لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ تهران ۱۸:۲۰

دستگيري 52 تن در حمله پليس به پناهجويان متحصن کرد ايراني در شهر وان ترکيه


(rm) صدا |
جمشيد زند (راديوفردا): تحصن چهار روزه پناهجويان کرد ايراني در شهر وان، روز گذشته با حمله پليس ترکيه و بازداشت بيش از 50 نفر از تحصن کنندگان پايان يافت. در چند ماه اخير پناهجويان ايراني در شهر وان و ديگر شهرهاي ترکيه، در اعتراض به عدم رسيدگي به موقع به پرونده هايشان و نيز شرايط بد زندگي، دست به تحصن در مقابل دفاتر سازمان ملل در آنکارا و شهر مرزي وان زده و خواستار رسيدگي هرچه سريعتر به وضعيت پناهندگي خود شدند. يکي از پناهجويان کرد ايراني در شهر وان در گفتگويي با جمشيد زند از راديوفردا، درباره تحصن روز گذشته چنين مي گويد: يک پناهجوي کرد ايراني: تحصن پناهجويان سياسي کرد ايراني تا ديروز ساعت 11 و نيم به وقت ترکيه ادامه داشت. در حالي که پناهجويان ديروز صبح براي چهارمين روز متوالي در صدد تجمع آرام و ابراز اعتراض خود نسبت به عدم توجه مسئولين UN در قبال حق پناهندگي شان بر آمده بودند، نيروهاي پليس ضد شورش ترکيه بنا به درخواست مسئولين UN به صفوف تجمع کنندگان يورش بردند و بدون در نظر داشتن هيچگونه قانوني، متاسفانه حتي زنان و کودکان و سالخوردگان را نيز از ضرب و شتم بيرحمانه خود مبرا نداشتند که طي آن شماري از زنان پناهجو حتي از شدت ضربات باتوم پليس بيهوش شدند. پليس البته به ضرب و شتم پناهندگان سياسي بسنده نکرد و حدود 52 تن از آنان را بازداشت کرد و به گفته رئيس پليس ترکيه در شهر وان، اين پناهجويان به ايران ديپورت خواهند شد. حدود 52 تني که من عرض کردم، البته اسامي 37 تن از آنان را داريم که هنوز هم در بازداشت قرار دارند و هر گونه ارتباط آنها با خارج از بازداشتگاه قطع شده است. ج.ز.: شما مطمئن هستيد که اين 52 نفري که دستگير شدند روز گذشته، به ايران تحويل داده خواهند شد؟ يک پناهجوي کرد ايراني: البته من مطئن نيستم، منتهي اين حرف و سخني است که رئيس پليس ترکيه علنا با بلندگو اعلام کرد و تا آنجايي که ما خبر داشته باشيم، اين افراد نگذاشتند که هيچکدام با خارج از بازداشتگاه تماس بگيرند و طبق تجربه اي که ما داريم، هميشه در گذشته هم اينجوري بوده که روزهاي شنبه و يکشنبه، پليس ترکيه متاسفانه اقدام به بازداشت پناهجويان سياسي کرد کرده تا شايد از اين طريق بتواند فشاري را که عليه بازداشت اين پناهجويان، احتمال از خارج انجام بگيرد، در واقع از بين ببرد. ج.ز.: در تحصن چهار روز گذشته چند نفر از پناهجويان ايراني شرکت داشتند در وان؟ يک پناهجوي کرد ايراني: حدود 250 تن از پناهجويان سياسي کرد شرکت داشتند، البته تحصن ديروز بيشتر بود، شايد 300 نفر هم مي شد. در اين بين، حدود 15 نفر از اين تحصن کنندگان دهان خود را دوخته بودند و حتي اعتصاب غذا کرده بودند در مقابل درب UN. ج.ز.: آيا شما اطلاع داريد از وضعيت تعدادي از پناهجوياني که دو ماه پيش دستگير شدند در شهر وان و به ايران تحويل داده شدند؟ يک پناهجوي کرد ايراني: بله، حدود 10 نفري که دو ماه پيش دستگير و بازداشت شدند، البته در واقع به ايران تحويل داده نشدند، آنها را بردند در يک نقطه مرزي، در نقطه صفر مرزي، در حاليکه شب بود آنها را برده بودند، همان واقعه هم در روز شنبه و يکشنبه متاسفانه اتفاق افتاد. آنها را همان جا آزاد کرده بودند، يعني استرداد دست به دست نشده بودند. اين پناهجويان، خودشان را با هزار مکافات و گرفتاري توانستند برگردند به اينجا، از طريق قاچاقچيان مرزي. ج.ز.: خواسته هاي مشخصي که پناهجويان ايراني در طي چهار روز تحصن شان در مقابل دفتر نمايندگي سازمان ملل در شهر وان برگزار کردند، چه بود؟ يک پناهجوي کرد ايراني: اين پناهجويان سياسي کرد، مدت دو سال است که در وضعيت دوشوار و بلاتکليفي و نهايت بي توجهي مسئولين سازمان ملل در اين شهر، حق پناهندگي به آنها داده نشده است. يعني توجيه مسئولين UN به ظاهر اين است که اين پناهجويان از خاک عراق وارد ترکيه شده اند. خواسته ما اين است که اعطاي حق پناهندگي، پناهندگي مان رسيدگي بشود. يعني در همين شهر وان، کساني که از ايران مي آيند، با ارائه Case هاي سياسي، به درخواست حق پناهندگي شان فورا رسيدگي مي شود، در حالي که ما دو سال است در حالت تعليق به سر مي بريم. صرفنظر از اينکه بسياري از اين پناهجويان، متاسفانه به لحاظ مادي هم در وضعيت بسيار وخيمي قرار دارند. تحصن چهار روزه پناهجويان کرد ايراني در شهر وان، روز گذشته با حمله پليس ترکيه و بازداشت بيش از 50 نفر از تحصن کنندگان پايان يافت. در چند ماه اخير پناهجويان ايراني در شهر وان و ديگر شهرهاي ترکيه، در اعتراض به عدم رسيدگي به موقع به پرونده هايشان و شرايط بد زندگي، دست به تحصن در مقابل دفاتر سازمان ملل در آنکارا و شهر مرزي وان زده و خواستار رسيدگي هرچه سريعتر به وضعيت پناهندگي خود شدند. يکي از پناهجويان کرد ايراني در شهر وان، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که در حالي که پناهجويان ديروز صبح براي چهارمين روز متوالي در صدد تجمع آرام و ابراز اعتراض خود نسبت به عدم توجه مسئولين سازمان ملل متحد در قبال حق پناهندگي شان بر آمده بودند، نيروهاي پليس ضد شورش ترکيه بنا به درخواست مسئولين سازمان ملل متحد به صفوف تجمع کنندگان يورش بردند و زنان و کودکان و سالخوردگان را نيز از ضرب و شتم بيرحمانه خود مبرا نداشتند که طي آن شماري از زنان پناهجو حتي از شدت ضربات باتوم پليس بيهوش شدند.
XS
SM
MD
LG