لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۲۱

ديدار ديپلمات مالزيايي با مقامات ميانمار براي آزادي آنسان سوچي رهبر مخالفان برمه و برنده جايزه صلح نوبل


(rm) صدا |
فرستاده سازمان ملل متحد براي تامين آزادي آنگ سان سوچي رهبرمخالفان برمه ازبازداشت خانگي، روز سه شنبه با مقامات دولت نظامي اين کشور ديدارکرد. رازلي اسماعيل، يک ديپلمات کهنه کارمالزيائي وفرستاده سازمان ملل متحد، تنها چند روزپس ازآن که آنگ سان سوچي رهبر مخالفان برمه اجازه يافت درپي عمل جراحي به خانه خود بازگردد، براي يازدهمين بارعازم رانگون شد. خانم سوچي که 58 سال دارد وبرنده جائزه صلح نوبل است، بيش ازسه ماه قبل ازعمل جراحي درنقطه محرمانه اي در بازداشت بود. اوکه شديدا زير نظر قرار دارد، هنوزهم حق ديدار با دوستان وهواداران خود را ندارد. احتمال مي رود آقاي رازلي که سال گذشته نقش عمده اي درتامين آزادي آنگ سان سوچي ازبازداشت خانگي ايفا کرد، در ديدارجاري سه روزه خود از برمه با وي ملاقات کند. با اين حال ديپلمات ها مي گويند شانس وي درمورد آزادي آنگ سان سوچي، بستگي به ازسرگيري گفتگوهاي آشتي جويانه ميان دولت نظامي برمه ومجمع ملي براي دمکراسي خانم سوچي دارد. آقاي رازلي روز سه شنبه با وزيرکشور برمه ديدارکرد وديپلمات ها پيش بيني مي کنند که روزچهارشنبه نيز با نخست وزيرجديد برمه ديدارکند. فرستاده سازمان ملل متحد جزئيات برنامه خود را اعلام نکرده است. نخست وزير برمه ماه گذشته وعده داد اقدامات جديدي را درجهت استقرار دمکراسي به عمل آورد، اما منتقدان مي گويند حکومت نظاميان برمه درطرح دمکراسي خود نه جدولي زماني تعيين کرده ونه نقشي براي مجمع ملي براي دمکراسي يا سايراحزاب مخالف قائل شده است. رازلي اسماعيل، يک ديپلمات برجسته مالزيايي از سوي سازمان ملل براي تامين آزادي آنسان سوچي رهبر مخالفان برمه از بازداشت خانگي روز سه شنبه با مقامات نظامي اين شهر ديدار کرد. اين ديپلمات تنها چند روز پس از آنکه خانم سانسوچي رهبر مخالفان برمه اجازه يافت در پي عمل جراحي به خانه خود بازگردد براي يازدهمين بار عازم رانگون پايتخت برمه شد. خانم سوچي، 58 ساله و برنده جايزه صلح نوبل که قبل از عمل جراحي بيش از سه ماه در يک محل نامعلوم بازداشت شد. احتمال مي رود آقاي اسماعيل که سال گذشته نقش عمده اي در آزادي خانم آنسان سوچي از بازداشت خانگي ايفا کرد در ديدار جاري 3 روزه خود از برمه با وي ملاقات کند.
XS
SM
MD
LG