لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ تهران ۰۳:۳۶

نامه سرگشاده انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان: «آقاي خاتمي! خوابيد يا بيدار؟ صبر ملت اندازه دارد»


(rm) صدا |
سياوش اردلان (راديوفردا): انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، خطاب به محمد خاتمي نامه اي نوشتند و در آن از او خواستند که از سمت رياست جمهوري کناره گيري کند. بکتاش خمسه پور (راديوفردا): نامه سرگشاده انجمن دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان با اين پرسش از رئيس جمهوري اسلامي آغاز مي شود. دانشجويان با تکرار پرسش «خوابيد يا بيدار»، در اشاره اي به اقدامات جناح محافظه کار و گروههاي فشار نوشته اند: مي بينيد با ملت چه مي کنند؟ مي بينيد چه بر سر جگرگوشگان پدران و مادران ايراني مي آورند؟ آنگاه دانشجويان انجمن دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در اشاره اي به بازداشت شماري از رهبران و مسئولان دفتر تحکيم وحدت که به گفته دانشجويان توسط افراد لباس شخصي ربوده شدند، در نامه خود مي گويند که هر روز منتظرند تا خبر ربوده شدن يکي از دوستانشان بر غمهايشان بيافزايد و همزمان عزمشان را در راهي که پيش گرفته اند و آن را راه آزادي ايران و آزادگي ايراني مي خوانند، راسختر کند. دانشجويان با ذکر اينکه نمي خواهند دستاوردهاي دولت خاتمي را نفي کنند، اما بيان واقعيتها را ضروري مي دانند، به فساد و سوء مديريت در تمام ارکان حکومتي و آقازاده هاي پشت پرده اي اشاره کردند که هر روز اعمالشان بيشتر آشکار مي گردد. در نامه سرگشاده انجمن دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، دانشجويان در ارتباط با مشکلات و اعتياد و مسئله فرار مغزها، خطاب به محمد خاتمي نوشتند: سن اعتياد آنقدر پايين آمده که رسما خواهان چاره اي براي اعتياد دانش آموزان مي شوند. مولدان فکر و انديشه از هر روزني براي فرار از ايران، براي فرار از هويت پدري نهايت استفاده را مي برند، چون در اين سرزمين سوخته تنها مجازند تا در يک چهارچوب متحجر حکومتي فکر کنند و اگر دگرانديش باشند، يا توسط نوچه ها و قصابان نامرئي سر بريده مي شوند يا فتواي مرگشان صادر مي شود و يا اتوبوسشان به جاي کنفرانس و سمينار، سر از دره هاي تاريک در مي آورد. دانشجويان در ادامه اين نامه سرگشاده باز محمد خاتمي را خطاب قرار داده و گفته اند که مي دانيم اگر برويد اوضاع بدتر مي شود، اما خواهش مي کنيم برويد. و سرانجام در پايان اين نامه آمده است: آقاي خاتمي، نمي دانيم خوابيد يا بيدار، صبر ملت اندازه دارد. نگذاريد فضا آنقدر متشنج شود تا اعتراضاتي که به قول شما نماد دمکراسي در کشورند، به الگويي از آنارشيسم تبديل شوند. بگذاريد دمکرات بمانيم، حتي در پشت ميله هاي زندان. انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، خطاب به محمد خاتمي نامه اي نوشتند و در آن از او خواستند که از سمت رياست جمهوري کناره گيري کند. دانشجويان در اشاره به بازداشت شماري از رهبران و مسئولان دفتر تحکيم وحدت ، در نامه خود گفتند که هر روز منتظرند تا خبر ربوده شدن يکي از دوستانشان بر غمهايشان بيافزايد. دانشجويان با ذکر اينکه نمي خواهند دستاوردهاي دولت خاتمي را نفي کنند، اما بيان واقعيتها را ضروري مي دانند، به فساد و سوء مديريت در تمام ارکان حکومتي و آقازاده هاي پشت پرده اي اشاره کردند که هر روز اعمالشان بيشتر آشکار مي گردد. در ادامه نامه سرگشاده آمده است که مولدان فکر و انديشه از هر روزني براي فرار از ايران، براي فرار از هويت پدري نهايت استفاده را مي برند، چون در اين سرزمين سوخته تنها مجازند تا در يک چهارچوب متحجر حکومتي فکر کنند. دانشجويان در ادامه اين نامه سرگشاده باز محمد خاتمي را خطاب قرار داده و نوشتند که مي دانيم اگر برويد اوضاع بدتر مي شود، اما خواهش مي کنيم برويد. در پايان اين نامه آمده است: آقاي خاتمي! نمي دانيم خوابيد يا بيدار، صبر ملت اندازه دارد.
XS
SM
MD
LG