لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۵۸

حقوق بشر اسلامي از ديد يك كارشناس


(rm) صدا |
همايون مجد (راديو فردا): آقاي دکتر مصلي نژاد، با سپاس از اين گفتگو، گزارشهاي خبري حاکي است که دکترهاشم آغاجري استاد دانشگاه به 8 سال زندان محکوم شده است، به هر حال بعضي بر اين اعتقادند که امکان دارد دوباره دادگاه حکم اعدام ايشان را صادر کند، نظر شما چيست؟ عزت الله مصلي نژاد: اساساجامعه ايران متاسفانه جامعه اي است که در آن هيچ نورم و هيچ معياري وجود ندارد. چيزي که گوته زماني در مورد آلمان گفت که بي قانوني جاي قانون را گرفته است و عصر، عصر تباهي هائيست که مدام راز آنها از پرده برون مي افتندو هيچ بعيد نيست که اين کار انجام شود، چون هيچگونه تداوم و سيستم قانوني وجود ندارد، حتي به قوانيني که خودشان هم وضع مي کنند، احترام نمي گذارند. همايون مجد: گهگاهي صحبت از حقوق بشر اسلامي مي شنويم، اين موضوع چيست؟ عزت الله مصلي نژاد: اصولا قانون بين الملل از ديرباز حتي قبل از جامعه ملل متحد، به سه بخش تقسيم مي شد: قوانين بين الملل عمومي، قوانين بين الملل خصوصي و قوانين بين الملل جهانشمول، چيزي که همه بشريت نسبت به آن اتفاق آرا دارند. از جمله قوانين جهانشمول مي توانيم به منشور ملل متحد نام ببريم، از منشور حقوق کودک. اين بخش از قوانين بين الملل مربوط به ناموس انسان، و در واقع فطرت آدمي است. علاقه به آزادي و تساوي و برابري انسانها دارد. از اين لحاض ما چيزي به عنوان حقوق بشر اسلامي به طور خاص نمي شناسيم. يعني اگر بخواهيم بگوييم که حقوق بشر اسلامي داريم، بايد بگوييم که يک حقوق بشر يهودي داريم، يک حقوق بشر مسيحي و هندو... و باز همان مي شود اختلافات مذهبي و اختلافات نژادي که در واقع مخالف نفس صريح حقوق بشر است. هدف از حقوق بشر اين است که در يک سلسله اصول کلي و حقوق ابتدايي انسانها، همه دولتها و جوامع بشري با هم اتفاق نظر پيدا کنند. اينهايي که با بيان کردن مفاهيم اراده گرايانه، مثلا حقوق بشر اسلامي و آميزش دادن مذهب با حقوق بشر، ما بياييم و باز افتراق بين انسانها بوجود بياوريم. هدف حقوق بشر اين است که اين نوع تبعيضها را از بين ببرد. متاسفانه حقوق بشر اسلامي از حانب مرتجع ترين و جبارترين بخشهاي حکومتهاي خاورميانه مطرح شده. مثلا براي اولين بار عربستان سعودي مطرح کرد، بنيادگرايان الجزايري مطرح کردند. جمهوري اسلامي مطرح کرد. اين در واقع توجيهي است براي زير پا گذاشتن حقوق انسان. همايون مجد: جمهوري اسلامي ايران اکثرا گزارشهايي را که از طرف مجامع بين المللي در مورد حقوق بشر در ايران مي شود را قبول ندارد. و رد مي کند، چزا؟ عزت الله مصلي نژاد: من در يکي دو مورد در سازمان ملل بودم و نماينده ايران هم آنجا بود و کلا يک حالت تضاد و دوگانگي معيار ديده مي شده. از يکطرف مي گفت که من با اين سازمانها هستم و سعي داشت که در مجامع بين المللي از انزوا خودش را بيرون بياورد. از طرف ديگر وقتي به مفاهيم اساسي حقوق بشر مي رسد، بر ضدش بود و باعث مي شد که خود رژيم و علت وجودي رژيم و بنياد حکومتي را زير سوال ببرد، مي گفت اين را قبول ندارم اين مخالف اسلام است. يعني همان مفهوم يک بام و دو هوا. بنابراين به نظر من نوعي رياکاري وجود دارد که به ماهيت رژيم ايران که يک رژيم ستمگر و جبار و ضد بشر است، برمي گردد. آقاي عزت الله مصلي نژاد، حقوقدان و عضو كميسيون حقوق بشر كانادا، مقيم تورونتو در مصاحبه با راديو فردا مي گويداصولا مقوله اي بنام حقوق بشر اسلامي وجود ندارد. او همچنين اين امكان را كه بار ديگر ممكن است حكم اعدام عليه دكتر هاشم آغاجري، استاد دانشگاه صادر شود بعيد نمي داند.
XS
SM
MD
LG