لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۱۱:۲۷

مصر تاكنون 2 هزار نفر از اعضاي توبه كار گروه اسلامگراي افراطي جماعت اسلامي را آزاد كرده است


(rm) صدا |
امير آرمين (راديوفردا): خبرگزاري خاورميانه روزچهارشنبه به نقل از وزيرکشور مصر گزارش داد تاکنون نزديک به 2 هزار نفرازاعضاي توبه کار گروه ستيزه جوي مصري جماعت اسلامي آزاد شده اند. خبرگزاري مصري خاورميانه درگزارش خود بخش هائي ازمصاحبه مجله نيمه رسمي المصور چاپ قاهره را با حبيب العدلي وزيرکشورمصر منتشرکرده است. آقاي عدلي دراين مصاحبه گفته است وزارت کشورتصميم گرفت روند آزاد سازي اعضاي توبه کارگروه جماعت اسلامي را که خشونت را محکوم کرده اند ونشان داده اند که مي خواهند دست از ايدئولوژي هاي پيشين خود بردارند، شتاب بخشد. وزير کشور مصر نگفت اين افراد چه وقت آزاد شده اند و يا آن که چند نفرازستيزه جويان اسلامگرا هنوزدربازداشت دولت هستند. وي گفت اعضاي سابق جماعت اسلامي که آزاد شده اند به زندگي عادي روزمره اشتغال دارند. آن ها آشکارا خشونت را رد کرده اند وهيچ قرينه اي وجود ندارد که نشان دهد قصد تجديد گروه ودست زدن به عملياتي را دارند. جماعت اسلامي وساير گروه هاي ستيزه جوي اسلامي نظير گروه جهاد، درسال هاي دهه 1990 دست به عمليات خشونت بار وخونيني زدند تا دولت حسني مبارک رئيس جمهوري مصر را سرنگون سازند وحکومتي ديني برسرکارآورند. اين عمليات منجربه کشته شدن بيش از 1200 نفرازجمله عده زيادي از جهانگردان خارجي و نيروهاي امنيتي مصرشد. ستيزه جويان اسلامي درعمليات خود، مسيحيان، هنرمندان وسياستمداران را نيز هدف گرفتند. ستيزه جويان عضو گروه جماعت اسلامي مسئوليت کشتار حدود 58 جهانگرد خارجي را دريک معبد واقع درجنوب شهراقصر درسال 1997 برعهده گرفتند. اين شديد ترين حمله درنوع خود به خارجي ها درمصربود. اين حمله باعث شد حسن الالفي وزيرکشورمصر مقام خود را ازدست بدهد و حبيب العدلي جانشين وي شود. از زمان روي کارآمدن آقاي عدلي به عنوان وزيرکشور، خشونت هاي ناشي ازستيزه جويان اسلامي به گونه عمده اي کاهش يافته وتهديدي که ازسوي جماعت اسلامي وگروه هاي مشابه متوجه رژيم مصربود، برطرف گرديده است. وزيرکشورمصرافزود با اين حال ضرورت ايجاب مي کند ستيزه جوياني که آزاد شده اند، همچنان زيرنظرباشند. وي به يکي دو مورد اشاره کرد که برخي ازستيزه جويان پس ازعفو، درصدد تجديد گروه برآمدند اما نيروهاي امنيتي طرح آن ها را عقيم گذاردند. آقاي عدلي همچنين گفت پيش بيني مي کند تحولات عمده اي درگروه جهاد که زماني ايمن الظواهري مرد شماره 2 شبکه القاعده رياست آن را برعهده داشت، روي دهد. وي توضيح بيشتري دراين باره نداد. جهاد که يکي از خشن ترين گروه هاي ستيزه جوي اسلامي درمصراست، مسئوليت ترورانورسادات رئيس جمهوري وقت مصر را درسال 1981 برعهده گرفت. وزير کشور مصر در مصاحبه اي با مجله المصور اظهار کرده است که به روند آزادي اعضاي توبه کار گروه جماعت اسلامي سرعت دهد. به گفته وي، 32 آزاد شده به زندگي روزمره بازگشته اند و مدرکي دال بر بازگشت آن ها به رفتار گذشته وجود ندارد. جماعت اسلامي و ديگر گروه هاي اسلامي در سال هاي دهه 1990 با عمليات خشونت بار و خونيني قصد سرنگوني حکومت حسني مبارک را داشتند و به مسيحيان، هنرمندان و جهانگردان نيز حمله کردند. به گفته وزير کشور مصر، هنوز لازم است که آزاد شدگان تحت نظر بمانند. زماني ايمن الظاهري، مرد شماره دو القاعده عضو جهاد اسلامي بود و مسئوليت ترور سال 1981 انور سادات، رئيس سابق حكومت مصر را بر عهده گرفت.
XS
SM
MD
LG