لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۱۷

مهرانگيز کار تغيير در سياست جمهوري اسلامي در زمينه حقوق بشر را بدون اصلاح قانون اساسي غير ممکن دانست


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديوفردا): امروز به مناسبت روز جهاني حقوق بشر، فدراسيون مطبوعات ملي ايتاليا، کنفرانسي با نام اطلاع رساني و زنان براي دمکراسي در ايران، برگزار کرده است که در اين کنفرانس، از مهرانگيز کار، حقوقدان، هم دعوت شده است. مهرانگيز کار درباره اعطاي جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي، به راديوفردا گفت که اين اقدام هم مثبت است و هم منفي. احمد رافت (راديو فردا): به مناسبت ده دسامبر، روز جهاني حقوق بشر و همزمان با اهداي جايزه نوبل صلح به خانم شيرين عبادي، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پايتخت ايتاليا، سمينار يك روزه اي تحت عنوان اطلاع رساني و زنان براي دموكراسي در ايران از سوي فدراسيون ملي مطبوعاتي اين كشور برگزار شد كه يكي از سخنرانان آن، خانم مهرانگيز كار، حقوقدان، نويسنده و فعال و حقوق بشر و زنان بود. خانم مهرانگيز كار در حاشيه اين نشست گفت: مهرانگيز کار (حقوقدان): اينکه جايزه صلح نوبل را به يک زن ايراني دادند، طبيعي است که اين حرکت بسيار مثبتي است، ولي اين حرکت مثبت مي تواند خنثي هم بشود. يعني ما در عين حال که جهات مثبت آن را مي بينيم، چون با بافت و ساختار حکومت در ايران آشنا هستيم، مي دانيم که ممکن است اين جهات مثبت خنثي شود در طول زمان و ايشان را آنقدر مرعوب بکنند که به تدريج يا همزبان بشود با بعضي از سياست هاي حکومتي، و يا اينکه در حاشيه قرار بگيرد و کناره بگيرد و فقط اکتفاء بکند به اينکه جايزه اي گرفته، براي کارها و زحماتي که قبلا انجام داده. احمد رافت (راديوفردا، رم): خانم کار در ادامه گفتگو با راديوفردا، هرگونه تغييري در سياست جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر را بدون اصلاح قانون اساسي کنوني و يا حتي نگارش قانون اساسي جديد، غير ممکن دانست. مهرانگيز کار: ايران داراي يک نظامي سياسي – حقوقي خاصي است و در اين نظام سياسي – حقوقي خاص، اساسا احترام گذاشتن به حقوق بشر و مخصوصا جنبه اجرائي دادن به آن، کار ساده اي نيست، به خصوص اگر کساني که در سطوح مديريت بالاي قضايي و امنيتي قرار مي گيرند، اعتقادي نداشته باشند به مباني و موازين حقوق بشري. اين چهارچوب سياسي - حقوقي که ما در حال حاضر داريم، به عنوان قانون اساسي جمهوري اسلامي، نمي تواند کمک رسان زيادي باشد براي تحول در وضعيت حقوق بشر، حالا جنبه هاي اجرايي را كنار مي گذاريم. جنبه هاي اجرايي خوب ممكن است يك مجري خودسرانه هر كاري را هم بكند. ولي از آن جنبه و جهت كه بگذريم كه خوب مجريان در ايران معتاد شدن به اين كه اعمال خشونت بكنند نسبت به متهمين از انقلاب رويه شده. اعمال خشونت با متهمين را هيچ كس برخورد نكرده، چون كسي با آن برخورد نكرده تمام مامورين وابسته به دستگاههاي امنيتي اطلاعاتي قضايي، اساسا تصور مي كنم جزء حقوقشان است و متهم يك طعمه است در دستشان و مي تواند با آن هر كاري كند. بنابراين همه اينها محتاج يك تحول سياسي است و من مادامي كه اين قانون اساسي اصلاح نشود، حالا اصلاحش هم من نمي دانم اگر قرار باشد بشود، به رفراندوم گذاشته شود، تا چه اندازه مردم به اصلاحش راي مي دهند، تا چه اندازه مردم اساسا به تغييرش راي مي دهند كه حق انتخاب داشته باشند واقعا. ا . ر: در اشاره به سياست انتقادي اروپا، در قبال نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران، خانم مهرانگيز كار افزود: مهرانگيز كار: فشارهاي خارجي اندكي اثرگذار است. خوب به تجربه در اين چند سال ديديم وقتي چند قرارداد اقتصادي كه خيلي مورد توجه است، ديگر فشار را از روي ايران برمي دارند و به نظر من كشورهاي خارجي بيشتر براي متقاعد كردن افكار عمومي خودشان است اگر وارد بحث فوق بشر در ايران مي شوند و نه اينكه خيلي دلشان به حال ما سوخته باشد. نه اينكه نفي كنم، خوشحاليم كه اتحاديه اروپا امنيت مي دهد به بحث حقوق بشر. ولي ضمنا اين را هم مي دانيم كه اين بحثش محدود است، اين مداخله اش محدود است، جمهوري اسلامي ايران هم خيلي هوشيارانه كار مي كند، به محض اينكه وارد اين بحث مي شوند، اين بحث را اينطور مي بندد كه آن طرف هم خيلي از امضاي قراردادها را، مي گويد پس بايد باشد براي بعد. پس بنابراين اينجا يك موازنه اي وجود دارد و يك مقابله سياسي وجود دارد و اتحاديه اروپا خيلي نمي تواند اثرگذار باشد. به مناسبت ده دسامبر، روز جهاني حقوق بشر و همزمان با اهداي جايزه نوبل صلح به خانم شيرين عبادي، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پايتخت ايتاليا، سمينار يك روزه اي تحت عنوان اطلاع رساني و زنان براي دموكراسي در ايران از سوي فدراسيون ملي مطبوعاتي اين كشور برگزار شد كه يكي از سخنرانان آن، خانم مهرانگيز كار، حقوقدان، نويسنده و فعال و حقوق بشر و زنان بود. خانم مهرانگيز كار در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که اعطاي جايزه به يک زن ايراني (شيرين عبادي)، حرکت بسيار مثبتي است، ولي اين حرکت مثبت مي تواند با مرعوب کردن ايشان توسط حکومت و به حاشيه راندن و يا همزبان کردن وي با بعضي از سياست هاي حکومتي، خنثي شود. خانم کار مي افزايد که هرگونه تغييري در سياست جمهوري اسلامي در زمينه حقوق بشر، بدون اصلاح قانون اساسي کنوني و يا حتي نگارش قانون اساسي جديد، غير ممکن است.
XS
SM
MD
LG