لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۴۹

كنفرانس مشترك سازمان ديده بان حقوق بشر و سازمان خبرنگاران بدون مرز


(rm) صدا |
دو روز بعد از انتشار گزارش مشروح سازمان ديده بان حقوق بشر درباره ايران، اين سازمان به همراه سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه شنبه کنفرانس مشترک خبري در پاريس برگزار کردند که در آن افزون بر نمايندگان اين دو سازمان معتبر بين المللي، شماري از فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران، از جمله سينا مطلبي روزنامه نگاري که در پي آزادي به قيد وثيقه از زندان به خارج از کشور مهاجرت کرده هم حضور داشتند. ميرعلي حسيني (راديو فردا): در ابتداي اين کنفرانس مطبوعاتي ابتدا ژان پل مارتوز مدير بين المللي بخش اطلاعات و ارتباطات سازمان ديده بان حقوق بشر به وخامت روز افزون نقض حقوق بشر در ايران اشاره کرد و سپس در مورد انتظار مقامات حقوق بشر از کشورهاي اروپايي در برابر حکومت اسلامي ايران گفت: کشورهاي اروپايي بايد درک کنند که حقوق بشر بايد در مرکز اصول سياست خارجيشان باشد. به نظر ما بايد پيوندي بين اراده اروپا در کنترل گسترش سلاحهاي کشتار جمعي و شفافيت در زمينه آزادي مطبوعات در ايران وجود داشته باشد. اتحاديه اروپا بايد رسما از ايران بخواهد تدابير مشخصي درباره حقوق بشر اتخاذ کند و در غير اين صورت اتحاديه اروپا بايد نه تنها در مورد نوع گفت و گوهايش با حکومت ايران، بلکه در همکاريهايش نيز در بخشهاي ديگر با ايران تجديد نظر کند. وي در مورد اميد روزنامه نگاران ايراني به آزادي هر چه زودتر گفت: حکومت اسلامي ايران هم در قانون اساسيش و هم در مقابل سازمان ملل متحد خود را متعهد به رعايت آزادي مطبوعات کرده و اميدواريم که فشارهاي بين المللي موجب آزادي روزنامه نگاران دربند شود. چرا که جاي روزنامه نگار در زندان نيست در مرکز جامعه است. در همين زمينه از عليرضا معيني عضو ايراني خبرنگاران بدون مرز در مورد اقداماتي که اين سازمان درجهت اعتراض به اسارت روزنامه نگاران ايراني انجام داده پرسيديم. عليرضا معيني (عليرضا معيني عضو ايراني خبرنگاران بدون مرز): چهار وظيفه اصلي ما داريم. در درجه اول اطلاعرساني گزارشگران بدون مرز به همکاران مطبوعاتي کساني که در ايران زنداني اند. دوم نهادهاي بين المللي است. اين نهادها مي توانند نهادهاي بين المللي رسمي باشند مثل سازمانهايي که سازمان ملل دارد و ديگر نهادهاي NGO که به آن سازمانهاي غير دولتي باشند که فعالند. و در آخر به طور مشخص روابط ما با دولتهاست. يعني دولتهاي غربي به طور مشخص بنا بر مناسباتي که با ايران دارند ما ازشان مي خواهيم که از اين مناسباتشان استفاده کنند و بر جمهوري اسلامي فشار بياورند که مجموعه قوانين خودش را حداقل رعايت کند. سپس سينا مطلبي که خود با دادن وثيقه از بند رسته است و اينک در اروپا به سر مي برد، در مورد اميدي که روزنامه نگاران در بند مي توانند براي آزادي داشته باشند به راديو فردا چنين گفت: سينا مطلبي (روزنامه نگار): متاسفانه اين حدود به ميزان زيادي مبهم هست و قابل تفسير و بسته به شرايط تغيير مي کند. مخصوصا اين که من اخيرا احساس مي کنم که شما به عنوان يک روزنامه نگار في نفسه مظنون هستيد. براي اين که به اين حرفه با ظن نگاه مي شود. براي همين مهم نيست که چه مي نويسد؟ آيا اصلا سياسي هستيد، نيستيد؟ مطلب حساسيت برانگيزي نوشته ايد يا نه؟ م.ع.ح: نقش ملموس مطبوعات آزاد، در مدتي که آزاد بودند چه بوده؟ سينا مطلبي: به نظر من روزنامه نگاري تنها چيزي است که براي جنبش آزاديخواهي باقي مانده. سازمان ديده بان حقوق بشر وسازمان خبرنگاران بدون مرز روز سه شنبه کنفرانس مشترک خبري در پاريس برگزار کردند که در آن شماري از فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران هم حضور داشتند. دو روز قبل از اين کنفرانس خبري، سازمان ديده بان حقوق بشر گزارشي را درمورد نقض حقوق بشر در ايران منتشر کرده بود. عليرضا معيني عضو ايراني خبرنگاران بدون مرز در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: وظيفه ما در درجه اول اطلاعرساني در مورد کساني است که در ايران زنداني اند. سينا مطلبي، روزنامه نگار مي گويد: به نظر من روزنامه نگاري تنها چيزي است که براي جنبش آزاديخواهي باقي مانده.
XS
SM
MD
LG