لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۳۸

مروري بر مهمترين تحولات اقتصادي در منطقه خاورميانه


(rm) صدا |
فريدون زرنگار (راديو فردا): شرکت شل اين هفته اعلام کرد براي ازسرگيري عمليات اکتشاف وتوليد نفت در ليبي، قرارداد بزرگي با اين کشورامضا کرده است. درهمين حال قطرطرح هاي جديدي را براي بهره برداري ازمنابع عظيم گازخود اعلام کرد. امير آرمين (راديو فردا): شرکت شل روزپنجشنبه اعلام کرد قراردادي درجهت يک رابطه استراتژيک ديرپا براي جستجوي ذخايرجديد انرژي وگسترش تاسيسات کنوني گازطبيعي با ليبي امضا کرده است. اين قرارداد که درطرابلس ازسوي مقامات شرکت شل و شرکت ملي نفت ليبي امضا شد وامضاي آن با ديدار تاريخي توني بلر نخست وزير بريتانيا ازليبي تقارن داشت، بيانگر بهبود مناسبات ميان ليبي وبريتانيا است. بهبود روابط ليبي با غرب به دنبال تصميم ماه دسامبر گذشته معمرقذافي رهبراين کشور درمورد دست برداشتن ازبرنامه توليد سلاح هاي کشتارجمعي خود زير نظر بين المللي صورت گرفته است. ليبي راه را دربرابر بازگشت شرکت هاي نفتي آمريکائي نيز که درسال 1986 به دنبال اعمال تحريم هاي اقتصادي آمريکا آن کشور را ترک گفتند بازگذارده است. درهمين حال قطر روزسه شنبه گذشته يک يادداشت تفاهم شش ميليارد دلاري به مدت سه سال با شرکت ساسول شورون، شريک جنوب آفريقائي آمريکا براي تبديل گازطبيعي به نفت مايع امضا کرد. قطر روزشنبه فاش ساخت که داراي بزرگترين تاسيسات تبديل گازطبيعي به مايع است واين تاسيسات را با هزينه يک ميليارد و 300 ميليون دلاربراي فراهم آوردن 4.7 ميليون تن گاز طبيعي مايع جهت هند احداث کرده است. قطرکه پس از روسيه وايران داراي بزرگترين ذخايرگازجهان است، برنامه هائي براي افزايش ميزان گازطبيعي مايع به 60 ميليون تن درسال تا سال 2010 دارد. درهمين حال در صحنه اقتصاد کلان، مصراعلام کرده است پيش بيني مي کند توليد ناخالص داخلي اين کشور درسال 2004 به علت افزايش صادرات ودريافت ارز بيشتر، 4.5 تا 5 درصد افزايش يابد. اين پيش بيني که روزشنبه گذشته از سوي عاطف عبيد نخست وزير مصر اعلام شد، دو درصد بالاي برآورد اقتصاد جهان به وسيله صندوق بين المللي پول درماه سپتامبرگذشته است. اين صندوق در مقايسه با 8/2 درصد رشد اقتصاد مصر در سال 2003 ، پيش بيني فقط 3 درصد رشد را دراقتصاد مصردرسال 2004 کرده بود. صندوق بين المللي پول مي گويد مصر نيازبه 6 درصد رشد اقتصادي دارد تا بتواند 600 هزارشغل توليد کند وبيکاري ونيازمندي هاي داوطلبان شغل دراين کشور70 ميليون نفري را برطرف کند. شرکت شل روزپنجشنبه اعلام کرد قراردادي براي جستجوي ذخايرجديد انرژي وگسترش تاسيسات کنوني گازطبيعي با ليبي امضا کرده است. درهمين حال قطر روزسه شنبه گذشته يک يادداشت تفاهم شش ميليارد دلاري به مدت سه سال با شرکت ساسول شورون، شريک جنوب آفريقائي آمريکا براي تبديل گازطبيعي به نفت مايع امضا کرد. از سوي ديگر، مصر پيش بيني مي کند توليد ناخالص داخلي اين کشور درسال 2004 به علت افزايش صادرات ودريافت ارز بيشتر، 4.5 تا 5 درصد افزايش يابد.
XS
SM
MD
LG