لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۳۹

عدم تخفيف در مجازات مدير کل وزارت ارشاد


(rm) صدا |
نيما تمدن – همانطور که در خبرها شنيديد دادگاهي در تهران 5 نفر از دست اندرکاران نشر کتاب را به زندان محکوم کرد. بنفشه سام گيس خبرنگار روزنامه دولتي ايران، توکا ملکي و مليحه مغازه اي مترجم، جعفر همايي ناشر و مجيد صيادي مدير کل کتاب وزارت ارشاد به اتهام توهين به مقدسات، حکم زندان گرفتند. دادگاه بخشي از احکام متهمان را با قائل شدن تخفيف به مدت دو سال به حالت تعليق درآورده است. اما اين تخفيف شامل حال مدير کل وزارت ارشاد نمي شود. اردوان نيکنام گفتاري دارد در اين مورد: برخورد قهرآميز دستگاه قضايي جمهوري اسلامي با اصحاب قلم و دوات البته خبر تازه اي نيست. اما آنچه که در مورد اخير جلب توجه مي کند، محکوم شدن مجيد صيادي، مدير کل امور کتاب وزارت ارشاد است به يک سال زندان و محروميت دائمي از سمت خود. به زبان بي زباني يعني اين که قوه قضائيه جمهوري اسلامي از اين شاکي است که يک مامور دولت جمهوري اسلامي که بنا به تعريف براي مميزي يا به قول آشناتر سانسور در مسند دولتي جاي گرفته، سختگيري لازم را لابد به اندازه سعيد مرتضوي، دادستان تهران، در حق اصحاب قلم نداشته است. که اگر چنين بود آنها هم حساب کار خود را مي کردند و کار به توهين به مقدسات مورد نظر دستگاه قضايي نمي کشيد. شاهد اين مدعا هم اين که دادگاه در حکم خود مي گويد تخفيف در مجازات محکومان، شامل حال مدير کل کتاب وزارت ارشاد نمي شود و وي مستحق برخورداري از رافت و عطوفت اسلامي تشخيص داده نشد. اما شگفتي انگيزتر آن که روزنامه ايران در شماره امروز خود خبر مي دهد همين آقاي صيادي مديرکل محکوم شده کتاب وزير ارشاد، کسي که مستحق برخورداري از عطوفت اسلامي تشخيص داده نشده، قرار است يک هيئت فرهنگي را براي ارائه گزارش اجراي حقوق بشر در زمينه امور اقليتهاي ديني ايران به ژنو ببرد. هر چند روشن نيست که مجيد صيادي بايد اول به زندان برود و بعد به ژنو يا برعکس، اما مي توان حدس زد که اگر گذاشتند او به ژنو برود، لابد بهترين مدرکي که مي تواند براي اثبات اين که حقوق اقليتهاي ديني در ايران رعايت مي شود، ارائه کند همين حکم دادگاهي است که خود او را که از مديران حکومت اسلامي است، مستحق رافت و عطوفت اسلامي ندانسته است. دادگاهي در تهران 5 نفر از دست اندرکاران نشر کتاب منجمله مدير کل وزارت ارشاد را به زندان محکوم کرد.برخورد قهرآميز دستگاه قضايي جمهوري اسلامي با اصحاب قلم و دوات البته خبر تازه اي نيست. اما آنچه که در مورد اخير جلب توجه مي کند، محکوم شدن مجيد صيادي، مدير کل امور کتاب وزارت ارشاد است به يک سال زندان و محروميت دائمي از سمت خود. به زبان بي زباني يعني اين که قوه قضائيه جمهوري اسلامي از اين شاکي است که يک مامور دولت جمهوري اسلامي که بنا به تعريف براي مميزي يا به قول آشناتر سانسور در مسند دولتي جاي گرفته، سختگيري لازم را لابد به اندازه سعيد مرتضوي، دادستان تهران، در حق اصحاب قلم نداشته است.
XS
SM
MD
LG