لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۲۲

برگزاري تظاهرات جمعيت دفاع از زندانيان سياسي ايران، شاخه آلمان


(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديو فردا): امروز به مناسبت بزرگداشت روز دانشجو، سالروز جهاني حقوق بشر و اعطاي جايزه به شيرين عبادي و نيز اعتراض به دستگيري هاي خودسرانه و به زندان انداختنروزنامه نگاران، دانشجويان و دگرانديشان در هواي زيرصفر درجه، تظاهراتي در برابر قديمي ترين كليساي آلمان در شهر كلن برگزارشد. شهرام ميريان (راديو فردا): شانزده سال پياپي است كه در چنين روزهايي جمعيت دفاع از زندانيان سياسي ايران، شاخه آلمان، دست به برپايي تظاهراتي در بزرگداشت روز دانشجو و سالروز جهاني حقوق بشر مي زند. تظاهرات اين بار اما مصادف شده با اعطاي جايزه نوبل به شيرين عبادي. به اين خاطر اين جمعيت در تظاهرات امروز خود در شهر كلن، ضمن اعتراض به موارد نقض حقوق بشر در ايران، خرسندي خودش را نسبت به اين جايزه كه براي اولين بار به يك ايراني داده شده، ابراز مي دارد. جمعيت دفاع از زندانيان سياسي در فراخوانهاي گوناگون خودش به زبانهاي آلماني، از شركت كنندگان در تظاهرات امروز خواسته كه با شيريني و شاخه گل در اين برنامه شركت كنند. به همين خاطر من مي بينم كه شركت كنندگان در اين حركت اعتراضي به ميان رهگذران در برابر قديمي ترين كليساي آلمان در شهر كلن مي روند و به آنها شيريني تعارف مي كنند. در اعلاميه هاي ريز و درشتي هم كه به زبان آلماني به رهگذران داده مي شود، آمده كه پخش شيريني در اين تظاهرات به نشانه شادي از اعطاي جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي است وازاين بانوي آزاديخواه خواسته شده با شناخت كاملي كه از نقض حقوق بشر در ايران دارد، بر تلاش خودش در راه برقراري آزادي در ايران بكوشد. سخنگوي جمعيت دفاع از زندانيان سياسي، پس از نطق كوتاهي به زبان آلماني، هم اينك نزد من آمده، از ايشان خواهش مي كنم كه بگويند كه در سخنراني امروز چه گفتند. ... مركزي ما كماكان اشاره به ادامه دستگيريها، ادامه شكنجه ها و سركوب در ايران و زندانهاي جمهوري اسلامي است. سركوب و توقف در آن بدون توقف ادامه دارد، انتخاب خانم شيرين عبادي در آن تغييري نداده، در مقابل خانم شيرين عبادي در مقابل وظايف بسياري سختي قرار دارد. در مقابل نظام حكومتي كه تا به حال هيچ انعطافي از خودش نشان نداده، آمادگي براي پذيرش موارد بين المللي را ندارد، جامعه بين المللي همانطوري كه در مورد مسائل اتمي عمل كرد، بايد در مورد مسائل حقوق بشر هم مثل آن عمل كند . ش . م : آقاي دكتر بيگدلي بفرماييد كه از اين تظاهرات امروز چه نهادها و سازمانهاي سياسي حمايت كردند؟ تا همين الان تعداد زيادي از ايرانيان حضور پيدا كردند، دانشجويان، اتحاد دانشجويان آلماني، حزب سوسياليست دموكراتيك آلمان و Amnesty International از اين تظاهرات حمايت كردند، ما بيانيه مفصلي در اين رابطه تهيه كرديم كه به همه نهادهاي بين المللي ارسال شده. ش . م : خانم عفت ... شما هم در تظاهرات شركت كرديد، در آغاز مي خواستم نقطه نظر خودتان را نسبت به روز دانشجو، سالروز جهاني حقوق بشر و همينطور تظاهرات امروز جويا بشوم. عفت مه آواز: اولين نكته اي كه در مورد سالروز جهاني حقوق بشر من مي توانم بگويم، براي مردم ايران و براي كساني كه زنداني سياسي بودند، چه در گذشته و چه در حال، معناي بزرگي دارد و هميشه اين روز در ذهن آدمهايي كه آگاه هستند، زنده بوده و امسال روز ديگري است براي ما بخصوص ما زنهاي ايراني. جايزه اي كه شيرين عبادي گرفت، به عنوان يك رويداد تاريخي بزرگ در دنيا ثبت مي شود و من به عنوان يك زن ايراني بسيار خوشحال هستم و با خوشحالي در اين مراسم شركت كردم. ش . م : آقا شما در اين تظاهرات شركت كرديد. من مي بينم درحالي كه عكس هاي زندانيان را بر گردن خودتان آويختيد. وقتي شما شيريني به آلماني ها ميداديد، آنها پرسش هايي از شما ميكردند. ممكن است بفرماييد چه مي گفتند؟ يك شركت كننده در تظاهرات: سوال مشخصشان اين بود كه شيريني دادن برايشان قابل حل نبود. ما توضيح داديم كه ضمن اينكه ما امروز جمع شديم دور هم تا نقض حقوق بشر در ايران را كمابيش درجريان باشيم و محكوم كنيم، از طرفي سير مبارزات جنبش آزاديخواهانه ايران به بار نشست و با دادن جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادي. و اين پيروزي بزرگي بود براي حقوق در ايران بوده و به همين دليل ما شادماني خودمان را به صورت پخش شيريني و بزرگ كردن عكس خانم شيرين به صورت رنگي همانطور كه داريد مي بينيد، نشان داديم و مردم خيلي خوشحال مي شدند. ش . م: در تظاهراتي كه در ساعت شانزده و سي دقيقه به وقت تهران در برابر بزرگترين و قديمي ترين كليساي آلمان برپا شده، ضمن پخش شيريني و گل به رهگذران، دو نامه جمعيت دفاع از زندانيان سياسي ايران شاخه آلمان، خطاب به كميته هاي حقوق بشر سازمان ملل و مجلس آلمان هم داده مي شود. در قطعنامه اين جمعيت هم نسبت به همه زندانيان سياسي اعم از روزنامه نگار، دانشجو و دگرانديش ايراني ابراز همبستگي شده و در پايان اين قطعنامه از حكومت ايران خواسته شده كه همه زندانيان سياسي را بدون قيد و شرط آزاد كند و به دستگيريهاي خودسرانه و بستن روزنامه ها پايان دهد. شانزده سال پياپي است كه در چنين روزهايي جمعيت دفاع از زندانيان سياسي ايران، شاخه آلمان، دست به برپايي تظاهراتي در بزرگداشت روز دانشجو و سالروز جهاني حقوق بشر مي زند. تظاهرات اين بار مصادف شده با اعطاي جايزه نوبل به شيرين عبادي. جمعيت دفاع از زندانيان سياسي در فراخوانهاي گوناگون خودش به زبانهاي آلماني، از شركت كنندگان در تظاهرات امروز خواسته كه با شيريني و شاخه گل در اين برنامه شركت كنند. دكتر بيگدلي سخنگوي جمعيت دفاع از زندانيان سياسي، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: ما كماكان به ادامه دستگيريها، ادامه شكنجه ها و سركوب در ايران و زندانهاي جمهوري اسلامي معترضيم. جامعه بين المللي همانطوري كه در مورد مسائل اتمي عمل كرد، بايد در مورد مسائل حقوق بشر هم مثل آن عمل كند . يك شركت كننده در اين تظاهرات در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: ضمن اينكه ما امروز جمع شديم دور هم تا نقض حقوق بشر در ايران را محكوم كنيم، از طرفي سير مبارزات جنبش آزاديخواهانه ايران به بار نشست و با دادن جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادي. و به همين دليل ما شادماني خودمان را به صورت پخش شيريني و بزرگ كردن عكس خانم شيرين به صورت رنگي همانطور كه داريد مي بينيد، نشان داديم و مردم خيلي خوشحال مي شدند.
XS
SM
MD
LG