لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۳۶

سخنان رئيس جمهوري اسلامي مبني بر به رسميت شناختن شوراي اداره عراق، از ديد يک موسسه تحقيقاتي


(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديو فردا): در ارتباط با سفر جلال طالباني، رئيس کنوني شوراي اداره عراق و هيات عالي رتبه اين شورا به ايران و ديدار با محمد خاتمي، رئيس جمهوري ايران، موسسه تحقيقاتي Stratfore در گزارشي تفصيلي به تجزيه و تحليل اظهارات محمد خاتمي در ديدار با جلال طالباني و بررسي منافع ايران و آمريکا در عراق پرداخته است. محمد خاتمي روز گذشته در پي ديدار با جلال طالباني اعلام کرد که ايران شوراي اداره عراق را به رسميت مي شناسد. بکتاش خمسه پور نگاهي دارد به گزارش موسسه تحقيقاتي Stratfore: بکتاش خمسه پور (راديو فردا): خاتمي گفت که تهران معتقد است شوراي اداره عراق قادر است همراه مردم عراق امور آن کشور را اداره کند و اقداماتي را انجام دهد که به استقلال عراق منجر شود. خاتمي همچنين گفت که ايران آماده است به تلاش ها براي توسعه عراق ياري رساند و اين که برنامه زمانبندي شده آمريکا براي حاکميت عراقي ها بر عراق، عملي است. موسسه تحقيقاتي Stratfore در تفسير و تجزيه و تحليل اظهارات خاتمي آورده است: نمي توان روشن تر از اين سخن گفت. شوراي اداره عراق ابتکاري آمريکايي است و به رغم نشانه هاي اخير از استقلال آن، اين شورا همچنان نهادي برآمده از اشغال عراق است. با اين وجود با توجه به واقعيت هاي نظامي در عراق، آمريکا خواستار است حاکميت را هرچه سريعتر به نهادي غير از خود انتقال دهد و شوراي اداره عراق تنها نهاد موجود است. موسسه تحقيقاتي Stratford در ادامه گزارش خود مي گويد: آمادگي ايران براي به رسميت شناختن شوراي اداره عراق، اساسا به اين معنا است که اين کشور برخوردار از بيشترين نفوذ در عراق پس از آمريکا، اينک با شوراي اداره عراق وارد معامله شده است. کوتاه سخن اين که منافع آمريکا و ايران در عراق اينک به طور رسمي همسو هستند در صورتي که اظهارات خاتمي را بتوان رسمي ارزيابي کرد. با توجه به تغيير مواضع تهران در گذشته، مقداري فضاي جنب و جوش در اين قضيه وجود دارد. اما د راين مورد اظهارات خاتمي نسبت به همه ان چه که پيشتر رفته است، به طور منطقي دنبال مي شود. موسسه تحقيقاتي Stratfore در تجزيه و تحليل خود افزوده است: واضح است که ايران اين کار را به خاطر آمريکا انجام نمي دهد. ايران داراي منافع ملي بنيادي در عراق است. هر دولتي که در اساس دموکراتيک باشد، بايد شيعيان در آن از اکثريت برخوردار باشند. اگر کردها و شيعيان متحد شوند، آن گاه شکل دولت عراقي نمايان مي شود. اين دولت يک جمهوري اسلامي به سبک ايران خواهد بود، دموکراتيک اما تئوکراتيک. کردها در آن از اختيارات عمده خودگرداني برخوردار خواهند شد. سني ها و به خصوص بعثي ها، که هم شيعيان و هم کردها از آن ها بيزارند، مي توان گفت از اقبال بي نصيب خواهند بود. دولت عراقي چريک ها را آن گونه که آن ها مي گويند، با چابکي سرکوب خواهد کرد. اظهارات خاتمي در به رسميت شناختن شوراي اداره عراق و پذيرش برنامه زمان بندي شده آمريکا براي انتقال قدرت، به طور اجتناب ناپذير به اين سناريو خواهد انجاميد. موسسه تحقيقاتي Stratfore در گزارش خود مي گويد: در واشنگتن اين سناريو بدون ترديد خصومت سختي در وزارت دفاع به وجود آورده است، جايي که هم رامسفلد و هم ولفوويتز، مصرانه مخالفت خود را با روي کار آمدن دولتي به سبک ايران در هر منطقه اي از عراق اعلام کرده اند، تا چه رسد به تشکيل چنين دولتي براي سراسر عراق، اما ناکامي آن ها در بهار گذشته در ترسيم يک استراتژي براي در هم شکستن چريک هاي عراقي، آرزوهاي آن ها را قابل بحث ساخته است. موسسه تحقيقاتي Stratfore در تجزيه و تحليل خود درباره معادله ايران، آمريکا، و عراق مي گويد: رئيس جمهوري آمريکا با اين گزينه روبرو است، مخالفت با خواست ايران و شيعيان و در نتيجه مبارزه در جنگ به تنهايي يا دست زدن به معامله اي که ايران را از بالاترين خواسته اش بهره مند مي سازد: يک عراقي که شيعيان در آن حکمفرما و مسلح باشند. موسسه تحقيقاتي Stratfore در گزارشي تفصيلي به تجزيه و تحليل اظهارات حجت الاسلام سيد محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، در ديدار با جلال طالباني و بررسي منافع ايران و آمريکا در عراق پرداخت. محمد خاتمي روز گذشته در پي ديدار با جلال طالباني اعلام کرد که ايران شوراي اداره عراق را به رسميت مي شناسد. Stratfore نوشت که شوراي اداره عراق ابتکاري آمريکايي است و به رغم نشانه هاي اخير از استقلال آن، اين شورا همچنان نهادي برآمده از اشغال عراق است. آمادگي جمهوري اسلامي براي به رسميت شناختن شوراي اداره عراق، اساسا به اين معنا است که اين کشور برخوردار از بيشترين نفوذ در عراق پس از آمريکا، اينک با شوراي اداره عراق وارد معامله شده است. کوتاه سخن اين که منافع آمريکا و ايران در عراق اينک به طور رسمي همسو هستند، در صورتي که بتوان اظهارات آقاي خاتمي را رسمي ارزيابي کرد.
XS
SM
MD
LG