لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۳۱

پايان سفر رئيس جمهوري برزيل از كشورهاي آفريقايي


(rm) صدا |
رئيس جمهوري برزيل روزشنبه درپايان ديدارازپنج کشور آفريقائي به کشورش بازگشت. وي دراين سفر مناسبات بازرگاني برزيل را با کشورهائي که ازآن بازديد به عمل آورد تقويت کرد وحمايت آن ها را درمورد مبادلات کشاورزي منصفانه تري جلب کرد. امير آرمين (راديو فردا): در پره توريا لوئيس ايناسيو لولا دا سيلوا رئيس جمهوري برزيل به دنبال ديداربا تابوامبکي رئيس جمهوري آفريقاي جنوبي، به عنوان فردي قلمداد شد که به وعده هاي خود درجريان مبارزات انتخاباتي درمورد برقراري روابط استراتژيک با کشورهاي قاره آفريقا عمل کرده است. آقاي لولا دريک کنفرانس مطبوعاتي اظهارداشت ما مي خواهيم سياستي راهبردي با سايرنقاط آفريقا و با چين، روسيه، هند ومکزيک داشته باشيم. اتخاذ چنين سياستي تضمين خواهد کرد که کشورهاي درحال توسعه عضوسازمان تجارت جهاني بتوانند درمورد دسترسي برابر ومنصفانه به بازارهاي جهان براي فرآورده هاي خود، وارد مذاکره شوند. آقاي لولا بعد ازظهر روزشنبه درپايان ديدار ازآفريقاي جنوبي، ازيک پايگاه هوائي درنزديکي پره توريا به کشورخود بازگشت. رئيس جمهوري برزيل درسفرآفريقائي خود ابتدا از کشور سائو تومه وپرنسيپ درغرب آفريقا وسپس ازکشورهاي آنگولا، موزامبيک، ناميبيا وآفريقاي جنوبي درجنوب اين قاره ديدار کرد. وي دراين سفرخواستارحمايت اين کشورها درباره اعمال فشاربيشتري به کشورهاي ثروتمند درسازمان تجارت جهاني درمورد حذف يارانه فرآورده هاي کشاورزي صادراتي خود شد. رئيس جمهوري برزيل که يک هيات 160 نفري از رهبران بازرگاني اين کشور اورا درسفرآفريقائي همراهي مي کردند، همچنين خواستارتقويت مبادلات بازرگاني برزيل با آفريقا شد جمع مبادلات بازرگاني برزيل با آفريقا درسال به پنج ميليارد دلاربالغ مي شود که معادل پنج درصد واردات وصادرات برزيل است. آقاي لولا با کليه کشورهائي که ازآن ها بازديد به عمل آورد، قراردادهاي همکاري امضا کرد. وي همچنين موافقت کرد به احداث کارخانه هاي داروسازي به منظور توليد داروهاي ژنريک درکشورهاي موزامبيک وناميبيا کمک کند. بيش از 76 ميليون نفرازجمعيت تقريبا 180 ميليون نفري برزيل را کساني تشکيل مي دهند که داراي تبارآفريقائي هستند. چنين جمعيتي بيش ازجمعيت هرکشورآفريقائي به غيرازنيجريه است. رئيس جمهوري برزيل درموزامبيک گفت کشوراوخواستارآن است که با برقراري يک سياست جديد همکاري با قاره آفريقا ومشارکت درتوسعه آن، بدهي خود به آفريقا را بازپرداخت کند. برزيل تا سال 1850 ازآفريقا برده وارد مي کرد وتنها درسال 1888 بود که بردگي را لغو کرد. رئيس جمهوري برزيل روزشنبه درپايان ديدارازپنج کشور آفريقائي به کشورش بازگشت. وي دراين سفر مناسبات بازرگاني برزيل را با کشورهائي که ازآن بازديد به عمل آورد تقويت کرد وحمايت آن ها را درمورد مبادلات کشاورزي منصفانه تري جلب کرد. رئيس جمهوري برزيل درسفرآفريقائي خود ابتدا از کشور سائو تومه وپرنسيپ درغرب آفريقا وسپس ازکشورهاي آنگولا، موزامبيک، ناميبيا وآفريقاي جنوبي درجنوب اين قاره ديدار کرد. وي دراين سفر خواستار حمايت اين کشورها درباره اعمال فشاربيشتري به کشورهاي ثروتمند درسازمان تجارت جهاني درمورد حذف يارانه فرآورده هاي کشاورزي صادراتي خود شد. رئيس جمهوري برزيل که يک هيات 160 نفري از رهبران بازرگاني اين کشور اورا درسفرآفريقائي همراهي مي کردند، همچنين خواستارتقويت مبادلات بازرگاني برزيل با آفريقا شد جمع مبادلات بازرگاني برزيل با آفريقا درسال به پنج ميليارد دلاربالغ مي شود که معادل پنج درصد واردات وصادرات برزيل است.
XS
SM
MD
LG