لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۴۰

تصويب کليات طرح نحوه فعاليت تشکلهاي دانشجوئي در مجلس شوراي اسلامي


(rm) صدا |
کليات طرح نحوه انجام فعاليت تشکل هاي دانشجويي، در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. هدف اين طرح، سامان دادن به فعاليت هاي دانشجويي در چارچوب قانون و جلوگيري از محدوديت هايي است که گروه فشار براي اين فعاليت ها ايجاد مي کنند. مهدي خلجي در اين باره گزارش مي دهد: بر اساس طرح مصوب مجلس شوراي اسلامي، فعاليت تشكل هاي دانشگاهي در محدوده دانشگاه ها به موجب اصل 26 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آزاد است و دانشجويان و دانشگاهيان در محدوده دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و محيط هاي وابسته مي توانند با ايجاد تشكل ها در حوزه هاي سياسي ، فرهنگي، اجتماعي ، علمي و صنفي بر اساس ضوابط و مقررات فعاليت نمايند. به گفته نمايندگان مجلس بر پايه اين طرح تنها دو مانع براي فعاليت دانشجويان وجود خواهد داشت: فعاليت غيرقانوني تشکل هاي قانوني و فعاليت تشکل هاي غير قانوني. برخي از نمايندگان نيز احتمال داده اند که اين طرح در شوراي نگهبان قانون اساسي رد شود. پرسش اصلي ناظران اين است که آزادي عمل و بيان دانشجويان تا چه اندازه با اين طرح ها و قانون ها تضمين خواهد شد؟ بسياري از کارشناسان مسائل ايران مي گويند در ايران به دليل فقدان نهادهاي مدني، سازوکارهاي قانوني و توسل گروه هاي سياسي به روش هاي غيرسياسي براي حذف يک ديگر، تصويب قانون، چاره گر هيچ مشکلي نيست. شماري از تحليل گران مي گويند مجلس ششم، ناکامي خود را در برقراري موازنه سياسي با محافظه کاران، با توليد انبوه قوانين جبران مي کند، قوانيني که به سرعت در چرخ و دنده شوراي نگهبان گير ميکند و از ميان مي رود. از ديدگاه بسياري، در ايران، نبود سنت حقوقي، دستگاه قضايي مستقل و تفکيک قلمرو سياست از حقوق، اجراي هر قانوني، حتي مترقي، را دشوار مي کند. افزون بر اين، فضاي دانشگاه هاي ايران، به گفته فعالان دانشجويي، آن اندازه سرد شده که تنها راه شکستن انجماد آن، آزادي فعالان سياسي از زندان، رفع محکوميت ها و محدوديت هاي امنيتي و قضايي فعالان دانشجويي و حفظ امنيت و حرمت دانشگاه هاست. کليات طرح نحوه انجام فعاليت تشکل هاي دانشجويي، در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. هدف اين طرح، سامان دادن به فعاليت هاي دانشجويي در چارچوب قانون و جلوگيري از محدوديت هايي است که گروه فشار براي اين فعاليت ها ايجاد مي کنند. بر اساس طرح مصوب مجلس شوراي اسلامي، فعاليت تشكل هاي دانشگاهي در محدوده دانشگاه ها به موجب اصل 26 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آزاد است و دانشجويان و دانشگاهيان در محدوده دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و محيط هاي وابسته مي توانند با ايجاد تشكل ها در حوزه هاي سياسي ، فرهنگي، اجتماعي ، علمي و صنفي بر اساس ضوابط و مقررات فعاليت نمايند.
XS
SM
MD
LG