لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۵۷

اهداي جايزه انساندوستانه اتحاديه کارمندان و خدمات عمومي استان اونتاريو در کانادا به خانم شيرين عبادي


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): جايزه انساندوستانه خدمات عمومي کارمندان استان اونتاريو، در کانادا، به شيرين عبادي اهداء شد. اين جايزه که هرساله به نوآورترين و سخت کوش ترين افراد اهداء مي شود، امسال به برنده ايراني صلح نوبل سال 2003 اهداء شد. مريم اقوامي (راديوفردا، تورانتو): جايزه انساندوستانه اتحاديه کارمندان و خدمات عمومي اونتاريو، طي مراسم ويژه اي به شيرين عبادي، وکيل ايراني و برنده جايزه صلح نوبل سال 2003 اهداء شد. اين اتحاديه جوايز سالانه خود را به سخت کوش ترين و نوآورترين افراد در عرصه هاي اجتماعي و فعاليت هاي انساندوستانه اهداء مي کند. رها شهيد ثالث که به نمايندگي از شيرين عبادي جايزه او را دريافت کرد، متن سخنراني پيام او را قرائت کرد. شيرين عبادي در بخشي از پيام خود، با اشاره به امضاي منشور سازمان ملل توسط 50 کشور جهان در سال 1945 گفت: بيش از نيم قرن پيش، ما متعهد به برقراري صلح و دستيابي به عدالت اجتماعي و آزادي شديم. اما امروز در کجا قرار داريم؟ 59 سال پس از امضاي اين منشور، متاسفانه جنگ ها و ناآرامي هاي اجتماعي در صدر اخبار قرار دارند. 60 سال پس از تعهد بين المللي ما براي پاسداري از شان انساني و آزادي، حقوق سياسي و مدني ما به نام مذهب و يا امنيت ملي سرکوب مي شود. شکنجه در 111 کشور جهان رايج است. و صدها زنداني جنگي، به طور غير قانوني، در اسارتگاه هاي گوانتانامو بي، افغانستان، و عراق اسير هستند. اين حقايق نه تنها موارد نقض حقوق بشر، بلکه نشانه هاي آشکاري از آشفتگي جهاني مي باشد که هم اکنون در آن به سر مي بريم. برنده ايراني جايزه صلح نوبل سال 2003، در بخش ديگري از پيام خود مي گويد: دمکراسي و عدالت اجتماعي، دو سنگ پايه حفظ صلح ماندگار مي باشند، و کمبود هر يک، به نابودي صلح مي انجامد. در جهان معاصر که دمکراسي و عدالت اجتماعي ناپديد شده اند، که دولت ها معمولا بر مردم خويش ستم و سرکوب روا مي دارند، و در جهاني که 25 ميليون نفر هر سال از گرسنگي مي ميرند، ما نمي توانيم به صلح ماندگار دست يابيم. پرسش اصلي اين است که ما به عنوان شهروند جهاني چه مي توانيم انجام دهيم و به صلح و امنيت درست يابيم. و شان انساني خود را از آناني که آن را از ما ربوده اند، باز پس گرفته، و بهبود اقتصادي و اجتماعي را براي تمام مردم جهان فراهم آوريم. جايزه انساندوستانه اتحاديه کارمندان و خدمات عمومي استان اونتاريو در کانادا، طي مراسم ويژه اي به شيرين عبادي، وکيل ايراني و برنده جايزه صلح نوبل سال 2003 اهداء شد. اين اتحاديه جوايز سالانه خود را به سخت کوش ترين و نوآورترين افراد در عرصه هاي اجتماعي و فعاليت هاي انساندوستانه اهداء مي کند. رها شهيد ثالث که به نمايندگي از شيرين عبادي جايزه او را دريافت کرد، متن سخنراني پيام او را قرائت کرد. شيرين عبادي در بخشي از پيام خود گفت که 60 سال پس از تعهد بين المللي ما براي پاسداري از شان انساني و آزادي، حقوق سياسي و مدني ما به نام مذهب و يا امنيت ملي سرکوب مي شود. شکنجه در 111 کشور جهان رايج است. و صدها زنداني جنگي، به طور غير قانوني، در اسارتگاه هاي گوانتانامو بي، افغانستان، و عراق اسير هستند.
XS
SM
MD
LG