گروه صلح سبز تنها چند روزپس ازاتهامات عنوان شده عليه کاترين گان کارمند پيشين اطلاعاتي بريتانيا به اتهام افشاي اسراردولتي مطرح شده است. اما به دنبال اعلام وکلاي خانم گان درمورد نيازبه اين اسرار براي دانستن دلايل دادستان کل، اتهامات وارده به خانم گان منتفي تلقي گرديد. وکلاي خانم گان استدلال کردند که موکل آن ها براي حفظ جان مردم دريک جنگ غيرقانوني وارد عمل شده بود. دولت بريتانيا مي گويد انتشاردلايل کامل دادستان کل اين کشور درمورد جنگ با عراق، برخلاف رويه قضائي است وبه همين جهت انتظارمي رود ازانتشارآن خودداري کند. با اين حال کلرشورت وزيرپيشين اموربين المللي بريتانيا که اين هفته دولت توني بلر را متهم کرد براي پيدا کردن توجيهي براي جنگ با عراق دردفترکارکوفي عنان دبيرکل سازمان ملل متحد ميکروفن مخفي کارگذاشته است، روزشنبه گفت تصورمي کند دادستان کل دلايل خود را درمورد توجيه جنگ تحت فشار ارائه کرده است. درهمين حال تظاهرکنندگان ضد جنگ نيزبراي گرم نگاه داشتن صحنه وابقاي موضوع جنگ با عراق درکانون توجهات مردم بريتانيا، قصد دارند به مبارزات خود ادامه دهند. حدود 600 تظاهرکننده روزشنبه درکنفرانس سالانه «ائتلاف جنگ را متوقف کنيد» شرکت کردند. قراراست روز20 ماه مارس نيزتظاهراتي به همين مناسبت برگزارشود. دعاوي حقوقي، افشاگري هاي وزيران پيشين کابينه بريتانيا، و تظاهرات عمومي مخالفان جنگ با عراق در بريتانيا در روز شنبه باعث شد اتهامات وارده به دولت توني بلر در مورد علت ورود بريتانيا به جنگ با عراق همچنان مطرح باشد. اين تازه ترين دردسر براي توني بلر، نخست وزير بريتانيا، است که تلاش مي کند بحران داخلي مربوط به جنگ با عراق را پشت سر بگذارد. گروه صلح سبز مي گويد: آگاهي از دلايل دادستان کل در مورد قانوني جلوه دادن جنگ با عراق براي دفاع از 14 تن از فعالان اين گروه که در تظاهرات زد جنگ بازداشت شده و متهم به تخلف از قوانين شده اند، حائز کمال اهميت است.
XS
SM
MD
LG