لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۳۰

رشد و تورم در سياست اقتصادي ايران


(rm) صدا |
در اجتماع مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي، که ديروز برگزار شد، محمد خاتمي رييس جمهوري اسلامي يکبار ديگر اوجگيري تورم را در ايران به نرخ رشد بالاي اقتصادي اين کشور نسبت داد. رشد و تورم در سياست اقتصادي ايران عنوان گفتاري است از فريدون خاوند. فريدون خاوند (راديو فردا، پاريس): محمد خاتمي رييس جمهوري اسلامي، که سياستش در مبارزه با گراني مورد انتقاد شديد رقيبان سياسي او است، به تازگي براي پاسخگويي به اين انتقاد به استدلالي تازه روي آورده : به گفته او تورم کنوني کشور ريشه در افزايش نقدينگي دارد که خود زاييده رشد اقتصادي است. در اجتماع ديروز رييس و مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي، رييس جمهوري گفت توليد بدون ايجاد نقدينگي و سرمايه گذاري پا نخواهد گرفت و ما مجبوريم به برخي از پيآمد هاي اين روند تن دهيم. چند روز پيش محمد خاتمي در اجتماع مردم لرستان همين استدلال را چنين مطرح کرده بود :« نمي شود گفت ما بايد رشد سريع اقتصادي داشته باشيم و به تزريق نقدينگي توجه نکنيم. نمي شود نقدينگي را تزريق کرد و شاهد هيچگونه تورم و گراني در جامعه نبود». کوتاه سخن آنکه رييس جمهوري بر رشد 7.4 در صدي ايران در سال گذشته خورشيدي، که تنها به دليل رونق بازار نفت به دست آمده، تکيه ميکند و تورم را نتيجه محتوم اين رشد ميداند. بدين سان محمد خاتمي در زمره معدود رهبران سياسي جهان است که هنوز به پيروي از تئوري هاي رايج در نخستين دهه هاي پس از جنگ جهاني دوم، رشد زاينده تورم را طبيعي ميداند، حال آنکه امروز سياستگزاري اقتصادي در بسياري از کشور هاي جهان، اعم از توسعه يافته و در حال توسعه، تورم را دشمن اصلي تلقي ميکند و دستيابي به رشد بدون تورم راهدف قرار ميدهد. اقتصاد آمريکا، در شرايط کنوني، رشد بالاي خود را با نرخ تورمي بسيار پايين تأمين کرده. مالزي در فاصله 1993 تا 2002، به رغم رشد افسانه اي اش، ميانگين نرخ تورم خود را زير دو در صد در سال حفظ کرد، حال آنکه ميانگين سالانه نرخ تورم ايران طي همان مدت، به رغم رشدي بسيار محدود تر، به حدود چهارده در صد رسيد. نرخ تورم چين، با رشدي زبانزد خاص و عام، از دو در صد بيشتر نيست. اوجگيري قيمت ها در ايران پيآمد افزايش سرسام آور نقدينگي است که عمدتا از پروار شدن دولت سرچشمه گرفته. حميد رضا برادران شرکاء، رييس تازه سازمان مديريت و برنامه ريزي چند روز پيش گفت که در جمهوري اسلامي، به رغم سر دادن شعار کوچک سازي، متأسفانه دولت بزرگ تر شده است. محمد خاتمي رييس جمهوري اسلامي، گفت تورم کنوني کشور ريشه در افزايش نقدينگي دارد که خود زاييده رشد اقتصادي است. رييس جمهوري بر رشد 7.4 در صدي ايران در سال گذشته خورشيدي، که تنها به دليل رونق بازار نفت به دست آمده، تکيه ميکند و تورم را نتيجه محتوم اين رشد ميداند. محمد خاتمي در زمره معدود رهبران سياسي جهان است که هنوز به پيروي از تئوري هاي رايج در نخستين دهه هاي پس از جنگ جهاني دوم، رشد زاينده تورم را طبيعي ميداند، حال آنکه امروز سياستگزاري اقتصادي در بسياري از کشور هاي جهان، اعم از توسعه يافته و در حال توسعه، تورم را دشمن اصلي تلقي ميکند و دستيابي به رشد بدون تورم راهدف قرار ميدهد. اوجگيري قيمت ها در ايران پيآمد افزايش سرسام آور نقدينگي است که عمدتا از پروار شدن دولت سرچشمه گرفته.
XS
SM
MD
LG