لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۰۶

گسترش نگران كننده ويروس مولد بيماري «ايدز» در ايران


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): گسترش ويروس HIV و بيماري ايدز در ايران به سطح نگران کننده اي رسيده است. و دولت هيچگونه برنامه اي براي مقابله با اين مشکل ندارد. اخيرا دانشجويان رشته پزشکي دانشگاه تبريز با تشکيل يک ستاد دانشجويي، به تبليغ در شيوه هاي پيشگيري اين بيماري پرداختند. دکتر رامين احمدي، استاد بهداشت عمومي در دانشگاه ييل Yale در پاسخ به اين سئوال که چه راههايي براي پيشگيري از اين بيماري وجود دارد، به راديو فردا مي‌گويد: دکتر رامين احمدي (استاد بهداشت عمومي در دانشگاه ييلYale ): ببينيد، اپيدمي ايدزيک خطر جدي براي جامعه ماست و دانشجويان براي اين که بتوانند پيشگيري را به طور موثر در جامعه رواج بدهند، بايد بتوانند کاندوم را ببين جوانها تبليغ بکنند و استفاده از کاندوم يک امر قابل قبول و رايجي شود. چندين مطالعه اروپايي که روي پيشگيري انجام شده اين است که موثرترين راه پيشگيري، استفاده مرتب و مداوم و از کاندوم است. اما سئوال واقعي اين است که چطور مي‌شود کاندوم را بين جوانها رواج داد. اين وظيفه دولت است، در اين شرايط خطرناکي که در کشور ما وجود دارد در مورد سرايت بيماري ايدز، اين وظيفه دولت است و بايد در يک سطح ملي انجام شود. اين تلاش کوچک دانشجويان در تبريز قابل تقدير است ولي واقعا اين کاري است که در سطح وسيع به آن نيازمنديم و اين دولت قادر نيست اين کار را انجام دهد. چون شما نمي توانيد تمام پلهاي ارتباطي خودتان را با جوانهايتان از بين ببريد. به خاطرنيازهاي عاطفي روحي و جنسيشان آنها را شلاق بزنيد، زندان بکنيد و بعد يک مرتبه برگرديد و بگويي که خوب حالا اگر شلاق نخوردي و زندان نرفتي، حتما کاندوم استفاده کن. شما ملاحظه کنيد روزي را که آخوندهاي ما روي منبر کاندوم دست بگيرند و از مزايايش صحبت بکنند. دولتي مي‌تواند اين پيشگيري را انجام دهد که برايش برنامه داشته باشد. سياست بهداشت ملي داشته باشد و کارشناسان بهداشت عمومي مملکت براي عملي کردن برنامه پيشگيري راه حلهايي را که در دنيا تجربه کرده اند و موفق بوده به کار ببندند. پيشگيري بيماري ايدز از مسئله سکس و جوانان جدايي ناپذير است. اينها دو مسئله اي هستند که جمهوري اسلامي در آن مانده و برايش برنامه اي جز سرکوب ندارد. ع.س.: آقاي دکتر احمدي جز پيشگيري چه راه حل ديگري براي مقابله با اين مشکل وجود دارد؟ دکتر رامين احمدي: راه حل ديگر اين قضيه معالجه نهايي است که ما چنين معالجه نهايي را امروز به آن نرسيده ايم و بيشتر مسئله معالجه موقت بيماري مطرح است. ول زاويه ديگري که مي‌شود به اين مسئله نگاه کرد، ترويج سلامتي است. در اين مورد بايد سئوال کرد که ترويج سلامتي جنسي را چطور مي‌شود انجام داد؟ اين باز دشواري ديگري است که در جامعه ما وجوددارد. بخصوص براي اين دانشجويان از خود گذشته که مي‌خواهند بيايند و با اين مشکل مقابله بکنند. يعني شما در جامعه اي با قوانيني که از ازدواج کودکان و سنگسار زنان حرف مي‌زند، چطور ترويج مي‌کنيد سلامتي جنسي را؟ ترويج سلامتي هنگامي امکان پذير است که قوانين و حکومت به بدن جوانان احترام بگذارد و حتي لذت بردن و لذت بخشيدن آنها را محترم بشمارند و بعد وقتي که مي‌توانند با جوانها صحبت بکنند، به آنها ياد بدهند که به طورکلي از بدن خودشان محافظت بکنند. اما ما متاسفانه با دولت و قوانيني سر و کار داريم که کمترين حقي را براي اينجوانها و براي بدن اين جوانها قايل نيست. اخيرا دانشجويان رشته پزشکي دانشگاه تبريز با تشکيل يک ستاد دانشجويي، به تبليغ درباره شيوه هاي پيشگيري از ابتلا به بيماري ايدز پرداختند تا با اين اپيدمي كه در ايران گسترش يافته است، مبارزه كنند. دکتر رامين احمدي، استاد بهداشت عمومي در دانشگاه ييل Yale در مصاحبه با راديو فردا مي‌گويد: دانشجويان براي اين که بتوانند پيشگيري را به طور موثر در جامعه رواج بدهند، بايد بتوانند کاندوم را ببين جوانها تبليغ بکنند و استفاده از کاندوم يک امر قابل قبول و رايجي شود. وي مي افزايد: اين تلاش کوچک دانشجويان در تبريز قابل تقدير است ولي اين کاري است که در بايد در سطح وسيع و توسط دولت انجام شود و حكومت كنوني ايران كمترين حقي براي جوان ها و بدن آنها و حق آنها براي لذت بردن از بدن خود قائل نيست.
XS
SM
MD
LG