لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰ تهران ۰۴:۱۵

تاسيس جنبش وحدت ملي افغانستان، از ديد يك استاد دانشگاه


(rm) صدا |
گلناز اسفندياري (راديو فردا): در همين زمينه پرويز مرداني، خبرنگار راديو فردا گفتگويي انجام داده است با دكتر رنگين دادفر سپنتا، استاد دانشگاه آخن و كارشناس مسائل افغانستان. دكتر دادفر سپنتا درباره هدفهاي اين اجتماع ميگويد: دكتر رنگين دادفر سپنتا: ما در آستانه انتخابات لويه جرگه قرار داريم و در اين لويه جرگه بايد قانون اساسي افغانستان تصويب شود. در اين قانون اساسي، يكي از مسائلي كه مطرح خواهد شد، همانا تعيين و تصويب چگونگي دولت افغانستان است. دولت پادشاهي و يا دولت جمهوري. طبيعي است طرفداران دلت شاهي در افغانستان كه در عرصه سياسي از مدتي به اين سو فعال هستند و حضور هم دارند و همچنين در كنفرانس ... به نام گروه روم شركت داشتند، سعي ميكنند با بسيج و سازماندهي خودشان، به صورت حزب سياسي، بر انتخابات آينده و مجموعا بر كليه پروژه هاي سياسي در افغانستان تاثير بگذارند. ايجاد احزاب سياسي، چه احزاب طرفدار پادشاه، چه احزاب دموكرات، چه احزاب مذهبي، تا زمانيكه تابع قانون باشند و به اصول اساسي دموكراسي و حاكميت مردم باور داشته باشند، در همه حال گام مثبت است و به سود سياسي و عادي كردن زندگي سياسي در افغانستان خواهد بود. پرويز مرداني (راديو فردا): دكتر دادفر سپنتا معتقد است كه انتخابات در افغانستان، با صورتيكه در كشورهاي دموكراتيك و يا حتي در كشورهاي همسايه افغانستان انجام ميگيرد، صورت نخواهد پذيرفت و فقط جنگ سالاران و روساي قبايل و افراد با نفوذ هستند كه با معرفي نمايندگان خود در اين انتخابات شركت خواهند كرد. دكتر رنگين دادفر سپنتا: اصلا انتخاباتي صورت نميگيرد. 15000 تن كه قبلا از طرف جنگ سالاران افغان و از طرف روساي قبايل و از طرف بانفوذ محلي و همچنين به عنوان نمايندگان مهاجرين انتخاب شده بودند، اين 15000 تن از ميان خودشان و يا افراد ديگريژف حدود 450 تن براي مشاركت در لويي جرگه اي كه قرار است قانون اساسي افغانستان را تصويب كند، برميگزينند. انتخابات به آن مفهومي كه در كشورهاي دموكراسي و يا حتي در كشورهاي همسايه افغانستان وجود دارد، صورت نخواهد گرفت. پ . م : دكتر سپنتا درباره نقش كميسيون شش نفره انتخاباتي در افغانستان كه بايد شرايط و مقدمات را براي انتخابات سال آينده در افغانستان آماده كند گفت: دكتر رنگين دادفر سپنتا: ببينيد اعضاي اين كميسيون، بايد از طرف دولت افغانستان با مشورت با سازمان ملل متحد برگزيده شوند. تجربه برگزيدن كميسيونها، چه كميسيون تثبيت و تطبيق قانون اساسي، نشان داد كه اين كميسيون كاملا از نمايندگان مورد حمايت و مورد اعتماد جناحهاي حاكميت در افغانستان برگزيده ميشوند و بدين ترتيب انتظار اينكه اين كميسيون، يك كميسيون بي طرفي خواهد بود و پيش زمينه انتخابات دموكراتيك در افغانستان را فراهم خواهد كرد، از همان اول بايد دقيقا مورد سئوال قرار بگيرد، چرا كه همانطوري كه خدمت شما عرض كردم، پانزده هزار نفر حضور دارند و اين تعداد، يكسال قبل انتخاب شدند براي لويي جرگه اضطراري و آنها دوباره جمع ميشوند در مناطق مختلف و از ميان خودشان افراد ديگري را برميگزينند. اينها بيشتر نمايشاتي هستند براي افكار عامه جامعه بين المللي و هيچ شباهتي با اصول دموكراسي ندارد. دكتر رنگين دادفر سپنتا، استاد دانشگاه آخن و كارشناس افغانستان، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد در آستانه انتخابات براي برگزاري لويه جرگه قرار داريم كه در آن قرار است قانون اساسي افغانستان به تصويب برسد. در اين قانون اساسي يكي از نكات اساسي كه مطرح خواهد شد تعيين و تصويب چگونگي دولت افغانستان است: پادشاهي يا جمهوري. وي مي افزايد طرفداران حكومت مشروطه سلطنتي در افغانستان كه در كنفرانس پترزبورگ به نام گروه روم شركت داشتند، سعي ميكنند با بسيج و سازماندهي خود به صورت حزب سياسي بر انتخابات آينده و بر تمام پروسه هاي سياسي در افغانستان تاثير بگذارند. وي مي گويد 15 هزار تن كه از طرف جنگسالاران، روساي قبائل و افراد بانفوذ محلي و همچنين مهاجرين انتخاب شده بودند، 450 تن را از ميان خودشان يا اشخاص ديگر را انتخاب مي كنند كه در لويه جرگه اي كه قرار است قانون اساسي افغانستان را تصويب كند، بر مي گزينندو در اين كشور انتخابات به آن مفهوم كه در كشورهاي دمكراسي يا همسايه افغانستان رواج دارد، صورت نخواهد گرفت.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG