لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۳۶

تصويب مرحله دوم عمليات نيروگاه اتمي بوشهر توسط شورايعالي انرژي اتمي جمهوري اسلامي و افزايش نگرانيهاي بين المللي


(rm) صدا |
شهران طبري (راديو فردا): امروز در تهران، شوراي عالي انرژي اتمي جمهوري اسلامي، آغاز احداث مرحله دوم نيروگاه خبرساز بوشهر در جنوب ايران را تصويب کرد. نيروگاه هسته اي بوشهر در کانون نگرانيهاي جهان غرب (به خصوص آمريکا) از برنامه هاي هسته اي جمهوري اسلامي جاي دارد. اطلاعات بيشتر از ژان خاکزاد از راديو فردا: ژان خاکزاد (راديو فردا): تصميم امروز شوراي عالي انرژي اتمي جمهوري اسلامي بي گمان بازتابي گسترده در جهان غرب، به خصوص در آمريکا و نيز اسرائيل خواهد داشت. آمريکا معتقد است تا زماني که جمهوري اسلامي با امضاي پروتکل الحاقي پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي به بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي اجازه ندهد از تاسيسات هسته اي ايران سرزده و ناخوانده بازرسي کند، بايد مانع از به کار افتادن نيروگاه بوشهر شد. از همين رو آمريکاييها مسئولان روس را تقريبا قانع کرده اند که تا پيش از جاي گرفتن امضاي جمهوري اسلامي در پاي پروتکل يا مقاوله نامه الحاقي، سوخت هسته اي به تهران نفروشند. در اين زمينه، اتحاديه اروپا نيز با آمريکا هم آوا شده است و از جمهوري اسلامي مي خواهد پروتکل الحاقي را امضا کند. آمريکا و اتحاديه اروپا در حالي از جمهوري اسلامي چنين انتظاري دارند که بخشي از جناح محافظه کار و انتصابي حاکم بر ايران زمزمه خروج تهران از پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي را سر داده اند. با اين حال، موضع رسمي دولت محمد خاتمي حکايت از آن دارد که جمهوري اسلامي در برابر دريافت کمکهايي در زمينه فناوريهاي هسته اي، آماده امضاي پروتکل الحاقي خواهد بود. در اين گير ودار، آژانس بين المللي انرژي اتمي، وابسته به سازمان ملل متحد خود را براي جلسه ويژه جمهوري اسلامي در سپتامبر آينده آماده مي کند. پيش بيني مي شود که اگر جمهوري اسلامي پروتکل الحاقي را تا آن زمان امضا نکند، آژانس ياد شده تدابير شديدتري بر ضد تهران اتخاذ کند. شديدترين تدبير احتمالا ارجاع پرونده هسته اي جمهوري اسلامي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواهد بود. ارجاع اين پرونده به شوراي امنيت، احتمالا به صدور قطعنامه اي شديد بر ضد ايران منجر خواهد شد. در جلسه شوراي عالي انرژي اتمي جمهوري اسلامي، امروز در تهران همچنين تصميم گرفته شد مطالعاتي انجام گيرد تا ايران بتواند تا 17 سال ديگر هفت هزار مگاوات برق با ياري نيروگاههاي هسته اي توليد کند. نيروگاه بوشهر که روسيه دست اندر کار ساختن آن است، قرار است دو سال ديگر تکميل شود. روسها جمهوري اسلامي را ترغيب کرده اند که با بازرسيهاي دقيقتر ماموران بين المللي از تاسيسات هسته اي ايران موافقت کند. شورايعالي انرژي اتمي جمهوري اسلامي آغاز مرحله دوم عمليات نيروگاه هسته اي بوشهر را تصويب كرد. نيروگاه هسته اي بوشهر در كانون نگراني هاي جهان از برنامه هاي هسته اي جمهوري اسلامي قرار دارد. اين تصميم بيگمان بازتاب وسيعي در جهان خواهد داشت. آمريكا و اتحاديه اروپا تقريبا روس هارا متقاعد كرده اند كه بدون امضاي پروتكل الحاقي منع گسترش سلاح هاي هسته اي توسط جمهوري اسلامي سوخت هسته اي به تهران نفروشند. همزمان با زمزمه هاي محافل محافظه كار جمهوري اسلامي مبني بر خروج از پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي، موضع رسمي دولت جمهوري اسلامي حكايت از تمايل اين كشور به امضاي پروتكل الحاقي درصورت دريافت كمك هايي در زمينه فن آوري هاي هسته اي است. پيش بيني ميشود درصورت عدم امضاي پروتكل تا ماه سپتامبر همزمان با اجلاس ويژه آژانس بين المللي براي رسيدگي به موضوع ايران، تصميمات شديدتري بر ضد جمهوري اسلامي اتخاذ خواهد شد. شديد ترين تصميم ارجاع پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل خواهد بود.
XS
SM
MD
LG