لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۰۵

تحريم 13 شركت خارجي طرف معامله تسليحاتي با جمهوري اسلامي و برنامه اتمي ايران: اظهارات سخنگوي وزارت امورخارجه آمريكا


(rm) صدا |
وزارت امور خارجه آمريکا 13 شرکت خارجي را به خاطر آنچه صدور تکنولوژي و تجهيزات مورد استفاده در ساخت جنگ افزارهاي کشتار جمعي به ايران خوانده است مورد تحريم اقتصادي و مجازات قرار داده است. آدام ارلي سخنگوي وزارتخانه روز جمعه با اعلام اين خبر به پرسشهاي خبرنگاران پاسخ داد. بهروز نيكذات (راديوفردا): يکي ازخبرنگاران در رابطه با اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه شرکت هاي خارجي از آدام ارلي سخنگوي وزارت امورخارجه آمريکا سئوال کرد من هرگز نشنيده ام که ايرانيان دست به توليد يک موشک کروز زده باشند. منظورم اين است که چه نوع موشک کروز وازکجا پرتاب مي شود. آدام ارلي گفت: من نمي گويم ايران درحال توليد يک موشک کروزاست. اما قانون مي گويد اگرمعلوم شود شرکتي اقدام به ارسال تجهيزاتي به ايران کرده ويا تکنولوژي وتجهيزاتي براي اين کشورفراهم آورده است که به طوربالقوه مي تواند به توليد يک نظام موشکي کروزکمک کند، آنگاه اين شرکت مشمول تحريم هاي اقتصادي آمريکا قرارمي گيرد. روشن است که ايران داراي يک برنامه فعال موشکي است، اما من نمي گويم که اين شرکت ها درفراهم آوردن تجهيزاتي براي برنامه موشکي ايران دست داشته اند. من آنچه را که قانون گفته است بازگو کردم. سخنگوي وزارت امورخارجه آمريکا درپاسخ به سئوال ديگري در رابطه با گزارش بامداد روزجمعه آژانس بين المللي انرژي اتمي درمورد پيدا شدن مقاديري اورانيوم قابل استفاده درتوليد بمب درايران گفت: من اين گزارش را ديدم وروشن است که گزارش نگران کننده اي است. اين نخستين بار نيست که ما شاهد چنين گزارش هائي هستيم. آنچه را بايد بر آن تاکيد کرد اين است که ايران واقعا بايد حرف راست را بزند، با آژانس بين المللي انرژي اتمي همکاري کند، شرايط مندرج درقطعنامه هيات مديره اين سازمان را رعايت کند، تاسيسات خود را به روي بازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي که هم اکنون درايران هستند بازبگذارد، کليه فعاليت هاي خود را اعلام کند وفعاليت مربوط به غني سازي اورانيوم را متوقف سازد. اين ها چيزهائي است که ايرانيان وعده داده اند انجام دهند. اما کشف قرائن جديد همچنان ادامه دارد که من تصورمي کنم جامع بودن واعتبار آنچه را که پيشتراعلام کرده اند، زيرسئوال مي برد. ازآقاي ارلي سئوال شد چه اطلاعاتي درباره تعداد زيادي ازشرکت هاي خارجي دارد که درارتباط با فعاليت هاي مربوط به منع گسترش سلاح هاي اتمي مشمول مجازات واقع شده اند. آدام ارلي گفت: با توجه به قانون سال 2000 منع گسترش سلاح هاي اتمي ايران، آمريکا 13 شرکت را که اقلام ممنوعه براي ايران فراهم آورده بودند، مشمول مجازات قرارداده است. اين شرکت ها عبارتند از پنج شرکت چيني، دوشرکت روسي، يک شرکت روسيه سفيد، يک شرکت کره شمالي، يک شرکت تايواني ويک شرکت امارات متحده عربي. آقاي ارلي در ادامه گفت: اين شرکت ها طبق قانون مشمول مجازات واقع شدند زيرا اطلاعات موثقي دردست بود که اين شرکت ها از اول ژانويه سال 1999 تجهيزات وتکنولوژي به ايران صادر کرده اند که اقدام آن ها مشمول فهرست کنترل هاي صادراتي چند جانبه قرارمي گيرد ويا اقلامي نظيرآنچه درفهرست آمده صادر کرده اند، اما درسطحي پائين ترازضوابط فهرست کنترل اقلام است ويا اقلام ديگري صادرکرده اند که به طوربالقوه مي تواند به برنامه هائي که برقرارشده است کمک کند. وزارت امور خارجه آمريکا 13 شرکت خارجي را به خاطر آنچه صدور تکنولوژي و تجهيزات مورد استفاده در ساخت جنگ افزارهاي کشتار جمعي به ايران خوانده است مورد تحريم اقتصادي و مجازات قرار داده است. آدام ارلي سخنگوي وزارتخانه روز جمعه گفت روشن است که ايران داراي يک برنامه فعال موشکي است، اما من نمي گويم که اين شرکت ها درفراهم آوردن تجهيزاتي براي برنامه موشکي ايران دست داشته اند. من آنچه را که قانون گفته است بازگو کردم. سخنگوي وزارت امورخارجه آمريکا درپاسخ به سئوال ديگري در رابطه با گزارش بامداد روزجمعه آژانس بين المللي انرژي اتمي درمورد پيدا شدن مقاديري اورانيوم قابل استفاده درتوليد بمب درايران گفت: من اين گزارش را ديدم وروشن است که گزارش نگران کننده اي است.
XS
SM
MD
LG