لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۴۲

بحران عراق: گزارش سازمان «دست از قابيل كوتاه» در باره اعدام ها در عراق


(rm) صدا |
در رم، يك سازمان غير دولتي موسوم به دست از قابيل كوتاه كه عليه مجازات اعدام در جهان فعاليت مي‌كند، گزارشي درمورد موارد نقض حقوق بشر درعراق منتشركرد. احمد رافت (راديوفردا): سازمان Hands Off Cain يا دست ازقابيل كوتاه، كه‌همه ساله گزارشي در رابطه با مجازات اعدام درجهانارائه مي‌دهد، پرونده ويژه‌اي كه به نقض حقوق بشردر عراق اختصاص داشت رادرجريان كنفرانسي باحضور شخصيت‌هاي سياسي ايتاليايي من جمله معاون وزارت خارجه رم خانم مارگريتابونيور اريه داد دراين گزارش اشاره مي‌شود در25 سال حكومت صدام حسين بيش از يك مليون نفردستگير شدند كه‌از سرنوشت 200 هزارنفرازآنان هيچگونه‌اطلاعي دردست نيسشت، 60 هزارنفرازاين افرادرا شهروندان كويتي كه درجريان اشغال اين كشوراز سوي عراق در سال 1991 ميلادي دستگيرشدند راتشكيل مي‌دهند. دراين گزارش همچنين اشاره مي‌شود درعراق علاوه بر200 زندان رسمي ‌دربيش از 300 پادگان وقرارگاه نظامي ‌نيزسلول‌هايي براي محبوس ساختن مخالفين نظام ساخته شده‌اند. درسال گذشته ميلادي بنابر آنچه تهيه‌كنندگان اين گزارش اعلام كرده‌اند، رسما 214 نفردر عراق اعدام شده‌اند. درحال حاضرگفته مي‌شود كه حداقل 60 هزار نفربه جرم مخالفت ويا حتي انتقاد از حكومت درزندان به سر مي‌برند. خانم مارگريتا بونيور معاون وزارت امور خارجه‌ايتاليا و مسئول پرونده‌هاي ايران، افغانستان وعراق، كه در اين كنفرانس حضورداشت، به راديوفردا مي‌گويد: پرسشي كه جامعه جهاني بايد به آان پاسخ گويد، حمله ياعدم حمله به عراق نيست، بلكه قبول يا عدم قبول حكومت‌هايي چون رژيم صدام حسين در بغداد است. خانم بونيورافزود: غرب كه در زمان جنگ عراق عليه‌ ايران و آيت الله خميني با حكومت بغداد با مغاضله مشغول بود، بايد امروز كلاه خودرا قاضي كرده وازوجدان خود بپرسد چگونه ‌اين همكاري را براي خود توجيه مي‌كرد. خانم بونيورمي‌افزايد با وجود اين كه ما همه ‌اميدواريم كه خلع سلاح عراق و بركناري صدام حسين ازحكومت بدون اعمال خشونت انجام پذيرد وليكن مشكل به نظرمي‌آيد كه ديكتاتوربغداد طرح ترك قدرت و كشور را به سادگي بپذيرد. خانم بونيوردر خاتمه مي‌گويد: اگردراين مقطع ما بخواهيم نقشي ‌واقعا براي اروپا قايل شويم، اين نقش بايد تلاش براي جهاني ساختن دموكراسي وگسترش سيستم‌هاي دموكراسي به كشوهايي كه‌هنوزتحت سلطه حكومت‌هاي استبدادگر قرار دارند باشد. سازمان «دست از قابيل كوتاه» پرونده ويژه اي را به شمار اعدام ها در عراق اختصاص داده است. در گزارش اين سازمان آمده است: طي 25 سال حكومت صدام حسين بيش از يك مليون نفر بازداشت شده اند كه از سرنوشت 200 هزار نفر آنها خبري در دست نيست. عراق 200 زندان رسمي دارد و علاوه بر آن از پادگان ها هم بعنوان محل بازداشت زندانيان استفاده مي شود. خانم مارگريتا بونيور، معاون وزير امور خارجه ايتاليا و مسول پرونده هاي ويژه عراق، ايران و افغانستان در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: پرسش حمله يا عدم حمله به عراق نيست، بلكه پرسش قبول يا عدم قبول حكومت هايي مانند رژيم صدام در بغداد است.
XS
SM
MD
LG