لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۰۷

تاكيد رئيس جمهوري آمريكا بر لزوم اصلاحات دمكراتيك در ايران، از ديد كاردار سابق سفارت آمريكا در تهران


(rm) صدا |
امير مصدق كاتوزيان (راديوفردا): رئيس جمهوري آمريكا در سخنان روز پنجشنبه خود در بنياد ملي دمكراسي National Endowment for Democracy گفت نظام حاكم در تهران يا بايد به خواست هاي مردمسالارانه مردم ايران گردن بگذارد يا تتمه ادعاي مشروعيت خود را از دست بدهد. دريادار بروس لينگن، آخرين كاردار سفارت آمريكا در تهران، و بلند پايه نماينده دولت آمريكا در ايران كه از 13 آبانماه 1358 همراه با 51 تن ديگر از ديپلماتهاي آمريكائي براي 444 روز به گروگان گرفته شد، در مصاحبه با راديوفردا، تازه ترين گفته هاي رئيس جمهوري آمريكا در باره ايران را نشانه اي از ارزش بيشتر قائل شدن براي تماس هاي غررسمي با ايران مي داند. بروس لينگن (كاردار سابق سفارت آمريكا در تهران): آقاي بوش پيشتر از اين واقعيت ياد كرده بود كه ايران از رهبراني نامنتخب در رنج است. گفته هاي آقاي بوش دست كم حاكي از آن است كه در ايران بايد روندي پديد آيد كه در اثر آن رهبران واقعا منتخب مردم بر سر كارآيند. آقاي بوش به گمان من مي خواهد بگويد مردم ايران در حد بسيار گسترده در پي روندي هستند كه دگرگوني سياسي پديد آورد. نشان هائي از اين نكته را هفته گذشته در كميسيون وابط خارجي سناي آمريكا ديديم وشنيديم. در اين كميسيون از لزوم تماس ميان ايرانيان و آمريكائيان غيردولتي از تماس هاي شخصي ميان آنها ياد شد البته تماس هاي شخصي افراد برجسته ايراني و آمريكائي. در واقع ايراني ها و آمريكائي ها در راهي موازي يا راه دوم در حركت هستند و در حال بررسي اين نكته هستند كه چگونه و از چه طريق مي توان زمينه اي را فراهم آورد تا ميان ايران و آمريكا مبادلات رسمي انجام گيرد. به نظر من اين تماس هاي شخصي و حضور در كميته روابط خارجي سنا بر فضاي موجود تاثير دارد و امكان گفتگو را تقويت مي كند و ديديم كه آقاي آرميتج، قائم مقام وزارت امور خارجه آمريكا به تازگي از وجود تماس هائي ميان ايران و آمريكا ياد كرده است به گمان من همين گفته بر اين نكته دلالت داشت كه ما آماده داشتن چنين تماس هائي هستيم و مي توانيم به قضايائي كه بالفعل روياروي ما هست بپردازيم با توجه به اين واقعيت كه ما اكنون همسايه ديوار به ديوار ايران هستيم. ا.م.ك.: از بروس لينگن پرسيدم آيا اين تحولاتي كه به آنها اشاره كرديد با گفته هاي ديروز آقاي جرج بوش ارتباط دارند. پاسخ آقاي لينگن: بروس لينگن: اين دو قضيه از هم جدا هستند شايد به صورت تلويحي با هم ارتباطي داشته باشند. پرزيدنت بوش طبعا از دولتمردان بلندپايه مثل آقاي آرميتج قائم مقام وزارت امورخارجه كه اخيرا در منطقه بوده شنيده است كه تا اندازه اي نياز به تماس هائي ميان ايران و آمريكا وجود دارد. ما البته در راه برقراري دمكراسي در عراق مي كوشيم و همزمان به مردم ايران مي گوئيم كه هدف ما در ايران نيز همين است. هدف ما اين است كه مردم ايران در حكومت مشاركت و نقش بيشتري داشته باشندو آشكارا بايد گفت كه آمريكا در پي گفتگوي مستقيم با حكومت ايران نيست. ما براي اين كار هنوز آمادگي نداريم ولي تماس هاي غير رسمي وجود داشته باشد. تماس هائي نه فقط در باره مسئله شيعيان عراق. و من اميدوارم سرانجام فضائي پديد آيد كه در آن به موقع بتوان ارتباط رسمي برقرار كرد. در واشنگتن اين روزها در باره تماس گروههاي شخصي با كميته روابط خارجي سناي آمريكا خبرهاي زيادي شنيده مي شود اما اين تماس ها و گفتگوها به معناي به رسميت شناختن دو طرف نيست. گفتگو و تماس موضع هيچ كدام از دو طرف را تغيير نمي دهد اما اين امكان را در حدي بيشتر از گذشته ايجاد مي كند كه زمينه هاي لازم براي تمالس هاي رسمي به وجود آيد. در گفته هاي ديروز آقاي بوش كه البته متن كامل آن را نخوانده ام، احتمالا بازتابي از همين تحولات است. اين گفته من صرفا از روي حدس و گمان است كه در كاخ سفيد و وزارت امورخارجه به مقداري از تماس ميان دو كشور ارزش بيشتري گذاشته مي شود. رئيس جمهوري آمريكا در سخنان روز پنجشنبه خود در بنياد ملي دمكراسي National Endowment for Democracy گفت نظام حاكم در تهران يا بايد به خواست هاي مردمسالارانه مردم ايران گردن بگذارد يا تتمه ادعاي مشروعيت خود را از دست بدهد. دريادار بروس لينگن، آخرين كاردار سفارت آمريكا در تهران، و بلند پايه نماينده دولت آمريكا در ايران كه از 13 آبانماه 1358 همراه با 51 تن ديگر از ديپلماتهاي آمريكائي براي 444 روز به گروگان گرفته شد، در مصاحبه با راديوفردا، تازه ترين گفته هاي رئيس جمهوري آمريكا در باره ايران را نشانه اي از ارزش بيشتر قائل شدن براي تماس هاي غررسمي با ايران مي داند. آقاي بوش پيشتر از اين واقعيت ياد كرده بود كه ايران از رهبراني نامنتخب در رنج است. گفته هاي آقاي بوش دست كم حاكي از آن است كه در ايران بايد روندي پديد آيد كه در اثر آن رهبران واقعا منتخب مردم بر سر كارآيند. وي مي افزايد: ما البته در راه برقراري دمكراسي در عراق مي كوشيم و همزمان به مردم ايران مي گوئيم كه هدف ما در ايران نيز همين است. هدف ما اين است كه مردم ايران در حكومت مشاركت و نقش بيشتري داشته باشندو آشكارا بايد گفت كه آمريكا در پي گفتگوي مستقيم با حكومت ايران نيست ولي تماس هاي غير رسمي وجود دارد.
XS
SM
MD
LG