لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۰۶

صدور حكم دادستاني رم براي بازرسي مراكز و خانه هاي فعالان سازمان مجاهدين خلق در ايتاليا


(rm) صدا |
از رم خبر مي رسد كه دفتر شوراي ملي مقاومت وابسته به سازمان مجاهدين خلق در ايتاليا و منازل فعالان اين سازمان در چندين شهر ديگر ايتاليا به دستور دادستاني رم توسط واحدهاي پليس ضد خرابكاري مورد بازرسي قرار گرفته است. احمد رافت (راديو فردا): فرانكو يونتا، يكي از دادستان هاي پايتخت ايتاليا، برپايه قوانين جديد مبارزه با تروريسم بين المللي كه پس از وقايع يازده سپتامبر سال 2001 ميلادي و حمله به برجهاي مضاعف نيويورك و ساختمان پنتاگن در اين كشور به تصويب رسيدند، حكم تجسس و بازرسي از دفتر شوراي ملي مقاومت و منازل فعالين سازمان مجاهدين خلق ايران در ده شهر ايتاليا را صادر كرد. در اين حكم دادستان رم، شوراي ملي مقاومت را به ايجاد شبكه اي جهت جمع آوري كمكهاي مالي براي حمايت از فعاليتهاي خرابكارانه متهم مي كند. مامورين ديگوس DIGOS ، پليس ضد خرابكاري ايتاليا و واحدهاي ويژه ژاندارمري اين كشور علاوه بر رم، در شهرهاي بولونيا، پزارو، آنكونا، پسكارا، آكوئيلا، پاويا، تورين، لچه و پالدوا، منازل فعالين سازمان مجاهدين خلق را مورد بازرسي قرار دادند و كليه كامپيوترها و مداركي را كه يافتند، جهت ترجمه و تجزيه و تحليل با خود بردند. سخنگوي دادستاني رم بنابرآنچه روزنامه هاي ايتاليا مي نويسند، مي گويد: ما ظن داريم كه پس از دستگيري رهبران اين سازمان در فرانسه، مجاهدين خلق در نظر دارند مركزيت خود را به ايتاليا انتقال دهند. همين سخنگو مي افزايد: هدف از تحقيقات، بررسي ماهيت اين سازمان كه ما فكر مي كنيم در خدمت تروريسم قرار دارد است. روزنامه كوريره دلاسرا به نقل از شاهين قبادي، سخنگوي شوراي ملي مقاومت در ايتاليا مي نويسد: دفتر مركزي ما در رم از بيست سال پيش تحت نظر پليس قرار دارد و ما تا كنون هيچگونه فعاليتي كه با قوانين ايتاليا مطابقت نداشته باشد در اين كشور انجام نداده ايم. روزنامه لارپوبليكا در رابطه با اين تجسس ها مي نويسد: پليس ضد خرابكاري ايتاليا، ديگوس، در پرونده اي كه به اين منظور تشكيل داده است، سازمان مجاهدين خلق را كه از دو سال پيش از سوي اتحاديه اروپا در ليست سازمانهاي خرابكار قرار داده شده است، متهم به دست داشتن در دهها عمليات تروريستي كه مرگ بيش از يكصد نفر را باعث شده اند مي كنند. در همين پرونده به گفته لارپوبليكا به حمايت مالي دولت سابق عراق از اين سازمان اشاره مي شود. لارپوبليكا در ادامه مي نويسد: از ماهها پيش مامورين امنيتي و انتظامي ايتاليا بيش از 50 نفر از اعضا و هواداران شوراي ملي مقاومت و سازمان مجاهدين خلق ايران را زير نظر دارند. دفتر شوراي ملي مقاومت وابسته به سازمان مجاهدين خلق در ايتاليا و منازل فعالان اين سازمان در چندين شهر ديگر ايتاليا به دستور دادستاني رم توسط واحدهاي پليس ضد خرابكاري مورد بازرسي قرار گرفت. دادستان رم، شوراي ملي مقاومت را به ايجاد شبكه اي جهت جمع آوري كمكهاي مالي براي حمايت از فعاليتهاي خرابكارانه متهم كرد. مامورين ديگوس DIGOS ، پليس ضد خرابكاري ايتاليا و واحدهاي ويژه ژاندارمري اين كشور علاوه بر رم، در شهرهاي بولونيا، پزارو، آنكونا، پسكارا، آكوئيلا، پاويا، تورين، لچه و پالدوا، منازل فعالين سازمان مجاهدين خلق را مورد بازرسي قرار دادند و كليه كامپيوترها و مداركي را كه يافتند، جهت ترجمه و تجزيه و تحليل با خود بردند. سخنگوي دادستاني رم اظهار داشت: ما ظن داريم كه پس از دستگيري رهبران اين سازمان در فرانسه، مجاهدين خلق در نظر دارند مركزيت خود را به ايتاليا انتقال دهند.
XS
SM
MD
LG