لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۱۴:۲۷

سخنراني مشاور رئيس جمهوري اسلامي در امور زنان در دومين كنفرانس سالانه و بين المللي زنان عرب در لندن


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): زهرا شجاعي مشاور رئيس جمهوري اسلامي در امور زنان که با عنوان «زنان مسلمان: سياست ، رهبرى و جامعه مدني» در دومين كنفرانس سالانه و بين المللي زنان عرب در لندن سخنراني مي کرد گفت آمارها و بررسي ها نشان مي دهد در اغلب کشورهاى اسلامي درحال حاضر ميان سطح مشارکت سياسي زنان و مردان در سطح توده تفاوت چنداني وجود ندارد ولي فقدان فضاى اجتماعي مناسب براى کار زنان در مشاغلي که به سياست ، رهبرى و مديريت مربوط مي شود، به گونه اى است که زنان تاکنون فقط به ميزان محدودى به اين مشاغل دست يافته اند. زهرا شجاعي يکي از علتهاى مهم وجود چنين مشکلي براى حضور زنان در عرصه رهبرى و مديريت جوامع اسلامي را عرفها و فرهنگ سياسي اين جوامع عنوان کرد و خواستار حل بنيادين اين مشکل از طريق آموزش شد. زهرا شجاعي با تاکيد بر مشارکت زنان در سطوح عالي گفت : زنان نيمي از پيکره جامعه را تشکيل مي دهند و هيچ جامعه اى روى سعادت نخواهد ديد تا هنگامي که نيمي از اعضاى آن ، خود را شهروند درجه دوم و اساسا داراى مشارکت و سهم کمترى از مردان بدانند. وي افزود: الزام حضور و مشارکت زنان در جامعه ناشي از صرف ظاهر سازى و اقدامات نمادين نيست بلکه از اين واقعيت نشات مي گيرد که تجربه بسيازى از کشورها نشان داده است که با افزايش سهم زنان در فعاليتهاى اجتماعي و نيز در سطح مديريتي جامعه از رشد و توسعه بيشترى برخوردار خواهد شد. خانم شجاعي افزايش مشارکت زنان در سطوح مديريت و رهبرى سياسي را داراى دو نتيجه عمده دانست و گفت : اين مساله از يک سو سبب ايجاد انگيزه در ديگر زنان جهت افزايش کوششهايشان و ارائه دستاوردهاى بيشتر مي شود واز سوى ديگر برداشتها و رويکردهاى کل جامعه را نيز در سطح کلان نسبت به زنان دگرگون مي کند. زهرا شجاعي در مورد دلايل خود در تاکيد بر حضور موثر و برابر زنان در عرصه مديريت و رهبرى سياسي جامعه گفت : يکي از دلايلي که موجبات الزامي شدن حضور زنان را در مشاغل رهبرى سياسي جامعه فراهم مي آورد به پاکدستي زنان مربوط مي شود.هم اکنون اين امر مورد اعتقاد بيشتر صاحب نظران مطالعات زنان است که زنان معمولا کارنامه پاکترى دارند و از فساد اقتصادى و ديگر زد و بندهايي که در حرفه هاى گوناگون بيشتر توسط مردان صورت مي گيرد برکنار هستند. شجاعي با اشاره به افزايش شمار زنان تحصيل کرده گفت : نمي توان اين زنان تحصيل کرده و داراى کارايي بسيار بالا را وادار کرد تا در درون نظام سياسي از يک نظام تصميم گيرى صرفا مردانه پيروى کنند و خود هيچ نقشي در اين زمينه نداشته باشند. زهرا شجاعي با اشاره به تجربه موفق کشورهاي اسکانديناوي پيشنهاد کرد براي رفع مشکل مشارکت مديريت سياسي کشور از شيوه سهميه بندي استفاده شود و گفت : منظور از نظام سهميه بندى نظامي است که در آن درصد مشخصي از همه مناصب مجلس نمايندگان ، کابينه و وزارتخانه ها الزاما به زنان اختصاص يابد. وي هشدار داد : در صورت عدم تحقق حضور زنان در سطوح رهبرى سياسي، اندک اندک ممکن است زنان به اين اعتقاد برسند که از آنان تنها به عنوان راى دهندگاني سر به راه استفاده مي شود که قرار است تنها در روزهاى راى گيرى در پاى صندوقها به نامزدهاى مرد راى بدهند. خانم شجاعي تاکيد کرد که منظورش از بازنگرى در ساختار رهبرى سياسي به معناى جايگزيني زن سالارى در درون نظام سياسي نيست و گفت : اين کار خود نقض غرض خواهد بود که يک نظام مبتني بر نابرابرى جنسيتي در جامعه به يک نظام نابرابر ديگر تبديل شود. زهرا شجاعي مشاور رئيس جمهوري اسلامي در امور زنان که با عنوان «زنان مسلمان: سياست ، رهبرى و جامعه مدني» در دومين كنفرانس سالانه و بين المللي زنان عرب در لندن سخنراني مي کرد گفت آمارها و بررسي ها نشان مي دهد در اغلب کشورهاى اسلامي درحال حاضر ميان سطح مشارکت سياسي زنان و مردان در سطح توده تفاوت چنداني وجود ندارد ولي فقدان فضاى اجتماعي مناسب براى کار زنان در مشاغلي که به سياست ، رهبرى و مديريت مربوط مي شود، به گونه اى است که زنان تاکنون فقط به ميزان محدودى به اين مشاغل دست يافته اند. زهرا شجاعي يکي از علتهاى مهم وجود چنين مشکلي براى حضور زنان در عرصه رهبرى و مديريت جوامع اسلامي را عرفها و فرهنگ سياسي اين جوامع عنوان کرد و خواستار حل بنيادين اين مشکل از طريق آموزش شد. زهرا شجاعي با تاکيد بر مشارکت زنان در سطوح عالي گفت : زنان نيمي از پيکره جامعه را تشکيل مي دهند و هيچ جامعه اى روى سعادت نخواهد ديد تا هنگامي که نيمي از اعضاى آن ، خود را شهروند درجه دوم و اساسا داراى مشارکت و سهم کمترى از مردان بدانند.
XS
SM
MD
LG