لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۳۷

برگزاري انتخابات پارلماني در کويت


(rm) صدا |
روز شنبه روز برگزاري انتخابات پارلماني در کويت بود. مقام هاي برگزار کننده مي گويند، ميزان شرکت افراد برخورداري از حق راي در مجموع رضايت بخش بوده است. 240 نامزد نمايندگي پارلمان براي تصاحب 50 کرسي رقابت کرده اند. زنان و کساني که به تازگي شهروند کويت شده اند، حق نامزد کزدن خود را در اين انتخابات نداشته اند. جمشيد چالنگي گزارش مي دهد. جمشيد چالنگي (راديو فردا): در انتخابات دهمين دور مجلس قانون گذاري کويت چون نه دوره پيشين تنها مردان اين امير نشين شرکت دارند. زنان در کويت هنوز حق شرکت در انتخابات مجلس را ندارند. چهار سال پيش با صدور فرماني از سوي امير کويت ، زنان کويت داراي حق راي و نامزدي عضويت در مجلس کويت شدند. اما فرمان امير کويت توسط مجلس اين کشور که اکثريت آن در دست نمايندگان سازمان هاي اسلامي قرار داشت، لغو شد. در انتخابات امروز از جمعيت نزديک به نهصد هزار نفري کويت ، حدود 138 هزار شهروند مرد که بالاي بيست و يک سال سن دارند ، داراي حق راي بودند. 226 تن از شهروندان مرد کويتي نيز نامزد نشستن بر پنجاه کرسي مجلس کويت که مجلس امت ناميده مي شود شدند. بيشتر اين نامزدهاي انتخابي از سوي سازمان هاي اسلامي سني و شيعه کويت معرفي گرديده اند. علاوه بر اين سازمان ها، برخي از سازمانهاي غيرمذهبي دموکراتيک کويت و اتحاد دموکراتيک کويت نيزکه خواهان جدايي دين از سياست در کويت هستند، نامزد هايي را براي راه يافتن به مجلس امت کويت معرفي کرده اند. مطبوعات کويت از جمله روزنامه الوطن پيش بيني کرده اند که سازمان هاي اسلامي در مجموع بين بيست تا بيست و پنج کرسي مجلس آينده کويت را در انتخابات امروز امير نشين جنوب خليج فارس از آن خود سازند. روز شنبه روز برگزاري انتخابات پارلماني در کويت بود. مقام هاي برگزار کننده مي گويند، ميزان شرکت افراد برخورداري از حق راي در مجموع رضايت بخش بوده است. 240 نامزد نمايندگي پارلمان براي تصاحب 50 کرسي رقابت کرده اند. زنان و کساني که به تازگي شهروند کويت شده اند، حق نامزد کزدن خود را در اين انتخابات نداشته اند.
XS
SM
MD
LG