لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ تهران ۱۰:۰۴

سفر رئيس جمهوري آمريکا به ژاپن و ديدار او با مقامات ژاپني


(rm) صدا |
رئيس جمهوري آمريکا روزجمعه درديداربا نخست وزير ژاپن درجريان سفرش به توکيو، ازمشارکت ژاپن درکمک به بازسازي عراق سپاسگزاري کرد. امير مصدق كاتوزيان (راديو فردا): پرزيدنت بوش رئيس جمهوري آمريکا اندکي پس از ورود به توکيو به اتفاق لورا بوش بانوي اول آمريکا، درکاخ آکازاکا مورد استقبال جوني چيرو کويزومي نخست وزير ژاپن قرارگرفت. اين کاخي قديمي است که درسال 1909 براي سکونت وليعهد ژاپن احداث گرديد و اکنون به عنوان مهمانسراي رسمي مورد استفاده قراردارد. ديدارآقاي بوش از ژاپن، نخستين مرحله ازسفرشش روزه رئيس جمهوري آمريکا به آسيا واستراليا است که طي آن درکنفرانس بين المللي اقتصادي تايلند نيز شرکت مي کند. انتظارمي رود دراين کنفرانس موضوع مشارکت بيشتر کشورهاي منطقه درمسائل عراق مطرح شود. گرچه شوراي امنيت سازمان ملل متحد روزپنجشنبه قطعنامه آمريکا وبريتانيا درمورد عراق را به اتفاق آرا مورد تصويب قرارداد، با اين حال اقدام سناي آمريکا درتصويب فقط نيمي از3/20 ميليارد دلاري که آقاي بوش براي بازسازي عراق خواسته بود، ضربه اي به وي درحالي که عازم سفر ژاپن بود تلقي شد. به گفته همراهان آقاي بوش، رئيس جمهوري آمريکا علاوه برتشکراز ژاپن در مورد کمک به بازسازي به عراق، قصد دارد به توکيو فشارآورد دست ازاقدامات مربوط به افزايش بهاي دلار آمريکا درمقابل ين ژاپن بردارد. صاحبان صنايع وسياستمداران مي گويند کوشش هاي ژاپن وچين درمورد پائين نگاه داشتن بهاي پول هاي رايج خود دربرابردلارآمريکا، به بهاي مشاغل آمريکا تمام مي شود. به گفته يک مقام بلندپايه آمريکائي که همراه آقاي بوش سفرکرده است، ژاپن علاوه برپرداخت 5/1 ميليارد دلار به عنوان نخستين قسط بازسازي عراق که توکيواعلام کرده است، درحال بررسي اعزام نيروهائي به عراق است که نقشي غيررزمي دراين کشورايفا کنند. درهمين حال عده اي به مناسبت ورود آقاي بوش وهمسرش به توکيو، تظاهراتي دربرابرسفارت آمريکا درتوکيو برگزار کردند. تظاهرکنندگان ضمن حمل شعارهائي عليه تسليحات اتمي، تهاجم به عراق به رهبري آمريکا وطرح هاي ژاپن براي کمک به بازسازي عراق را محکوم کردند. رئيس جمهوري آمريکا روزجمعه درديدار با نخست وزير ژاپن درجريان سفرش به توکيو، ازمشارکت ژاپن درکمک به بازسازي عراق سپاسگزاري کرد. پرزيدنت بوش رئيس جمهوري آمريکا اندکي پس از ورود به توکيو به اتفاق لورا بوش بانوي اول آمريکا، درکاخ آکازاکا مورد استقبال جوني چيرو کويزومي نخست وزير ژاپن قرارگرفت. ديدارآقاي بوش از ژاپن، نخستين مرحله ازسفرشش روزه رئيس جمهوري آمريکا به آسيا واستراليا است که طي آن درکنفرانس بين المللي اقتصادي تايلند نيز شرکت مي کند. انتظارمي رود دراين کنفرانس موضوع مشارکت بيشتر کشورهاي منطقه درمسائل عراق مطرح شود. درهمين حال عده اي به مناسبت ورود آقاي بوش وهمسرش به توکيو، تظاهراتي دربرابر سفارت آمريکا درتوکيو برگزار کردند. تظاهرکنندگان ضمن حمل شعارهائي عليه تسليحات اتمي، تهاجم به عراق به رهبري آمريکا وطرح هاي ژاپن براي کمک به بازسازي عراق را محکوم کردند.

XS
SM
MD
LG