لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۰۴:۳۹

عدم بازگشت امنيت به افغانستان پس از دو سال از تشکيل دولت موقت، از ديد يک کارشناس


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): پس از نزديک به دوسال که از تشکيل دولت موقت به رياست حامد کرزاي در افغانستان مي گذرد، آرامش به اين کشور جنگزده باز نگشته و هر روز گزارشهايي از برخوردها و درگيري ها در نقاط مختلف افغانستان در خبرگزاريها و نشريات مختلف منتشر مي شود. دکتر مصطفي دانش، کارشناس مسائل افغانستان معتقد است که درگيري و اختلاف بين مجاهدين افغاني و ساير گروهها در اين کشور وارد مرحله جديدي شده است و نيروهاي ايساف که هم اکنون بيش از پنج هزار هستند نمي توانند امنيت را در اين کشور انجام دهند. پرويز مرداني (راديوفردا): اخيرا در روابط افغانستان و پاکستان تشنجاتي ايجاد شده. همچنين آخرين شماره هفته نامه پيام مجاهد که مقاله اي انتقادي درباره آقاي حامد کرزاي نوشته بود از مراکز فروش جمع آوري شده. شما به عنوان کارشناس مسائل افغانستان، نظرتان درباره رويدادهاي اخير و به طور کلي شرايط امروز افغانستان چيست؟ مصطفي دانش (کارشناس مسائل افغانستان): آنچه که مسلم است، در واقع در مبارزه اي که نيروهاي آمريکا در جنوب و شرق افغانستان بر عليه باقيمانده القاعده و طالبان مي کنند، در اين مبارزه نقش ارتش پاکستان هم نقش اساسي است و طبيعتا ارتش پاکستان مجبور است گاهي اوقات از مرزهاي پاکستان و افغانستان بگذرد و در رابطه با افغانستان، در آن ور مرزها يعني در خاک افغانستان در کنار نيروهاي آمريکايي مبارزه کند و اين باعث اختلاف شديدي بين افرادي در کابينه آقاي کرازي شده و اينها خواهان اين هستند که کرزاي در واقع جلوي چنين دخالت پاکستان را در خاک افغانستان بگيرد و مي شود به طور کامل و مشخص صحبت کرد از نيروهايي که در وزارت دفاع افغانستان نقش دارند، آقاي فهيم، مخالفت شديد با اين امر مي کنند. ولي پشت خود اين جريان، جريانات ديگري خوابيده است و اينکه انتقاد به کرزاي مي شود و روزنامه يا پيام مجاهد جمع شده، در واقع مسائل ديگري در پشت پرده مطرح است و آن مسائل در واقع آن ترکيب آن ارتش افغانستان است که در دست وزير دفاع افغانستان، آقاي فهيم است و اينها خواهان آن هستند که نقش جهاديها در اين ترکيب باقي بماند و تقويت شود. ولي خود نيروهاي مدرني که در افغانستان وجود دارند و کساني هستند که مي خواهند نقش جهادي ها و اسلامگراها در ارتش افغانستان کم شود، اينها خواهان آن هستند که در ترکيب ارتش افغانستان تغييراتي داده شود و معاونين به طور مثال آقاي فهيم که وزير دفاع افغانستان است تغيير بکنند. آقاي برياله و خواهان اين هستند که شخصي به نام نورالحق علومي که ژنرال سه ستاره ارتش افغانستان در سابق در زمان نجيب الله بود و بعدا نقش مهمي را بازي مي نمود، امروز چنين نقشي را بازي بکند. ايشان از طرفداران آقاي کرزاي و ايشان شخص بسيار مدرني است، از طرفداران حکومت آمريکا است و در آمريکا چندين بار بوده، در آمريکا تحصيل کرده، اروپاييها از وي دفاع مي کنند و يک چنين مسائلي است که نقش اقاي فهيم و جهادي گري ها در داخل ارتش کم شود و اينها بتوانند يک ارتش منظم غير مذهبي به وجود بياورند و من فکر مي کنم که اين مسئله اي است که بايد به آن توجه کافي شود. پ.م.: قرار است در آينده بسيار نزديکي نيروهاي ناتو در افغانستان مستقر شوند. با اين جايگزيني آيا تغييرات عمده اي پيش بيني مي شود در افغانستان از نظر امنيت؟ مصطفي دانش: فکر مي کنم و همانطور هم که گفتم امنيت اساسي را خود ارتش افغانستان ميتواند بوجود بياورد، و ترکيبي که مي تواند در داخل اين ارتش به وجود بيايد و ارتش، ارتش غير مذهبي باشد، غير مسلکي به وجود بيايد و به خاطر همين هم شخصيتهايي مثل آقاي نورالحق علومي يکي از کساني است، يکي از ژنرالهاي با تجربه ارتش افغانستان است، بتواند چنين نقشي را بازي بکند و اين اواخر هم حتي شنيده شده که آقاي دوستم در کنار آقاي کرزاي قرار گرفته، مشاور نظامي آقاي کرزاي شده و دوستم هم چنين پيشنهاداتي داده است که در ارتش افغانستان نقش مسلکي، نقش مذهبيون کم شود و ارتش افغانستان به صورت ارتشي در آيد که افرادش غير مذهبي و غير حذبي باشند. خود نقش ايساف، ايساف يک نقش خيلي معمولي را مي تواند در افغانستان بازي کند. تا موقعي که ايساف در کابل است و بيش از چند هزار نفر را در بر ندارد، نقشي را نمي تواند در افغانستان بازي بکند. مي تواند در کابل باعث آرامش و امنيت شود، ولي در خارج ازکابل چنين نقشي را نمي تواند بازي بکند. حتي اگر ايساف تعدادش از چهار، پنج هزار نفر به 50 هزار نفر هم برسد، شما مي دانيد که وضع افغانستان، جغرافياي افغانستان به قدري مشکل است که يک نيروي 50 هزار نفري هم نمي تواند افغانستان را کنترل بکند و من فکر مي کنم که ايساف و نيروهاي اروپايي چنين سياستي را نداشته باشند، بخواهند نيروهاي شان را در داخل افغانستان پخش بکنند و در مناطق ديگر افغانستان بخواهند نيرو پياده کنند. پس از نزديک به دوسال که از تشکيل دولت موقت به رياست حامد کرزاي در افغانستان مي گذرد، آرامش به اين کشور جنگزده باز نگشته است. دکتر مصطفي دانش، کارشناس مسائل افغانستان در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که نيروهاي در افغانستان که مي خواهند نقش جهادي ها و اسلامگراها در ارتش افغانستان کم شود، خواهان آن هستند که در ترکيب ارتش افغانستان تغييراتي داده شود و نورالحق علومي که ژنرال سه ستاره ارتش افغانستان در زمان نجيب الله بود و بعدا نقش مهمي را بازي مي نمود، نقش معاونت وزير دفاع را برعهده گيرد. وي مي گويد که ژنرال علومي از طرفداران آقاي کرزاي و از طرفداران حکومت آمريکا است و در آمريکا تحصيل کرده، اروپاييها از وي دفاع مي کنند. وي مي گويد که نيروهاي مدرن افغانستان خواستار اين هستند که يک ارتش منظم غير مذهبي به وجود بياورند. وي مي افزايد که وي مي گويد که ايساف ISAF - International Security Assistance Force در کابل مي تواند باعث آرامش و امنيت شود، ولي در خارج ازکابل چنين نقشي را نمي تواند بازي بکند.
XS
SM
MD
LG