لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۱۰

گردهمايي خانواده زندانيان سياسي در برابر دفتر سازمان ملل در تهران، از ديد يک عضو جبهه متحد دانشجويي


(rm) صدا |
کيوان حسيني (راديوفردا): روز گذشته جمعي از خانواده هاي زندانيان سياسي در برابر دفتر سازمان ملل در تهران گرد هم آمدند و خواستار آزادي همه زندانيان سياسي شدند. اين مراسم به دعوت جبهه متحد دانشجويي، جبهه دموكراتيك ايران، انجمن تارا، كميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي، جامعه فرهنگيان مبارز و چند تن از دانشجويان دانشگاه تهران انجام شد. اما آنچنان كه يكي از اعضاي جبهه متحد دانشجويي مي گويد، امين كرد، يكي از اعضاي اين جبهه، پس از پايان تحصن و در راه بازگشت به منزل، توسط نيروهاي انتظامي بازداشت شد. گفتگوي فرين عاصمي را با كيانوش سنجري، فعال جبهه متحد دانشجويي مي شنويم. كيانوش سنجري (عضو جبهه متحد دانشجويي): در ساعت دو عصر جمعي در حدود صد نفر از خانواده هاي زندانيان سياسي، از جمله خانواده هاي آقايان ايرج جمشيدي، روزنامه نگار، عليرضا رجايي، از اعضاي زنداني كانون نويسندگان ايران، حشمت الله طبرزدي، مهرداد لهراسبي، دكتر فرزاد حميدي، اميد عباسقلي نژاد و تني چند از خانواده هاي ديگر از زندانيان سياسي به همراه فعالين انجمن دموكراتيك ايران، جبهه متحد دانشجويي و همچنين كميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران در ساعت دو گرد هم آمدند و با همراه داشتن دو پلاكارد حاوي شعارهاي ما خواستار آزادي فوري همه زندانيان سياسي هستيم، مراسم خودشان را آغاز كردند و در ساعت سه اين مراسم با طرح شعارهايي از قبلي زنداني سياسي آزاد بايد گردد، رفراندوم رفراندوم اين است شعار مردم، آزادي عدالت اين است خواست ملت، خشونت محكوم است، اي مردم با غيرت حمايت حمايت و همچنين خواندن سرودهاي اي ايران و يار دبستاني من ادامه پيدا كرد، در اين مراسم با سرداده شدن شعار اي مردم با غيرت، حمايت حمايت، جمعي از عابران رهگذر به صف متحصنين پيوستند، به دليل انتقال ساختمان دفتر سازمان ملل از خيابان قائم مقام فراهاني، جايي كه ديروز ما جمع شده بوديم به خياباني در منطقه پاسداران تهران، جمعي از خانواده هاي ديگر هم در مقابل دفتر سازمان ملل، دفتر جديدش گرد هم آمده بودند و مراجعه كردند به اين دفتر ولي پاسخي از سوي مسئولين اين دفتر دريافت نكردند. به هر حال مراسم در مقابل دفتر سازمان ملل در خيابان قائم مقام فراهاني در ساعت 15:30 دقيقه با بارش شديد باران و دخالت ماموران امنيتي و انتظامي همراه بود كه حاضرين و متحصنين به آرامي محل را ترك كردند. يكي از دوستانمان در جبهه متحد دانشجويي آقاي امين كرد در راه منزل بازداشت مي شوند و الان هم در يكي از مقرهاي اطلاعات در تهران به سر مي برند و از وضعيتشان هم هيچ خبردار نيستيم. فرين عاصمي (راديو فردا): فقط به خاطر اين كه در مراسم شركت كرده بودند؟ كيانوش سنجري : بله احتمالا به خاطر همين مساله بوده. ف . ع : با دخالت ماموران انتظامي وقتي كه تجمع پايان گرفت، زد وخورد يا درگيري هم شد يا نه؟ كيانوش سنجري: به هيچ عنوان. خانواده ها به آرامي محل را ترك كردند و از مواجه شدن با نيروهاي امنيتي و زد و خورد با آنها پرهيز كردند و مشكل خاصي پيش نيامد. روز گذشته جمعي از خانواده هاي زندانيان سياسي در برابر دفتر سازمان ملل در تهران گرد هم آمدند و خواستار آزادي همه زندانيان سياسي شدند. اين مراسم به دعوت جبهه متحد دانشجويي، جبهه دموكراتيك ايران، انجمن تارا، كميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي، جامعه فرهنگيان مبارز و چند تن از دانشجويان دانشگاه تهران انجام شد. كيانوش سنجري، عضو جبهه متحد دانشجويي، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که در ساعت دو عصر جمعي در حدود صد نفر از خانواده هاي زندانيان سياسي، از جمله خانواده هاي آقايان ايرج جمشيدي، روزنامه نگار، عليرضا رجايي، از اعضاي زنداني كانون نويسندگان ايران، حشمت الله طبرزدي، مهرداد لهراسبي، دكتر فرزاد حميدي، اميد عباسقلي نژاد و تني چند از خانواده هاي ديگر از زندانيان سياسي به همراه فعالين انجمن دموكراتيك ايران، جبهه متحد دانشجويي و همچنين كميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران در ساعت دو گرد هم آمدند. وي مي گويد که مراسم در مقابل دفتر سازمان ملل در خيابان قائم مقام فراهاني در ساعت 15:30 دقيقه با بارش شديد باران و دخالت ماموران امنيتي و انتظامي همراه بود كه حاضرين و متحصنين به آرامي محل را ترك كردند. وي مي افزايد که يكي از اعضاي جبهه متحد دانشجويي، امين كرد، در راه منزل بازداشت شد و الان هم در يكي از مقرهاي اطلاعات در تهران به سر مي برد.
XS
SM
MD
LG