لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۷:۵۸

نتايج تازه ترين پژوهش سازمان ملي جوانان روي 75 هزا ر جوان ايراني


(rm) صدا |
شايان جابري (تهران): مطابق تازه ترين پژوهش سازمان ملي جوانان در تهران مراکز استانها و شهرها و روستاهاي ايران 22 ميليون جمعيت که در اين سنين جاي دارند معرف نسلي پيچيده اند که گاه رفتارهاي متناقض بروز مي دهند. از ميان جامعه آماري 75 هزار نفري جوانان تنها 17.5 درصد شاغل هستند که کمتر از يک چهارم اين تعداد دختران بوده اند. در حالي که 66 در صد جوانان متاهل که درس هم نمي خوانند شغلي نداشته و بديهي است زندگي براي متاهلان بي کار بسار دشوار است. ميانگين درآمد ماهانه دختران جوان 50 تا 55 هزار تومان است. ميانگين درآمد جوانان متاهل شاغل 85 تا 92 هزار تومان ذکر شده که چنين در آمدهايي خاصه در شهرهاي بزرگ به هيچ وجه کفاف مخارج را نمي دهند. يک اکثريت 90 درصدي از جوانان هم در وضعيت نامناسب به سر مي برند. که اين زمينه ساز ناراحتي هاي بزرگتر و واکنشهاي نا به هنگام و پيش بيني نشده است. مثلا 47 درصد اين قشر انجام کارهاي خلاف را به دليل مشکلات اقتصادي عيب نمي دانند. درآمد ماهيانه خانواده هاي جوانان هم عموما در سطحي پايين تر از متوسط و مثلا درآمد 3 درصد اين خانواده ها کمتر از 150 هزار تومان است. اين پول به قدري اندک است که بايد آن را زير خط فقر دانست. البته خانواده هاي اکثر جوانان هم درآمد بالايي ندارند و تنها 6 درصدآنها ماهانه بيش از 300 هزار تومان به دست مي آورند. يافته هاي اين پژوهش 600 صفحه اي همچنين حاکي از آشفتگي پاتولوژيک در نهاد سنتي خانواده ، تحول در نگرش به زنان و تغيير ديدگاه نسبت به اين جنس و تعليق و اغتشاش در هويت يابي هاي سياسي، شغلي و اجتماعي جوانان است. همچنين بيش از نيمي از جوانان گرفتار استرسهاي ناشي از رفتارهاي جنسي هستند. و سه چهارم آنها از نظر ارضاي غريزه جنسي دچار مشکلند. مشکلات سياسي هم باعث شده حداقل 41 درصدآنها بر حسب شرايطي که پيش آيد جهت گيريهاي غيرقابل پيش بيني داشته و به اين سوي و آن سوي کشيده شوند. از ديگر نکات قابل توجه کاهش شديد اميد به زندگي در جوانان ايران است 51 درصد از آنان خود را دچار معضل رواني اضطراب، 42 درصد مبتلا به افسردگي و 53 درصد معتقدند که ايکاش هرگز به دنيا نمي آمديم. 67 درصد جوانان از اوضاع اجتماعي مدني موجود ناراضي، و در نظر 53 درصد وضع فعلي کشور قابل اصلاح نيست. و همه چيز بايد از اساس تغيير کند. نارضايتي از عملکرد مدارس و مسولان آموزشي، تربيتي و مراکز آموزش عالي نيز بخش مهمي از پژوهش را به خود اختصاص داده است. به نظر 66 درصد جوانان آموزشهاي ديني و قرآني در مدارس نتوانسته هويت روحي و ديني آنها را تقويت کند. 64 درصد فکر مي کنند آگاهيهاي لازم در مورد مسايل دوران بلوغ در مدارس به آنها آموخته نشده . حدود 70 درصد دانشجويان يا فارغ التحصيلان معتقدند نظام آموزش عالي درک درست، روشن و عميقي از واقعيتهاي انسان معاصر ندارد. 87 درصد مي گويند آموزش عالي نيازمند اصلاحات اساسي است .مساله اي که در پژوهش سازمان ملي جوانان يک واقعيت عيني نامگذاري شده، گسترش فرهنگ غربي ميان جوانان 14 تا 29 ساله يعني نسل پرورش يافته انقلاب است. حدود 40 درصد آنها خوشبختي انسان را در غرب به عنوان مهد دموکراسي تضمين شده مي دانند. 57 درصد جهاني شدن را اجتناب ناپذير و يگانه راه سعادت ايران و 70 درصد پديده مهاجرت نخبگان و مغزها را قابل توجيه و منطقي مي دانند. تازه ترين پژوهش سازمان ملي جوانان روي 75 هزار جوان ايراني بين 14 تا 29 سال نشان مي دهد كه اكثريت اين طيف سني دچار مشكلات جدي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و رواني اند. يافته هاي اين پژوهش 600 صفحه اي حاکي از آشفتگي پاتولوژيک جوانان است. بيش از نيمي گرفتار استرسهاي ناشي از رفتارهاي جنسي هستند و سه چهارم آنها از نظر ارضاي غريزه جنسي دچار مشکلند. حدود 40 درصد آنها خوشبختي انسان را در غرب به عنوان مهد دموکراسي تضمين شده مي دانند.
XS
SM
MD
LG