لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ تهران ۱۴:۰۴

گفتگوهاي غيررسمي آمريكا ، ژاپن و كره جنوبي درباره يافتن راه حلي براي بحران اتمي کره شمالي


(rm) صدا |
معاون وزارت امورخارجه آمريکا روزدوشنبه درپشت درهاي بسته گفتگوهائي را در توکيو با مقامات ارشد ژاپن وکره جنوبي درمورد برنامه سلاح هاي اتمي کره شمالي آغازکرد. ليلي صدر (راديو فردا): جيمزکلي معاون وزارت امورخارجه آمريکا درامورشرق آسيا واقيانوس آرام گفتگوهاي غير رسمي دو روزه اي را با ميتوجي يابوناکا رئيس اداره امورآسيا واقيانوسيه در وزارت امورخارجه ژاپن و لي سوهايوک قائم مقام وزيرامورخارجه کره جنوبي آغازکرد. اين نخستين ديدار مقامات سه کشور به دنبال عدم موفقيت اجلاس ماه گذشته پکن درمورد يافتن راه حلي براي بحران برنامه اتمي کره شمالي است. دراجلاس پکن شش کشورشرکت داشتند. ياسوئو فوکودا دبيرکل کابينه ژاپن گفت دراين گفتگوها، ايجاد آمادگي براي دورجديدي ازمذاکرات ميان شش کشور که کره شمالي، چين وروسيه را نيز شامل شود، مورد توجه قرار خواهد گرفت. مقامات ارشد شش کشورياد شده درفاصله 27 تا 29 ماه اوت گذشته نشستي درپکن برگزارکردند وراه هاي حل بحران مربوط به برنامه اتمي پيونگ يانگ را مورد بررسي قراردادند. گفتگوهاي شش کشوربه نتيجه نرسيد وقرارشد اين گفتگوها ادامه يابد، اما نمايندگان اين کشورها موفق نشدند تاريخي براي ازسرگيري گفتگوها تعيين کنند. يوکيو تاکه اوشي معاون وزيرامورخارجه ژاپن طي کنفرانس مطبوعاتي جداگانه اي اظهارداشت متحدان براي دستيابي به راه حلي مسالمت آميز جهت مساله برنامه سلاح هاي اتمي کره شمالي، به گفتگوهاي خود ادامه خواهند داد. روزنامه کثيرالانتشار يوميوري شيمبون چاپ ژاپن درشماره روزيکشنبه خود گزارش داد ژاپن ازآمريکا تقاضا خواهد کرد شرايط خاصي را اعلام کند که به موجب آن تضمين هاي امنيتي به کره شمالي داده شود. خبرگزاري کيودو ژاپن هفته گذشته به نقل ازمقامات وزارت امورخارجه اين کشورگزارش داد متحدان درگفتگوهاي خود برقراري سيستمي را ازسوي کارشناسان کشورهاي مختلف و همچنين کارشناسان سازمان بين المللي انرژي اتمي مورد بحث قرارخواهند داد که نظارت کند آيا کره شمالي سلاح هاي اتمي خود را برچيده است يا نه. کره شمالي خواستارامضاي يک پيمان عدم تجاوز با آمريکا به عنوان شرط دست برداشتن ازبلندپروازي هاي اتمي خود شده است. اما واشنگتن تاکيد ورزيده است که پيش ازاعطاي هرگونه امتيازي به کره شمالي، ازجمله مزاياي اقتصادي وامنيتي، اين کشورابتدا بايد سلاح هاي اتمي خود را برچيند. کره شمالي دوراول گفتگوهاي شش کشور را بي فائده ناميد وآمريکا را متهم کرد حاضربه ايجاد انعطافي درموضع خود درقبال پيونگ يانگ نيست. کره شمالي بارديگر روزپنجشنبه از واشنگتن خواست انعطافي درموضع خود براي حل بحران اتمي به وجود آورد. به دنبال عدم موفقيت اجلاس ماه گذشته پکن در مورد يافتن راه حلي براي بحران اتمي کره شمالي، جيمر کلي معاون وزارت امور خارجه آمريکا در امور شرق آسيا، با ميتوجي يابوناکا رئيس اداره امور آسيا و اقيانوسيه ژاپن، و لي سوهايوک وزير امور خارجه کره جنوبي، به دنبال يافتن راه حللي براي بحران برنامه اتمي کره شمالي، ديدارو گفتگو کرد. قرار است در اين گفتگوهاي دو روزه، قرار است آمادگي براي دورجديدي ازمذاکرات ميان شش کشور که شامل روسيه چين و کره جنوبي نيز مي شود، مورد توجه قرار گيرد. کره شمالي خواستارامضاي يک پيمان عدم تجاوز با آمريکا به عنوان شرط دست برداشتن ازبلندپروازي هاي اتمي خود شده است. اما واشنگتن تاکيد ورزيده است که پيش ازاعطاي هرگونه امتيازي به کره شمالي، ازجمله مزاياي اقتصادي وامنيتي، اين کشورابتدا بايد سلاح هاي اتمي خود را برچيند. به نوشته روزنامه يوميوري شيمبون، ژاپن ازآمريکا تقاضا خواهد کرد شرايط خاصي را اعلام کند که به موجب آن تضمين هاي امنيتي به کره شمالي داده شود.
XS
SM
MD
LG