لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ تهران ۰۵:۱۳

پيامد براندازي نظام صدام حسين توسط نيروهاي آمريكا: كردهاي عراقي احساس مي كنند تاريخ براي اولين بار به روي آنها لبخند زده است


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): يک روزنامه آمريکائي درگزارشي درشماره روزيکشنبه نوشت کردها که به حال انزوا درمناطق کوهستاني به سر مي برند واين احساس را دارند که خارجي ها همواره نسبت به آن ها عهد شکني کرده اند، با سقوط صدام حسين تغييرنظرمي دهند. امير آرمين (راديوفردا): روزنامه واشنگتن پست در تحليلي درباره کردهاي عراق نوشت: بازگرداندن کردستان به عراق و به جهان مدرن امروزي، يکي ازمهمترين دستاوردهاي استراتژيک جنگ دوم خليج فارس است. اين نکته اي است که کردها که براي نخستين بار تاريخ به روي آنان لبخند زده است، خود به آن وقوف دارند. رهبران محلي که تا ديروز رقابتي سخت ميان آن ها جريان داشت، اينک در راه پيوستن به يک عراق فدرال که طي آن مي توانند قدرت را تقسيم کنند دست همکاري به يکديگر داده اند. آن ها مي دانند که مي توانند متحد آمريکا نيزباشند وبه مبارزه جهاني عليه تروريسم کمک کنند. مسعود بارزاني رهبرحزب دمکرات کردستان عراق هفته گذشته هنگام استقبال ازچند بازديد کننده آمريکائي درشهر صلاح الدين درشمال عراق وتجديد نظر دريک گفته قديمي که کردها نمي توانند به ديگران متکي باشند، گفت کردها که همچنان کوه هاي خود را دارند، اکنون صاحب دوستاني نيز شده اند. کردها با تقريبا 25 ميليون جمعيت، عرب تبارنيستند. آن ها داراي فرهنگ هند و اروپائي ومسلمان هستند. کردها درمناطق کوهستاني ومرزي کشورهاي ترکيه، عراق وايران به سرمي برند. قبايل کرد که پيوسته مصمم بوده اند دربرابر تسلط ديگران مقاومت به خرج دهند، تاريخي ديرپا درجنگ با ترک ها، عرب ها وايرانيان وهمچنين جنگ با يکديگر دارند. بديهي است يک چنين تاريخي نمي تواند يک شبه ازصفحه زدوده شود. براي دستيابي به نتيجه مورد نظر4 ميليون کرد عراقي، رهبران کردها از زمان استقرارنيروهاي آمريکا درعراق درمارس گذشته، نهايت همکاري را با اين نيروها داشته ودرعين حال به حفظ وحدت عراق کمک کرده اند. يکي ازپيامدهاي مهم جنگ که پيش بيني آن مي شد، به وقوع نپيوست. رهبران عرب وسايرين به پرزيدنت بوش هشدارداده بودند اگرقبضه ديکتاتوري حزب بعث درعراق برداشته شود، کشتار و خونريزي هاي انتقام جويانه گروه هاي قومي ونژادي اين کشورآغازمي شود. افزون براين، ترکيه نيز براي تسخيرحوزه هاي نفت شمال عراق به حرکت درمي آيد. برعکس، کردها خويشتنداري نشان دادند وجز درچند مورد استثنائي، حتي درصدد برنيامدند زمين هاي خود را که در زمان حکومت صدام حسين مصادره وبه عرب ها داده شده بود، بازپس بگيرند. مسعود بارزاني و يک رهبرعمده ديگر کرد، جلال طالباني رهبراتحاديه ميهني کردستان عراق، ازمرزغير رسمي که ازسال 1991 کردها را ازعرب ها جدا مي کرد، فراترنرفتند. کردستان عراق درقلب منطقه آشوب زده خاورميانه وآسيا قراردارد که فرماندهي مرکزي آمريکا که عهده دار رهبري عمليات جنگ عراق ومبارزه با تروريسم بوده، ماموريت آرام کردن آن را دارد. اتحاديه اي ميان کردها وآمريکائي ها که پيش بيني آن مي شد اما ملا مصطفي بارزاني رهبر پيشين کردها وپدر مسعود بارزاني 30 سال پيش ازآن محروم شد، فرا مي رسد. ملامصطفي بارزاني درمصاحبه اي درسال 1973 درمقرخود درکوه هاي زاگرس، به حق ازآمريکائي ها براي جنگ با بعثي ها کمک خواست. اما کمک هاي پنهاني آمريکا به پيش مرگه هاي کرد ازطريق ايران، درسال 1975 هنگامي که صدام حسين دست بالا را پيدا کرد ودست به قتل عام کردها زد، قطع شد. عمليات سرکوبي کردها ازسوي صدام حسين همچنان ادامه داشت وتنها جنگ سال 1991 خليج فارس بود که آن را متوقف کرد. پيش مرگه هاي کرد درمارس گذشته به نيروهاي آمريکا کمک کردند تا بقاياي نيروهاي بعثي ها را تعقيب کنند و سپيده اي ازاميدواري درکردستان عراق به وجود آورند. روزنامه واشنگتن پست درتحليلي درباره کردهاي عراق نوشت: بازگرداندن کردستان به عراق و به جهان مدرن امروزي، يکي ازمهمترين دستاوردهاي استراتژيک جنگ دوم خليج فارس است. اين نکته اي است که کردها که براي نخستين بارتاريخ به روي آنان لبخند زده است، خود به آن وقوف دارند. رهبران محلي که تا ديروز رقابتي سخت ميان آن ها جريان داشت، اينک در راه پيوستن به يک عراق فدرال که طي آن مي توانند قدرت را تقسيم کنند، دست همکاري به يکديگر داده اند. آن ها مي دانند که مي توانند متحد آمريکا نيز باشند وبه مبارزه جهاني عليه تروريسم کمک کنند.
XS
SM
MD
LG