لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۷:۴۳

راه ايجاد رابطه بين آمريكا و ايران از ديد يك تحليلگر مسائل خاور ميانه


(rm) صدا |
روز جمعه انجمن خبرنگاران خارجي در لندن، که ساختمان آن در کنار ساختمان وزارت امور خارجه بريتانيا قرار دارد، جلسه اي مطبوعاتي برگزار کرد که در آن چند تن از کارشناسان مسائل ايران، خبرنگاران رسانه هاي بين المللي را در جريان آخرين مسائل ايران قرار دادند. شهران طبري با امير طاهري تحليلگر مسائل خاور ميانه که سخنگوي اين جلسه بود گفتگويي دارد. شهران طبري (راديو فردا): آقاي طاهري، شما گفتيد سياست جديد خارجي آمريکا ايجاد تغيير در خاورميانه است و گفتيد ايران مهمترين کشور و رکن اصلي اين تغيير است و بعد گفتيد آمريکا نبايد عجله کند و بايد در مورد ايران، صبر پيشه بگيرد. قصدتان از اين سياست صبر چيست؟ امير طاهري : بله مساله معماري جديد سياسي خاورميانه در چارچوب دکترين دفاع ملي آمريکا در سال گذشته مطرح شد به اين معنا که آمريکا متوجه شده که کشورهاي غير دموکراتيک هميشه تهديدي خواهند بود عليه امنيت ملي آمريکا. اگر به خاورميانه نگاه کنيم اين منطقه آخرين منطقه دنيا است که موج دموکراسي هنوز به آن نرسيده است و در مرکز اين منطقه ايران قرار دارد بنابر اين وضع در ايران بايد عوض شود. بحثي که الان در واشنگتن است اين است که چطوري اين وضع عوض شود. با اقدام نظامي يا اقدام سياسي، نظر من که گفتم تامل کنند اين نيست که بروند و فراموش کنند قضيه را . نه بلکه مساله را خوب بررسي کنند که آيا با حمايت از جنبش دموکرات درداخل ايران مي شود به اين تغييرات رسيد؟ تغييراتي که نفع مشترک مردم ايران و مردم آمريکا را در برمي گيرد يا نه؟ و بخاطر شتاب زدگي و با توجه به شعارهاي شور انگيز، اشتباهاتي را مرتکب نشوند و همچنين توضيح دادم که وضع ايران و عراق متفاوت هستند براي اينکه در ايران يک جنبش داخلي دموکراتيک وجود دارد که در عراق وجود نداشت. شهران طبري : نکته ديگري که فرموديد اين بود که آمريکا بايد در مورد ايران سياستي را در پيش بگيرد که سياسي باشد مبني بر پياده کردن ارزش هايي که خودش به آن معتقد است و نه اينکه يک بام و دو هوا باشد و خودش براي خودش دموکراسي و آزادي را بخواهد و براي ايران سلطه و امپرياليسم را بخواهد. براي اين کار راه حلي پيشنهاد کرديد. مي توانيد توضيح دهيد؟ امير طاهري : بله، دموکراسي ها هيچگاه عليه هم وارد جنگ نمي شوند. دموکراسي ها عليه هم گروه هاي تروريستي پرورش نمي دهند. دموکراسي ها با هم در زمينه هاي اقتصادي و فرهنگي و علمي رقابت مي کنند ولي هيچوقت دشمني و عداوت نمي کنند. بنابر اين در دراز مدت تنها راه دوستي ايالات متحده آمريکا اين است که يا ايالات متحده آمريکا تبديل شود به جمهوري اسلامي آمريکا و يا ايران تبديل شود به کشور دموکراتيک ايران. هيچ راه سومي وجود ندارد. بنابراين وقتي آمريکايي ها از خواست هايشان در ايران صحبت مي کنند، نبايستي خواستار تغيير رفتار جمهوري اسلامي بشوند در برخي موارد مثل جريان مثلا خاورميانه، بلکه بايد خواستار تغيير ذات و ماهيت اين رژيم ضد ملي و ضد دموکراتيک شوند و خواستار اين باشند که در ايران هم يک رژيم دموکراتيک مردمي روي کار بيايد. شهران طبري : به عبارت ديگر شما معتقد هستيد که آمريکا، اين مذاکراتي که آقاي زلماي در سوييس با ايرانيان داشته، يا مذاكرات ديگر، اينها راه را براي حل مساله باز نمي کند. درست است ؟ امير طاهري : آقاي خليل زاد اصولا البته مذاکرات کاملا فني بود راجع به مبادله اطلاعات در مورد عراق، که تو داري چه کار مي کني اگر اينطوري بکني من اين کار را مي کنم و اينها، اينها جنبه ماهوي نداشت يعني وارد ماهيت مناسبات دو کشور نشدند چون هيچکدام، نه خليل زاد و نه نمايندگان ايران در موقعيتي نبودند که بتوانند راجع به مسائل ماهوي يا اساسي صحبت کنند و مذاکرات تکنيکي بوده. ولي در سطح وسيعتر وقتي ايالات متحده اعلام مي کند از ايران سه چيز مي خواهد يکي خودداري از ايجاد سلاح هاي تخريب دسته جمعي بخصوص سلاح هاي هسته اي، دوم خودداري از کمک به گروه هاي تروريستي القاعده و ديگران و سوم خودداري ازخرابکاري در كار صلح خاورميانه، بنظر من ايالات متحده بايستي يک خواست چهارم هم داشته باشد و آن احترام به حقوق بشر در ايران است و جلوگيري از سرکوب مردم ايران. در آن صورت يک تصوير کامل عرضه خواهد شد. امير طاهري تحليلگر مسائل خاور ميانه در پايان نشست مطبوعاتي انجمن خبرنگاران خارجي در لندن، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: کشورهاي غير دموکراتيک هميشه تهديدي خواهند بود عليه امنيت ملي آمريکا. و خاورميانه آخرين منطقه دنيا است که موج دموکراسي هنوز به آن نرسيده است. ايران در مركز اين منطقه قرار دارد و وضع در ايران بايد عوض شود. اينکه چطوري اين وضع عوض شود با اقدام نظامي يا اقدام سياسي، بنظر من مساله بايد خوب بررسي شود که آيا با حمايت از جنبش دموکرات درداخل ايران مي شود به اين تغييرات رسيد؟ بخاطر شتاب زدگي و توجه به شعارهاي شور انگيز، نبايد اشتباهاتي را مرتکب شد. ايران با عراق تفاوت دارد. براي اينکه در ايران يک جنبش داخلي دموکراتيک هست که در عراق نبود. تنها راه دوستي ايالات متحده آمريکا اين است که يا ايالات متحده آمريکا تبديل شود به جمهوري اسلامي آمريکا و يا ايران تبديل شود به کشور دموکراتيک ايران. هيچ راه سومي وجود ندارد. بنظر من ايالات متحده بايستي در صدر خواستهايش از ايران يک خواست ديگري هم داشته باشد و آن احترام به حقوق بشر در ايران است و جلوگيري از سرکوب مردم ايران.
XS
SM
MD
LG