لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ تهران ۱۸:۰۲

بررسي روزنامه هاي روز جمعه آمريكا: كمك هاي جهاني براي بازسازي عراق


(rm) صدا |
بهنام ناطقي (راديوفردا، نيويورک): خانم سوزان رايس Susan Rice، محقق ارشد موسسه تحقيقاتي Brookings Institution که در دولت کلينتون مديرکل وزارت امورخارجه در امور آفريقا بود، در مقالهاي در روزنامه نيويورک تايمز مينويسد مقامات دولت آمريکا در توجيه بودجه 20 ميليارد دلاري که براي بازسازي عراق درخواست کرده اند، آن را با طرح مارشال مقايسه کرده اند که بعد از جنگ جهاني دوم به آباداني اروپا انجاميد. خانم رايس مينويسد مقايسه بازسازي عراق با طرح مارشال گمراه کننده است زيرا يکي از اصول طرح مارشال همکاري کشورهاي اروپائي در طرحريزي برنامه بازسازي بعد از جنگ بود، و اينکه دشمنان سابق، مثل فرانسه و آلمان، همکاري مشترکي را آغاز کنند که بعد از پايان کمک آمريکا نيز تداوم يابد. نويسنده يادآور ميشود که طرح مارشال براي تشويق همکاري ميان کشورهاي اروپا، چنان موفق بودکه همکاري کشورهاي اروپائي به تاسيس اتحاديه اروپا منجر شد. وي مينويسد اين جنبه محوري از طرح مارشال در طرحي که دولت آمريکا براي بازسازي عراق به کنگره ارائه داده است، ديده نميشود. براساس طرح آقاي پال برمر، عراقيها کاري ندارند جز اينکه کناري بنشينند و اشغالگران آمريکائي و مقاطعه کاران آنها در باره بازسازي کشور آنها تصميم بگيرند، و در اين طرح، شرطي براي آنکه اقوام واديان مختلف در عراق اختلافات خود را کنار بگذارند و با هم برنامه اي براي بازسازي کشور خود تدوين کنند، وجودندارد، که مفهوم آن اين است که در طرح آمريکا براي بازسازي عراق، فرصتي براي بهبود قابليت عراقيها براي داشتن کشوري که بتواند روي پاي خود بايستد، پيش بيني نشده است. محقق انستيتوي بروکينز در نيويورک تايمز مينويسد طرح آقاي برمر يادآور دوران جنگ سرد است که آمريکا ميلياردها دلار نثارحکومت هاي ديکتاتور و فاسد، ولي ضد شوروي ميکرد و مي افزايد که بازگشت به اين طرزعمل عجيب است زيرا دولت آمريکا سال گذشته وعده داده بود که از طريق حساب چالش هزاره يا Millennium Challenge Account در نظام کمکهاي خارجي خود برمبناي وادار کردن دولتها به مشارکت با سازمان هاي غيردولتي، انقلاب کند. نويسنده پيشنهاد ميکند که در بازسازي عراق نيز همين شرط گنجانده شود به طوريکه شوراي حکومتي عراق و مردم عراق در باره طرز استفاده از کمک آمريکا براي بازسازي کشور خود تصميم بگيرند. روزنامه وال استريت جورنال در سرمقاله اي مينويسد فرانسويها بارها گفته اند در حاليکه آمريکا بزرگترين قدرت نظامي جهان است، اروپا از قدرت بزرگ ديگري برخوردار است که آنها آن را قدرت نرم يا soft power مي نامند. وال استريت جورنال ميافزايد در کنفرانس کمک دهندگان به بازسازي عراق در مادريد معلوم شد که اين قدرت خيلي نرم است زيرا در برابر کمک 20 ميليارد دلاري آمريکا و کمک يک ميليارد و 500 ميليون دلاري ژاپن، تمام کشورهاي عضو اتحاديه اروپا مجموعا بيش از 235 ميليون دلار به بازسازي عراق کمک نميدهند. سرمقاله نويس وال استريت جورنال ميافزايد اين نشان ميدهد که استدلال اروپا که ميگفت اگر آمريکا موافقت شوراي امنيت براي اشغال عراق را جلب کند، مجبورنخواهد بود همه هزينه بازسازي آن را به گردن بگيرد، صحت نداشت. مبلغ ناچيزي که اتحاديه اروپا براي کمک به بازسازي عراق اختصاص داده است، نشان ميدهد که عراق و جنگ با تروريسم در کجاي فهرست اولويتهاي اتحاديه اروپا قراردارند، زيرا تعهد اروپا براي عراق کمتر از مبلغي است که اروپا براي موزامبيک يا اتيوپي هزينه کرده است که تهديد امنيتي به شمار نميروند. وال استريت جورنال مينويسد سال گذشته اتحاديه اروپا مجوعا 6 ميليارد و 500 ميليون دلار براي کمکهاي خارجي هزينه کرد ک از اين مبلغ 535 ميليون دلار به صربستان، 550 ميليون به خاورميانه، به خصوص مراکش، تونس، سوريه، الجزيره و مصر اختصاص يافت که هيچکدام را نميتوان دمکراسي هاي درحال تکوين توصيف کرد. سوزان رايس Susan Rice، در مقاله اي در روزنامه نيويورک تايمز نوشت مقامات دولت آمريکا در توجيه بودجه 20 ميليارد دلاري که براي بازسازي عراق درخواست کرده اند، آن را با طرح مارشال مقايسه کرده اند که بعد از جنگ جهاني دوم به آباداني اروپا انجاميد. وي مينويسد اين جنبه محوري از طرح مارشال در طرحي که دولت آمريکا براي بازسازي عراق به کنگره ارائه داده است، ديده نميشود. روزنامه وال استريت جورنال در سرمقاله اي مينويسد در برابر کمک 20 ميليارد دلاري آمريکا و کمک يک ميليارد و 500 ميليون دلاري ژاپن، تمام کشورهاي عضو اتحاديه اروپا مجموعا بيش از 235 ميليون دلار به بازسازي عراق کمک نميدهند. سرمقاله نويس وال استريت جورنال ميافزايد اين نشان ميدهد که استدلال اروپا که ميگفت اگر آمريکا موافقت شوراي امنيت براي اشغال عراق را جلب کند، مجبورنخواهد بود همه هزينه بازسازي آن را به گردن بگيرد، صحت نداشت.
XS
SM
MD
LG