لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۰۹

افزايش توجه پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) به مسائل شمال آفريقا


(rm) صدا |
فريدون زرنگار (راديوفردا): يک فرمانده نظامي بلند پايه آمريکائي روزجمعه اعلام کرد ارتش آمريکا مبادله اطلاعات با کشورهاي شمال آفريقا وبرقراري برنامه هاي آموزشي براي اين کشورها را درجهت مبارزه با گروه هاي تندرواسلامگرا درمنطقه افزايش مي دهد. بهروز نيكذات (راديوفردا): ژنرال جيم جونز، ژنرال وابسته به رسته تفنگداران دريائي آمريکا وفرمانده کل نيروهاي اين کشوردراروپا وپيمان ناتو گفت کوشش هاي مربوط به مبادله اطلاعات وآموزش ممکن است ليبي را نيز که يک معدن بالقوه طلا ازاطلاعات تلقي مي شود، دربربگيرد، اما درحال حاضر تمرکز روي ساير کشورهاي واقع درکرانه هاي پهناورشمال آفريقا است. ژنرال جونزگفت شکست دوهفته پيش يک گروه اسلامگراي تندرو الجزائري درنبرد با نيروهاي چاد، الگوئي ازهمکاري ميان طرفين يک مرزاست که آمريکا تلاش درتقويت آن دارد. ژنرال جونز درتوضيحاتي براي خبرنگاران در وزارت دفاع در واشنگتن گفت علت اين که من روي اين نوع عمليات تاکيد مي گذارم اين است که عمليات جنگي ازسوي کشورهاي آفريقائي وبه وسيله نيروهاي آفريقائي به مورد اجرا گذارده شده ونقش آمريکا عمدتا دادن اطلاعات بوده است. ژنرال جونز افزود با اين حال هيچ مربي يا مشاورآمريکائي وبه طورکلي هيچ اونيفورم پوش آمريکائي درعمليات جنگي که متعاقبا گسترش يافت مشارکت نداشته است. دولت چاد مدعي است 43 تن ازرزمندگان گروه سلفي موعظه وجنگ درجريان نبرد کشته شدند، اما ديپلمات هاي مقيم منطقه مي گويند فقط حدود 15 نفرکشته شدند و ظاهرا فرمانده گروه نيزموفق شد که فرارکند. به گفته ژنرال جونز، جنگ دريک منطقه دورافتاده مرزي چاد وهنگامي روي داد که گروه سلفي موعظه وجنگ به وسيله نيروهاي نيجر ازمناطق مرزي اين کشور رانده شدند. ژنرال جونزافزود ما توانستيم کمک کنيم وبا دستگاه هاي بي نظيرخود محل استقراراين افراد را به نيروهاي چاد نشان داديم. خبرگزاري فرانسه درگزارشي نوشت منظور ژنرال جونز ازدستگاه هاي بي نظير، ماهواره هاي جاسوسي بوده است. ژنرال جونزگفت گروه سلفي موعظه وجنگ خود را متحد شبکه القاعده مي داند وآمريکا را به عنوان دشمن مرگبارخود اعلام کرده است وافزود قرائني دردست است که نشان مي دهد گروه هاي تندرواسلامگرا به کشورهاي حاشيه منطقه صحرا درآفريقا يعني مالي، موريتاني، نيجر، چاد والجزائر روي مي آورند تا ازمرزها وفضاي باز وبدون کنترل وفضاي اين کشورها بهره برند. ژنرال جونز به حملات تروريستي اخير درمراکش و بازداشت افرادي ازشهروندان شمال آفريقا در جريان بمب گذاري هاي مادريد نيزاشاره کرد. پيمان ناتوبه گونه فزاينده اي به منطقه شمال آفريقا علاقه نشان مي دهد و فرماندهي آمريکا واروپا هفته گذشته کنفرانسي براي مسئولان امور دفاعي در شمال آفريقا درمورد چگونگي همکاري با کشورهاي اين منطقه تشکيل دادند. ژنرال جيم جونز، ژنرال وابسته به رسته تفنگداران دريائي آمريکا وفرمانده کل نيروهاي اين کشوردراروپا وپيمان ناتو، روزجمعه اعلام کرد ارتش آمريکا مبادله اطلاعات با کشورهاي شمال آفريقا وبرقراري برنامه هاي آموزشي براي اين کشورها را درجهت مبارزه با گروه هاي تندرواسلامگرا در منطقه افزايش مي دهد. ژنرال جونز به حملات تروريستي اخير درمراکش و بازداشت افرادي ازشهروندان شمال آفريقا در جريان بمب گذاري هاي مادريد نيزاشاره کرد. پيمان ناتوبه گونه فزاينده اي به منطقه شمال آفريقا علاقه نشان مي دهد و فرماندهي آمريکا واروپا هفته گذشته کنفرانسي براي مسئولان امور دفاعي در شمال آفريقا درمورد چگونگي همکاري با کشورهاي اين منطقه تشکيل دادند.
XS
SM
MD
LG