لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ تهران ۲۳:۳۱

روزه سياسي جمعي از فعالان سياسي از ديد يک حقوقدان: عدم وجود گوش شنوا براي مطالبه حقوق قانوني از مجراهاي قانوني


(rm) صدا |
ليلي آرمان (راديوفردا): در ايران، امروز شماري از فعالان سياسي، مطبوعاتي و نيز برخي از اساتيد دانشگاه ها و دانشجويان، و نيز تعدادي از نمايندگان مجلس، در اعتراض به نقض حقوق زندانيان سياسي، روزه سياسي يک روزه گرفتند. گلناز اسفندياري (راديوفردا): آقاي احمدي، شما يکي از کساني هستيد که امروز در اعتراض به وضعيت زندانيان سياسي، روزه سياسي گرفتيد. حمايت از اين اقدام تا چه حد ميان وکلا گسترده بوده؟ نعمت احمدي (وکيل دادگستري، تهران): من اين را به عنوان انفرادي قضيه نگاه نمي کنم. به صورت کل، فعالان سياسي مملکت را در نظر مي گيرم و ابعاد اين قضيه را، نتايج آن را و الزامي که باعث شده در اين روزه سياسي شرکت کنم. به هر حال نوعي اعتراض است به عملکرد دستگاه قضايي در باب زنداني کردن يک سري از فعالان سياسي، مطبوعاتي و کساني که به نوعي منتقد دولت هستند. گ.ا.: فکر مي کنيد که نتيجه اين اقدام شما و ساير کساني که از اين اقدام حمايت کردند و امروز، روزه سياسي گرفتند چه باشد؟ نعمت احمدي: من نتيجه را مثبت مي دانم. در فرهنگ ايراني اين نوع اعتراضات سابقه ديرينه اي دارد. بست نشيني و امثال اينها، خوب سابقه طولاني دارد. انسان وقتي که هيچ چاره اي ندارد و گوش شنوايي پيدا نمي کند و يا هر آنچه که حق طبيعي اش است، به صورت قانوني يا از مجراي قانوني، نمي تواند مطالبه بکند، بالاجبار به وسايلي متوصل مي شود که فريادش را برساند. اين روزه سياسي در واقع هم اعتراض به عملکرد و هم اعلام مظلوميت است. مطمئنا تاثير بسيار مثبتي دارد و واکنش نسبت به مجامع، انجمن ها، دانشگاه ها، دانشجويان ... گ.ا.: آيا قرار است که مراسم خاصي براي افطار برگزار شود امروز؟ نعمت احمدي: بله، مثل جلسات گذشته، افطاريه برگزار مي شود... گ.ا.: و آقاي احمدي، فکر مي کنيد که اگر به خواسته هايتان نرسيد و تغييري صورت نگيرد در وضعيت زندانيان سياسي، آيا فکر مي کنيد که اين اقدام ادامه پيدا کند، يعني در روزهاي ديگري باز روزه سياسي بگيريد شما و سايرين؟ نعمت احمدي: قطعا اين روال ادامه پيدا مي کند. اين تنها اعتراضي است که مي شود کرد و نمي توانند دستگاه قضايي هم به ما ايراد بگيرد. به هر حال يک کار عبادي سياسي است و من يک عنوان اعتراضي هم به آن اضافه مي کنم و قطعا اگر به خواسته هايمان نرسيم... امروز در ايران شماري از فعالان سياسي، مطبوعاتي و نيز برخي از اساتيد دانشگاه ها و دانشجويان، و نيز تعدادي از نمايندگان مجلس، در اعتراض به نقض حقوق زندانيان سياسي، روزه سياسي يک روزه گرفتند. نعمت احمدي، وکيل دادگستري در تهران، که خود نيز در اين روزه شرکت دارد، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که اين اقدام نوعي اعتراض است به عملکرد دستگاه قضايي در باب زنداني کردن يک سري از فعالان سياسي، مطبوعاتي و کساني که به نوعي منتقد دولت هستند. وي مي گويد که اين نوع اعتراضات در فرهنگ ايراني سابقه ديرينه اي دارد، مانند بست نشيني. وي مي افزايد که وقتي انسان هيچ چاره اي ندارد و گوش شنوايي پيدا نمي کند و نمي تواند هر آنچه که حق طبيعي اش است، به صورت قانوني يا از مجراي قانوني مطالبه بکند، بالاجبار به وسايلي متوصل مي شود که فريادش را برساند و اين روزه سياسي در واقع هم اعتراض به عملکرد و هم اعلام مظلوميت است.

XS
SM
MD
LG