لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۳۲

سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي: پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي در دستور کار آژانس باقي خواهد ماند


(rm) صدا |
مينا بهارمست (راديو فردا): در زمينه گزارش تازه رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي، ساعتي پيش با مليسا فلمينگ، سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي گفتگويي داشتم و از او پرسيدم مسائل ميان ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي چيست يا حداقل مهمترين مساله ميان طرفين كدام است. خانم فلمينگ در پاسخ گفـت: مليسا فلمينگ (سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي): بدون شك مهمترين مساله اين است كه چرا در تجهيزات اتمي ايران، رد عنصر بسيار غني شده يافت شده است. اين مساله همچنان به قوت خود باقي است. اين سه يا چهار احتمال وجود دارد. يكي اين كه ايران از يك كشور خارجي مواد هسته اي وارد كرده، اما اين اقدام را به اطلاع آژانس بين المللي نرسانده است. ديگر اينكه ايران خود دست به غني كردن اورانيوم زده و آن را از آژانس مخفي كرده، سوم آنكه آنچنان كه ايران مي گويد، وسايل و تجهيزاتي كه وارد كرده، قبلا به عنصر اورانيوم غني شده آلوده بوده است و بالاخره مخلوطي از همه اينها. ف.م.: خانم فلمينگ افزود كه مسائل ديگري هم هستند كه بايد به فوريت به آنها پاسخ داده شود. در اينجا به خانم فلمينگ گفتم كه اينها همه قبلا ميان آژانس بين المللي و ايران مطرح شده بود. چرا آژانس بار ديگر اين نكات را به ميان كشيده است. وي گفت: مليسا فلمينگ: آژانس بين المللي از يكسو از بابت همكاريهاي ايران در مورد راه دادن بازرسان آژانس به تاسيسات اتمي جمهوري اسلامي و توافق اين كشور با لغو عمليات توليد اورانيوم غني شده و نيز توقف مونتاژ يا ورود قطعات دستگاههاي گريز از مركز اظهار رضايت كرد. اما از سوي ديگر آژانس خاطرنشان ساخته است كه موارد جديدي در مورد طرحهاي جديدتري ايجاد و استفاده از دستگاه غني سازي اورانيوم مشاهده شده كه ايران آن را به اطلاع آژانس نرسانده است و اين سخت موجب نگراني است. ف.م.: از خانم فلمينگ پرسيدم آژانس قصد دارد در جهت حل اين مسائل چه كند؟ سخنگوي آژانس بين المللي گفت: مليسا فلمينگ: اين بسيار مهم است كه ايران در اطلاع سياستهاي هسته اي خود به آژانس از خود شفافيت كامل نشان دهد و هرگونه اطلاعاتي را در اين مورد، در اختيار ما قرار دهد. اما در عين حال كشورهايي كه وسايل و تجهيزات مربوطه را در اختيار ايران را گذاشته اند نيز بايد راه را براي بازرسي آژانس باز كنند تا آژانس بتواند نمونه هاي يافت شده در ايران را با نمونه هاي برداشته شده از كشورهاي مذكور مقايسه كند. ف.م.: خانم فلمينگ گفت كه بايد توجه داشت كه درك جزئيات يك برنامه هسته اي 20 ساله بسيار وقت گير و به زمان بسياري محتاج است. به مليسا فلمينگ گفتم كه آيا اين به معناي آن است كه ايران تا سالهاي سال در دستور كار آژانس بين المللي باقي خواهد ماند؟ وي گفت: مليسا فلمينگ: مساله ايران در دستور كار آژانس باقي خواهد ماند تا ما كاملا اطمينان حاصل كنيم كه تصوير كاملي از فعاليتهاي هسته اي ايران در گذشته و حال در دست داريم و تنها آن زمان است كه نام ايران از دستور كار آژانس پاك خواهد شد. در زمينه گزارش تازه رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته اي جمهوري اسلامي، مليسا فلمينگ، سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که مساله برنامه هسته اي جمهوري اسلامي در دستور كار آژانس باقي خواهد ماند تا ما كاملا اطمينان حاصل كنيم كه تصوير كاملي از فعاليتهاي هسته اي حکومت ايران در دست داريم. وي مي گويد که مساله اصلي بين جمهوري اسلامي و آژانس، يافت شدن رد عنصر بسيار غني شده درتجهيزات اتمي ايران است. وي مي گويد که آژانس از يك سو از بابت همكاريهاي حکومت ايران در مورد راه دادن بازرسان آژانس به تاسيسات اتمي و توافق با لغو عمليات توليد اورانيوم غني شده و نيز توقف مونتاژ يا ورود قطعات دستگاههاي گريز از مركز اظهار رضايت كرد، اما از سوي ديگر آژانس خاطرنشان ساخته است كه موارد جديدي در مورد طرحهاي جديدتري ايجاد و استفاده از دستگاه غني سازي اورانيوم مشاهده شده كه جمهوري اسلامي آن را به اطلاع آژانس نرسانده است.
XS
SM
MD
LG