لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۲۹

مجله تايم سرباز آمريکايي را به عنوان شخصيت سال 2003 برگزيد


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): مجله تايم روزيکشنبه اعلام کرد سربازآمريکائي را به عنوان شخصيت سال 2003 برگزيده است. بهروز نيکذات (راديوفردا): مجله تايم درتوضيحات خود درباره شخصيت سال خاطرنشان ساخته است: اين عبارت را درمحدوده گسترده اي به کاربرده است به گونه اي که مردان وزنان کليه دستجات نيروهاي مسلح آمريکا را اعم از 4/1 ميليون نفردراونيفورم نظامي و 2/1 ميليون نفر افراد ذخيره شامل مي شود. نانسي گيبس، سردبير مجله تايم، دربيانيه اي اعلام کرد که به خاطرمهارت وخدمات غيرعادي و فوق العاده نظاميان، به خاطرشرايط ونحوه انتخاب هرکدام ازآن ها، و به خاطرچالشي که نظاميان نه تنها دردفاع ازآزادي ما وبلکه دردفاع ازآزادي کساني که درنيمي ازجهان نيازمند آن هستند، سربازآمريکائي به عنوان فرد سال مجله تايم برگزيده شده است. دانلد رامسفلد، وزيردفاع آمريکا، هنگامي که نويسندگان تايم درماه نوامبرگذشته درساختمان وزارت دفاع با وي ديدار کردند، پيشنهاد کرد سربازآمريکائي به عنوان فرد سال برگزيده شود. بنا به گزارش فرماندهي مرکزي آمريکا، اين کشوردرحال حاضرحدود 120 هزارسرباز درعراق وحدود 9 هزارسرباز درافغانستان دارد که به تعقيب بقاياي رژيم طالبان اشتغال دارند. سربازان آمريکائي درسال 1951 نيز مورد تقدير مجله تايم قرار گرفتند. اين هنگامي بود که تايم درجريان جنگ کره، مرد جنگي آمريکا را به عنوان مرد سال انتخاب کرد. سه زن که با صراحت ماجراي بدرفتاري با خود را درمحل کارتشريح کرده بودند، به عنوان شخصيتهاي سال 2002 تايم معرفي شدند. اين سه زن در اف بي آي، شرکت ورلد کام و شرکت انران کارمي کرده اند. رودلف جولياني Rudolph Giuliani، شهردارنيويورک، به خاطررهبري خود درجريان حملات تروريستي 11 سپتامبر2001، به عنوان مرد سال 2001 برگزيده شد. مجله تايم روزيکشنبه اعلام کرد سربازآمريکائي را به عنوان شخصيت سال 2003 برگزيده است. اين مجله درتوضيحات خود درباره شخصيت سال خاطرنشان ساخت که اين عبارت را درمحدوده گسترده اي به کاربرده است به گونه اي که مردان وزنان کليه دستجات نيروهاي مسلح آمريکا را اعم از 4/1 ميليون نفردراونيفورم نظامي و 2/1 ميليون نفر افراد ذخيره شامل مي شود. نانسي گيبس، سردبير مجله تايم، دربيانيه اي اعلام کرد که به خاطرمهارت وخدمات غيرعادي و فوق العاده نظاميان، به خاطرشرايط ونحوه انتخاب هرکدام ازآن ها، و به خاطرچالشي که نظاميان نه تنها دردفاع ازآزادي ما وبلکه دردفاع ازآزادي کساني که درنيمي ازجهان نيازمند آن هستند، سربازآمريکائي به عنوان فرد سال مجله تايم برگزيده شد.
XS
SM
MD
LG