لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۵۶

رئيس کميسيون امنيت ملي وروابط خارجي مجلس شوراي اسلامي: جلوي تظاهرات دانشجويان را نبايد گرفت


(rm) صدا |
مهدي خلجي (راديو فردا): محسن ميردامادي رئيس کميسيون خارجي و امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي، در راس يک هيات پارلماني به دعوت پارلمان اروپا در بروکسل به سر ميبرد. وي روز چهارشنبه 18 ماه ژوئن در يک کنفرانس خبري شرکت کرد. همکارم پرويز مرداني گزارش ميدهد. پرويز مرداني (راديو فردا): محسن ميردامادي رئيس کميسيون امنيت ملي وروابط خارجي مجلس شوراي اسلامي، که در راس يک هيات پارلماني در بروکسل به سر ميبرد، در يک کنفرانس مطبوعاتي شرکت کرد. در اين کنفرانس خبري ابتدا الما بروك، رئيس آلماني کميسيون امور خارجي و امنيت پارلمان اروپا، با اشاره به روابط دوجانبه اتحاديه اروپا با جمهوري اسلامي گفت: ما بايد به دنبال همزيستي مسالمت آميز بين مسلمانان و مسيحيان و ساير اديان در چارچوب گفتگوي تمدنها باشيم. براي ما گفتگوي سياسي و مذهبي بسيار مهم است. وي سپس به مذاکراتي که با هيئت پارلماني ايران داشت اشاره کرد و گفت: بايد نقشه راه درست براي به ثمر رساند صلح در خاورميانه به نتيجه برسد و نيز براي مبارزه با مواد مخدر که روز به روز توليدش افزايش مييابد، فکر اساسي کرد. مهمترين اظهارات الما بروك مربوط به پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي در ايران بود. وي گفت ايران از امضا کنندگان اين پيمان است و در اين خصوص نيز با هيات پارلماني ايران گفتگوهايي انجام شده تا پروتکل الحاقي منع گسترش سلاحهاي هسته اي از طرف ايران امضا شود. آقاي محسن ميردامادي نيز در اين کنفرانس خبري به ملاقاتش با مقامات اتحاديه اروپا و بلژيک اشاره کرد و سپس به موضوعهاي مختلف از جمله روند اصلاحات در ايران، مساله افغانستان، نقش ايران در خصوص رويدادهاي عراق، نحوه مبارزه با مواد مخدر و نيز مساله تکنولوژي هسته اي ايران پرداخت. وي در مورد برنامه اتمي ايران گفت: از مسائل مهمي که ما بحث داشتيم و اين روزها مورد بحث جدي است در مورد ايران، بحث تکنولوژي هسته اي ايران است. من در مذاکراتي که با دوستانمان در پارلمان اروپا داشتيم مجددا تاکيد کردم که برنامه ما تنها و تنها استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي است و به هيچ وجه اهدافي غير از اين نداريم. در صحبتم با کميسيون سياست خارجي پارلمان اروپا دعوت کردم هياتي از پارلمان اروپا ميتوانند به ايران بيايند و از نزديک برنامه هاي هسته اي ما را ببيند و مذاکرات بيشتري هم در اين زمينه ها در آنجا داشته باشيم. البته اين را تاکيد ميکنم که اين نگراني که بعضيها دارند نسبت به فعاليت هسته اي ما، ما به طور جدي دنبال خواهيم کرد تا اين نگراني را برطرف کنيم. مساله تروريسم از ديگر موضوعاتي بود که آقاي ميردامادي به آن اشاره کرد. او گفت بسياري از افراد القاعده در ايران بازداشت شدند. از جمله افرادي از کشورهاي کويت، عربستان؛ مراکش، افغانستان و نيز از کشورهاي اروپايي مانند ايتاليا و بلژيک. خبرنگار راديو فردا در مورد جنبش دانشجويي از آقاي ميردامادي سوال کرد. او گفت: «... در رابطه به اعتراضات دانشجويي که در ايران بوده به گمانم شما اطلاع داريد که شروع اين اعتراضات در اعتراض به خصوصي سازي دانشگاهها بود که بعد تبديل به اعتراضات سياسي و با شعارهاي سياسي شد. در حقيقت درمورد خصوصي سازي توضيح مي دهم که اين قانوني است که مجلس تصويب کرده و دولت بايد اجرا بکند. دانشگاههاي دولتي ظرفتي فعلي خودشان را براي داشتن دانشجوي دولتي حفظ کنند و تلاش کنند ظرفيت اضافي ايجاد کنند که آن ظرفيت را به صورت خصوصي دانشجو بگيرند که بتوانند از درآمدي که از دانشجويان خصوصي پيدا ميکنند، مشکلات بودجه خودشان را تامين بکنند. اين مورد اعتراض دانشجويان است که تصور ميکنند مقدمه اي براي خصوصي کردن کامل دانشگاه هاست و بعضي ها دچار مشکل خواهند شد. شروع مساله به اين ترتيب بود ولي بعد از آن تظاهرات شعارهاي سياسي پيدا کرد و ادامه پيداکرد. آنچه که مي توانم بگويم اين است که به هر حال طيفهاي مختلف دانشجويي خواست هاي سياسي متفاوت دارند و بعضي از آنها خواسته هاي سياسي و اعتراضات سياسي دارند. همانطور که در روند اصلاحات خيلي از خواسته هايي که ما خودمان هم دنبال ميکنيم و هنز کامل محقق نشده و مدت زمان قابل توجهي نياز داريم که آنها را محقق کنيم. آنچه که ما دنبال مي کنيم در اين نوع فعاليتها اين است که گروههاي سياسي از جمله دانشجويان اين امکان در اختيارشان باشد که اگر مي خواهند فعاليتي داشته باشند، ميتينگي داشته باشند، تظاهراتي داشته باشند که در آنجا خواسته هاي خودشا ن را مطرح بکنند و آن خواسته ها شامل اعتراضها و ايرادها به حکومت است؛ بتوانند بيايند انجام بدهند.» هيات پارلماني جمهوري اسلامي در مدت اقامت خود در بروکسل علاوه بر ملاقات با مقامات پارلماني اتحاديه اروپا با آقاي خاوير سولانا وزير اتحاديه اروپا براي امور خارجي و امنيت و با کريس پاتن، کميسر امور بين الملل و نيز با تني چند از سمئولان دولت و پارلمان بلژيک ديدار و مذاکره کرد. محسن ميردامادي رئيس کميسيون امنيت ملي وروابط خارجي مجلس شوراي اسلامي، که در راس يک هيات پارلماني در بروکسل به سر ميبرد، در يک کنفرانس مطبوعاتي شرکت کرد. در اين کنفرانس الما بروك، رئيس آلماني کميسيون امور خارجي و امنيت پارلمان اروپا، گفت: براي ما گفتگوي سياسي و مذهبي بسيار مهم است. وي افزود با هيات پارلماني ايران گفتگوهايي انجام شده تا پروتکل الحاقي منع گسترش سلاحهاي هسته اي از طرف ايران امضا شود. آقاي ميردامادي پاسخ خبرنگار راديو فردا در مورد جنبش دانشجويي گفت: «شروع اين اعتراضات در اعتراض به خصوصي سازي دانشگاهها بود که بعد تبديل به اعتراضات سياسي و با شعارهاي سياسي شد. بايد اين امکان در اختيار دانشجويان باشد که اگر مي خواهند فعاليتي داشته باشند، تظاهراتي داشته باشند کهخواسته هاي خودشا ن را مطرح بکنند و آن خواسته ها شامل اعتراضها و ايرادها به حکومت هم باشد بتوانند بيايند انجام بدهند.»
XS
SM
MD
LG