لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۵۲

در پي انتشار گزارش وزارت کارآمريکا درباره افزايش مشاغل درآمريکا، بازار بورس آمريکا ترقي كرد


(rm) صدا |
وزارت کارآمريکا روزجمعه درگزارشي اعلام کرد براي نخستين بار درهشت ماه گذشته بازارکارآمريکا بهبود يافته و 57 هزارنفر صاحب شغل شده اند. با انتشارگزارش افزايش مشاغل درآمريکا، بازار بورس آمريکا نيز روزجمعه ترقي کرد. امير مصدق كاتوزيان (راديو فردا) به گزارش خبرگزاري رويتر، براي نخستين باراز ژانويه گذشته که برخلاف نظرات اقتصاد دانان وال استريت که پيش بيني کرده بودند 30 هزارشغل ازدست خواهد رفت، مشاغل جديدي ايجاد شد، درماه سپتامبرگذشته نيز 57 هزارنفر وارد بازارکارآمريکا شدند. اين رقم بخش کشاورزي را شامل نمي شود. بيشتر مشاغل جديد مربوط به بخش خدمات است. به گزارش وزارت کارآمريکا، کارفرمايان دراين بخش 74 هزار نفر را استخدام کردند. با اين حال دولت آمريکا 15 هزارشغل را حذف کرد. کارخانه ها 29 هزارنفر را اخراج کردند، اما بخش ساختمان بهبود يافت وشرکت هاي ساختماني با استفاده از رونق گرفتن بازارخانه، 14 هزار کارمند جديد را به استخدام خود درآوردند. شواهد مربوط به تثبيت بازارکارآمريکا، با تجديد نظردرارقام ارائه شده ازسوي دولت تقويت پيدا کرد. کارفرمايان درماه اوت گذشته فقط 41 هزار نفر را اخراج کردند. اين کمتر ازنيمي از رقمي است که دولت قبلا تخمين زده بود. مايکل اسوانسون اقتصاد دان ارشد بانک ولز فارگو گفت اين علامت بسيار اميدوار کننده اي است که گسترش اشتغال با ايجاد تحرک وانگيزه اي در سيستم آغازشده است. استنباط ما اين است که افزايش مشاغل به گونه اي ثابت و قاطع تا سال هاي 2004 و2005 ادامه يابد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، پرزيدنت بوش رئيس جمهوري آمريکا، افزايش مشاغل را اولويت اقتصادي خود قرارداده است. آقاي بوش چندي پيش يک لايحه 350 ميليون دلاري را براي کاهش ماليات ها با هدف تسريع درگسترش اقتصاد وافزايش اشتغال به تصويب رساند. دمکرات ها پرزيدنت بوش را متهم کرده اند از زمان تصدي رياست جمهوري درسال 2001 ، باعث کاهش مشاغل وافزايش سريع کسربودجه آمريکا شده است. تحليلگران با توجه به پائين بودن نرخ بهره، پيش بيني کرده اند اقتصاد آمريکا درسه ماهه سوم سال جاري با آهنگي حدود پنج درصد رشد خواهد داشت و از 3/3 درصد رشد درسه ماهه دوم سال جاري فراترخواهد رفت. درهمين حال به دنبال انتشارگزارش افزايش مشاغل درآمريکا در ماه سپتامبر گذشته، بازار بورس آمريکا نيز روزجمعه ترقي کرد. شاخص نزدک 39 واحد يا 13/2 درصد افزايش يافت وبه 1875 واحد رسيد. شاخص استاندارد اند پور 13 واحد يا 28/1 درصد افزايش يافت وبه 1033 واحد رسيد. ميانگين افزايش شاخص صنعتي داو جونز 120 واحد يا 26/1 درصد بود وواحدهاي اين شاخص را به 9607 رساند. هيو جانسون رئيس اداره سرمايه گزاري شرکت فرست آلباني گفت ترديدي وجود ندارد که اين ها خبرهاي بسيارخوبي است. اين ها ارقام درشتي نيست، اما هرچه باشد بيانگرافزايش است. وزارت کارآمريکا روزجمعه درگزارشي اعلام کرد براي نخستين بار درهشت ماه گذشته بازارکارآمريکا بهبود يافته و 57 هزارنفر صاحب شغل شده اند. با انتشارگزارش افزايش مشاغل درآمريکا، بازار بورس آمريکا نيز روزجمعه ترقي کرد. به گزارش خبرگزاري رويتر، براي نخستين باراز ژانويه گذشته که برخلاف نظرات اقتصاد دانان وال استريت که پيش بيني کرده بودند 30 هزارشغل ازدست خواهد رفت، مشاغل جديدي ايجاد شد، درماه سپتامبرگذشته نيز 57 هزارنفر وارد بازارکارآمريکا شدند. اين رقم بخش کشاورزي را شامل نمي شود. بيشتر مشاغل جديد مربوط به بخش خدمات است. هيو جانسون رئيس اداره سرمايه گزاري شرکت فرست آلباني گفت ترديدي وجود ندارد که اين ها خبرهاي بسيار خوبي است.اين ها ارقام درشتي نيست، اما هرچه باشد بيانگرافزايش است.
XS
SM
MD
LG