لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ تهران ۰۸:۴۵

مجمع عمومي سازمان ملل از اسرائيل خواست ياسرعرفات را از سرزمين هاي اشغالي تبعيد نكند


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديوفردا): مجمع عمومي سازمان ملل متحد روزجمعه با اکثريت قاطعي قطعنامه اي را مورد تصويب قرارداد که طي آن خواسته شده است ياسرعرفات رئيس تشکيلات خودگردان فلسطيني ازکرانه باختري رود اردن اخراج نشود. امير مصدق كاتوزيان (راديوفردا): سه روز پس ازآن آمريکا اقدامات تقريبا مشابهي درمورد وتوي قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد به عمل آورد، مجمع عمومي اين سازمان قطعنامه اي را به نفع ياسرعرفات مورد تصويب قرارداد. 133 کشور به اين قطعنامه راي مثبت، 4 کشور راي مخالف و 15 کشور راي ممتنع دادند. آمريکا واسرائيل هردو به اين قطعنامه راي مخالف دادند. جزايرمارشال وميکرونزي دوکشورديگري بودند که راي مخالف دادند. قطعنامه روزجمعه درجريان بحث اضطراري اتحاديه اروپا درمجمع عمومي تغيير يافت وطي آن حملات انتحاري فلسطينيان وهدف هاي اسرائيل براي کشتن فلسطينيان را نيزشامل شد. دربيت المقدس يک سخنگوي دولت اسرائيل اين قطعنامه را پوچ وبيهوده ناميد. قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد، مانند قطعنامه هاي شوراي امنيت اين سازمان الزامي وقابل اجرا نيست و مورد وتو نيز قرارنمي گيرد. با اين حال آمريکا درجريان راي گيري روزسه شنبه در شوراي امنيت، راه تصويب قطعنامه اي که اسرائيل را به خاطرطرح اخراج ياسرعرفات مورد انتقاد قراردهد، مسدود کرد. کابينه امنيتي اسرائيل روز11 سپتامبر وبه دنبال دوحمله ديگرانتحاري فلسطينيان درهفته گذشته که باعث کشته شدن 15 نفرشد، طرح اخراج ياسرعرفات را مورد تصويب قرارداد. آمريکا واسرائيل هردو ياسرعرفات را متهم کرده اند که موجبات تضعيف طرح صلح نقشه راه را فراهم آورده است. پرزيدنت بوش رئيس جمهوري آمريکا روز پنجشنبه طي سخناني ازفلسطينيان خواست عرفات را برکنارکنند. آقاي بوش گفت عرفات درکارخود شکست خورده است. مردم سرزمين هاي فلسطيني بايد بدانند اگرخواستارصلح هستند، بايد داراي رهبري باشند که صد درصد متعهد به مبارزه با تروريسم باشد. درسالن بزرگ مجمع عمومي سازمان ملل متحد در روزجمعه، کشورهاي جهان يکي پس ازديگري عليه اسرائيل واقدام آمريکا در وتوي قطعنامه شوراي امنيت سخنراني کردند. الفاتح محمد احمد اروا نماينده سودان درسازمان ملل متحد که درحال حاضررياست بلوک اعراب را درسازمان ملل متحد برعهده دارد، گفت آمريکا با عدم وتوي قطعنامه نخستين درشوراي امنيت مي توانست علامت مثبتي بدهد. دان گيلرمن نماينده اسرائيل درسازمان ملل متحد گفت رهبري عرفات، به صورت فاجعه اي براي مردم فلسطين درآمده است. ممع عمومي سازمان ملل متحد روز جمعه با صدور قطعنامه اي از اسرائيل خواست ياسرعرفات را از سرزمين هاي فلسطيني تبعيد نكند. پيشتر قطعنامه مشابهي در شوراي امنيت از سوي آمريكا وتو شده بود. 133 کشور به اين قطعنامه راي مثبت، 4 کشور راي مخالف و 15 کشور راي ممتنع دادند. آمريکا واسرائيل هر دو به اين قطعنامه راي مخالف دادند. جزاير مارشال وميکرونزي دو کشور ديگري بودند که راي مخالف دادند. قطعنامه روزجمعه درجريان بحث اضطراري اتحاديه اروپا درمجمع عمومي تغيير يافت وطي آن حملات انتحاري فلسطينيان و هدف هاي اسرائيل براي کشتن فلسطينيان را نيز شامل شد.

XS
SM
MD
LG