لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۲۵

مدير آمريکايي اداره امور عراق از افزايش حملات تروريستي عليه نيروهاي ائتلاف در عراق در صورت عدم بهبود دستگاه‌هاي اطلاعاتي آمريکا خبر داد


(rm) صدا |
علی سجادی (رادیوفردا): با افزايش دامنه حملات به نيروهای آمريکا درعراق وعمليات ضد شورشی اخيردرمرکزاين کشور، برخی ازمقامات آمريکائی هشدارداده اند اگر واشنگتن بهبودی درسياست های امنيتی خود درمورد عراق به وجود نياورد، خشونت در ماه های آينده افزايش خواهد يافت. چارلز رکنگل خبرنگار راديو اروپای آزاد/ راديو آزادی گزارشی دراين زمينه ارائه کرده است. بهروز نیکذات (رادیوفردا): به گزارش راديو اروپای آزاد/ راديو آزادی، پال برمر مدير آمريکائی اداره امورعراق می گويد انتظارحملات بيشتری را به نيروهای ائتلاف وکوشش های جاری در راه بازسازی عراق دارد، مگرآن که بهبودی درکيفيت دستگاه های خبرگيری واطلاعاتی آمريکا درمورد ستيزه جويان وجنگجويان خارجی حاصل شود. آقای برمردرمصاحبه ای با روزنامه تايمزچاپ لندن که درشماره روزدوشنبه اين روزنامه منتشرشد، گفت ما با افزايش حملات وافزايش تروريسم روبروهستيم، زيرا تروريست ها بازسازی عراق را عاملی به نفع ما می دانند. مقامات آمريکا به دنبال بالا گرفتن دامنه خشونت عليه نيروهای اين کشور در مرکزعراق در10 روزه گذشته وسقوط هليکوپتر حمل ونقل چينوک، به حملات جاری به عنوان يک جنگ چريکی اشاره می کنند. ريچارد آرميتيج قائم مقام وزيرامورخارجه آمريکا که روز يکشنبه دربغداد بود، عراق را به عنوان يک منطقه جنگی توصيف وگفت واشنگتن بهره برداری ازوجود نيروهای امنيتی عراق را عامل مهمی درکاهش اتکا به نيروهای آمريکا درماه های آينده می داند. آقای آرميتيج گفت: من تصورمی کنم عراق يک منطقه جنگی است. درست است که پرزيدنت بوش روزاول ماه مه گذشته پايان عمليات عمده نظامی درعراق را اعلام داشت، اما اونگفت که جنگ به پايان رسيده است. جنگ ادامه دارد و همان گونه که سپهبد ريکاردو سانچز فرمانده نظامی ارشد آمريکا درعراق گفته است، احتمالا ما درصحنه عراق درگيريک شورش هستيم که کاملا به جنگ نزديک است. جوليان ليندلی فرنچ، يک کارشناس امورامنيتی درمرکز سياست های امنيتی ژنو درسويس می گويد اگر آمريکائی ها قصد دارند درعراق بمانند، بايد دراردوگاه های نسبتا بزرگ نظامی مستقرشوند که ازنيروهای آن ها درجريان عمليات حمايت کند. به عنوان نشانه ای ازتصميم آمريکا درمورد استفاده هرچه سريع تر از وجود نيروهای امنيتی عراق، روزنامه واشنگتن پست هفته گذشته گزارش داد دولت موقت ائتلاف درعراق ممکن است اکنون آمادگی آن را پيدا کرده باشد که با شرايطی ازفکرتاسيس يک نيروی شبه نظامی عراقی که شبه نظاميان هوادارآمريکا را نيزدرعضويت داشته باشد، حمايت کند. شورای حکومتی عراق که ازسوی آمريکا تعيين گرديده است، می گويد خواستارآن است که چنين نيروئی کارمندان پيشين دستگاه های امنيتی عراق را نيزدرعضويت داشته باشد تا موجبات تشکيل يک واحد اطلاعاتی داخلی فراهم آيد. صحبت تشکيل يک نيروی شبه نظامی درعراق هنگامی مطرح می شود که دولت موقت ائتلاف اخيرا اعلام کرد روند آموزش پليس ونيروهای عراقی را به منظورکمک به 130 هزارسربازآمريکائی که هم اکنون درعراق استقراردارند، شتاب می بخشد. آقای برمر به خبرنگاران دربغداد گفت تا ماه سپتامبر آينده بيش از 200 هزارعراقی، ازجمله اعضای ارتش جديد عراق، افسران پليس ونيروهای دفاع غيرنظامی در کوشش های مربوط به امنيت عراق مشارکت خواهند کرد. چارلز رکنگل Charles Recknagel، خبرنگار راديو اروپاي آزاد، راديوآزادي، نوشت که پال برمر، مدير آمريکايي اداره امور عراق گفت که انتظار حملات بيشتري را به نيروهاي ائتلاف و کوشش هاي جاري در راه بازسازي عراق دارد، مگر آنکه بهبودي در کيفيت دستگاه هاي خبرگيري و اطلاعاتي آمريکا در مورد ستيزه جويان خارجي به دست آيد. آقاي برمر گفت که با افزايش حملات و افزايش تروريسم روبرو هستيم، زيرا تروريست ها بازسازي عراق را عاملي به نفع آمريکا مي دانند. مقامات آمريکا به دنبال بالا گرفتن دامنه خشونت عليه نيروهاي اين کشور در مرکز عراق، در 10 روز گذشته و سقوط هليکوپتر حمل و نقل چينوک، به حملات جاري به عنوان يک جنگ چريکي اشاره مي کنند. ريچارد آرميتيج، قائم مقام وزير امور خارجه آمريکا که روز يکشنبه در بغداد بود، عراق را به عنوان يک منطقه جنگي توصيف کرد و گفت که واشنگتن بهره برداري از وجود نيروهاي امنيتي عراق را عامل مهمي در کاهش اتکاء به نيروهاي آمريکا در ماه هاي آينده مي داند.
XS
SM
MD
LG