لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۴۹

جمع آوري كودكان خياباني: برخورد جمهوري اسلامي با فقر به عنوان يك جرم، از ديد حقوقدان مدافع حقوق كودك


(rm) صدا |
شيرين عبادي، حقوقدان فعال در زمينه حقوق کودکان گفت که در مساله کودکان خياباني، دولت با فقر به عنوان يک جرم برخورد مي کند. شيرين عبادي که در همايش حمايت از حقوق کودکان سخن مي گفت، با اشاره به طرح جمع آوري و ساماندهي کودکان خياباني تصريح کرد: زباله را جمع مي کنند، نه انسان را، بچه هاي خياباني کودکاني هستند که مجبور هستند در خيابان کار کنند. کودکان خياباني به دليل شرايط بد اقتصادي خانواده خود مجبور به کار هستند، با اين اوصاف آيا بايد آدم فقير را دستگير کنيم؟ به اعتقاد اين حقوقدان، با وجود حسن نيت نيروي انتظامي و دست اندرکاران طرح ساماندهي کودکان خياباني، جامعه به اين دليل با مشکلات عديده در اين طرح مواجه است که هنوز فقر را نمي شناسد. شيرين عبادي با اشاره به اينکه اين کودکان گدايي نمي کنند، گفت: با کدام ماده قانوني کودکاني را که سر و وضع مرتب ندارند يا آدامس مي فروشند، جمع مي کنيد؟ به گفته اين حقوقدان، کودکان خياباني افرادي هستند که از فرط استيصال به خيابان رانده شدند. خانم عبادي با اشاره به شعار انجمن حمايت از حقوق کودکان که تحصيل کار کودکان است، و نيز اشاره به اينکه نگهداري کودکان خياباني در مراکز دولتي، هزينه هايي در بر دارد، گفت: دولت جمهوري اسلامي موظف است به عنوان کارفرماي بزرگ، در صورتي که کودکي نياز به دست مزد دارد، اين هزينه را در اختيار کودکان قرار دهد و اين شرط را بگذارد که اگر کودکي تحصيل خود را ادامه نداد، مستمري اش قطع خواهد شد. به اعتقاد خانم عبادي، در اين صورت پدر و مادري که کودکان خود را موظف به انجام کارهاي گوناگون مي کردند، براي دريافت مستمري از دولت، به مشوقان کودک براي ادامه تحصيل تبديل خواهند شد. اين حقوقدان فعال در حقوق کودکان تصريح کرد که کودکان خياباني در معرض انواع آسيب ها هستند و به آساني، بر اثر کوچکترين بي توجهي به فردي خاطي تبديل خواهند شد و بايد در آينده براي دستگيري اين کودکان که مجرمان فردا هستند، هزينه کنيم، پليس استخدام کرده و زندان بسازيم. وي گفت: اگر اين کودکان خطاکار نيز نشوند، چون افراد غير متخصص هستند، همواره فقير خواهند بود و در اين صورت اگر دولت آگاهي داشته باشيم، بايد هزينه بيمه بيکاري را متقبل شود. خانم عبادي با اشاره به اينکه بر اساس پژوهش هاي انجام شده، حقوق اين کودکان بين 50 تا 100 هزار تومان است، گفت: دولت مي تواند با اعطاي ماهيانه اين هزينه به خانواده هاي کودکان و واگذاشتن پيش شرط تحصيل آنان، جلوي هزينه هاي بعدي را بگيرد. به اعتقاد عبادي، با اين کار به جاي اينکه براي اين کودکان در آينده پليس استخدام کنيم، پدر و مادر اين کودکان را به پليس تبديل کرده ايم. وي در پايان به ترک تحصيل 31 درصد از کودکان بين 11 تا 16 سال اشاره کرد و گفت: شعار ما اين است که از امروز به فکر فردا باشيم، فردا دير است. شيرين عبادي، حقوقدان فعال در زمينه حقوق کودکان در همايش حمايت از کودکان گفت که در مساله کودکان خياباني، دولت با فقر به عنوان يک جرم برخورد مي کند. وي گفت که شغل کودکان تحصيل است و دولت بايد براي کودکان حقوق در نظر بگيرد. وي گفت که با پرداخت هزينه ماهانه به پدر و مادر کودکان خياباني و گذاشتن شرط استمرار پرداخت در صورت تحصيل کودک، جلوي بسياري از هزينه هاي بعدي گرفته خواهد شد. وي افزود که کودکان به آساني و در اثر لغزش به افراد بزهکار تبديل مي شوند و با بزرگ شدن کودکان خياباني، نياز به استخدام پليس و ساختن زندان براي کنترل آنها خواهيم داشت و اگر افراد خطاکاري نشوند، با توجه به نداشتن تخصص، همواره فقير خواهند ماند.
XS
SM
MD
LG