لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۲۴

پايان كنگره دو روزه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي


(rm) صدا |
كنگره دو روزه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ديروز خاتمه يافت. اين سازمان براي نخستين بار نشست سالانه خود را به شكل نيمه علني برگزار كرد. پيش از آن اين گروه سياسي جلسات خودرا به شكل غيرعلني تشكيل ميداد. در اين كنگره، شماري از چهره هاي سياسي كه عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نبودند نيز شركت داشتند. مهدي خلجي (راديوفردا): روزنامه شرق گزارش خود را در باره كنگره سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با اين عنوان آغاز كرده است، كنگره هفتم يا كنگره اول؟ سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه در سال 1370 دور تازه اي از فعاليت هاي خود را آغاز كرد گروهي كوچك بود كه همواره به شكل محفلي خصوصي اداره مي شد. اما در عرصه سياست ايران نفوذ و تاثيري گسترده داشت. بعد از انتخابات سال 1373 و حضور آشكار اعضاي اين گروه در مشاغل دولتي و پارلماني، دامنه تاثير آن بيشتر شد. اين سازمان كه در سالهاي اخير هوادار شكل گيري احزاب و نهادهاي مدني بوده، همواره با اين انتقاد روبرو بود كه چرا خود ساختار حزبي ندارد و در برابر تبديل شدن به يك حزب به مفهوم متعارف سياسي مقاومت كرده است. اين نخستين بار است كه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در پيشگاه ديگران جلسه سازماني تشكيل مي دهد. در همين كنگره پنج عضو جديد به اين سازمان افزوده شدو اعضاي شوراي مركزي نيز تعيين شدند. در كنار اينها تغيراتي در اساسنامه سازمان صورت گرفت وشورائي به نام شوراي داوري تاسيس شد. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي 124 عضو دارد. اين كنگره در حالي تشكيل مي شود كه طي دوماه گذشته دو عضو برجسته اين سازمان، محسن آرمين و بهزاد نبوي، از مقام نمايندگي مجلس استعفا دادند. قرار است بيانيه اين كنگره تا دو هفته ديگر منتشر شود. محمد سلامتي، دبيركل سازمان مجاهدين انلقال اسلامي ايران در اين كنگره گفت راه برد آينده سازمان اصلاح طلبي قانوني و مسالمت آميز با اتكا به خدا و راي مردم از طريق انتخابات آزاد و عادلانه و رقابتي و قانوني و اتحاد و همبستگي و سازماندهي همه اصلاح طلبان براي پيوزي اصلاحات و مقابله با هر اقدام و عمل غيرقانوين است. در محافل سياسي تهران گفته مي شود احتمال دارد برگزاري علني كنگره سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تلاشي باشد براي سازمان دهي تازه اصلاح طلباني كه از ساختار قدرت بيرون رفته اند يا طي امسال و سال آينده با پايان كار گرفتن كار مجلس ششم و رياست جمهوري محمد خاتمي مناسب جمهوري اسلامي را ترك خواهند گفت. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و جبهه مشاركت ايران اسلامي دو گروه عمده اصلاح طلان هستند كه به برنامه ريزي براي دوران تازه فعاليت اصلاح طلبان خارج از چارچوب قدرت در جمهوري اسلامي مشغول هستند. كنگره دو روزه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ديروز خاتمه يافت. اين سازمان براي نخستين بار نشست سالانه خود را به شكل نيمه علني برگزار كرد. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه در سال 1370 دور تازه اي از فعاليت هاي خود را آغاز كرد گروهي كوچك بود كه همواره به شكل محفلي خصوصي اداره مي شد. در اين كنگره پنج عضو جديد به اين سازمان 128 نفره افزوده شد و اعضاي شوراي مركزي نيز تعيين شدند. در كنار اينها تغيراتي در اساسنامه سازمان صورت گرفت وشورائي به نام شوراي داوري تاسيس شد. اين سازمان و جبهه مشاركت ايران اسلامي دو گروه عمده اصلاح طلان هستند كه به برنامه ريزي براي دوران تازه فعاليت اصلاح طلبان خارج از چارچوب قدرت در جمهوري اسلامي هستند.
XS
SM
MD
LG