لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ تهران ۰۰:۴۰

ملکوت صادقی و کشتار سرخپوستان؛ کتاب در هفته گذشته


ملکوت صادقی


هفته گذشته، پس از ۶ سال انتظار، چاپ هشتم داستان بلند ملکوت اثر بهرام صادقی منتشر شد.


داستان بلند ملکوت را، که نخستين بار در نيمه اول دهه چهل در کتاب هفته به سردبيری احمد شاملو به چاپ رسيد، از قله های درخشان داستان نويسی فارسی ارزيابی می کنند.


بهرام صادقی در اين اثر داستان نويسی رئاليستی، سورئاليزم، جريان سيال ذهنی و رئاليزم جادويی را در بافتی منسجم و پر کشش و ساختاری نو و خلاقانه تلفيق کرده و با خلق شخصيت های زنده در متن پيرنگی سنجيده، برخی از پيچيده ترين مفاهيم فلسفی و مباحث هستی شناختی و شناخت شناسی را در اثری ارزنده به داستان بر می کشد.


ملکوت در سال ۱۳۴۹همراه با برخی داستان های کوتاه صادقی در مجموعه سنگر و قمقمه های خالی منتشر و با اقبال گسترده محافل ادبی رو به رو شد.


صادقی داستان ملکوت را در ۲۵ سالگی نوشت و اثر او چنان تاثير عميق و ماندگاری بر داستان نويسی فارسی بر جای نهاد که با تاثير بوف کور هدايت سنجيده می شود.


بر اساس داستان بلند ملکوت فيلمی به کارگردانی خسرو هريتاش نيز ساخته شد.


بهرام صادقی در ديماه ۱۳۱۵ در اصفهان چشم به جهان گشود و در ۱۳۳۴ در دانشکده پزشکی تهران به تحصيل طب پرداخت.


نخستين داستان کوتاه صادقی، فردا در راه است، در ۱۳۳۵ در مجله معتبر سخن پرويز ناتل خانلری و آخرين اثر او با عنوان وعده ديدار با جوجو جتسو، در سال ۱۳۵۵ در روزنامه کيهان به چاپ رسيد.


صادقی در آذرماه ۱۳۶۳ چشم از اين جهان فروبست.


سوسياليسم علمی و کشتار سرخپوستان


روايت مدرن جنبش سوسياليستی ۱۰۰ سال پيش از مارکس و انگلس سابقه داشت و در عمر پر تلاطم ۱۰۰ ساله خود نحله ها، متفکران و نظريه پردازان بزرگی را خلق و انقلاب ها، شورش ها و تحولات مهمی را زمينه سازی کرده بود.


مارکس و انگلس نظريات و ديدگاه های متفکران سوسياليست پيش از خود را با صفت «تخيلی» از آراء خود متمايز و منظر خود را به صفت «علمی» ملقب کردند.


کتاب سوسياليسم: تخيلی و علمی، اثر فردريش انگلس، که ترجمه فارسی آن هفته گذشته منتشر شد، کوششی است برای اثبات اين مرزبندی که به دوران معاصر و پس از شکست پروژه مارکسيستی و احياء نحله های ديگر جنبش سوسياليستی اعتبار خود را از دست داده است.


سوسياليسم: تخيلی و علمی از آثار مهم انگلس است و مقدمه جورج نواک، نظريه پرداز بزرگ معاصر، بر جدابيت و ارزش کتاب افزوده است.


اين اثر را مسعود صابری ترجمه کرده است .


همين مترجم کتاب ارزنده و مهم جورج نواک به نام نسل کشی سرخپوستان را نيز ترجمه و منتشر کرده است.


نسل کشی سرخپوستان از سياه ترين فصول تاريخ بشری است. نواک در اين اثر تحليلی درخشان درباره نقش و تاثير نسل کشی سرخپوستان بر شکل گيری و پيشرفت سرمايه داری در آمريکا به دست می دهد.


وزن در شعر کردی


فرهنگ و زبان کردی در شعر پيشينه ای غنی و درخشان دارد و کتاب وزن در شعر کردی، که هفته گذشته منتشر شد، تلاشی است ارزنده در عرصه پژوهش های ادبی در اين زبان.


زبان کردی در ايران، عراق، سوريه و ترکيه با دامنه های متفاوت، با سانسور زبان رسمی رو در رو بوده است و به همين دليل پژوهش های ادبی معتبر درباره اين زبان با غنای شعر کردی همسنگ نيست.


عبدالخالق پرهيزی در دو بخش کتاب وزن در شعر کردی مباحثی چون تاريخ و منشا زبان کردی، ارزش ادبی و آواشناسی تطبيقی گويش های زبان کردی، خط کردی و چگونگی تکوين و تحول شعر کردی را بررسی کرده و وزن در شعر کردی را با وزن در شعر فارسی مقايسه و تطبيق می کند.


ملاصدرا و وايتهد


ملاصدرا از خلاق ترين فلاسفه و عرفای کلاسيک ايرانی است و وايتهد از بنيانگذاران مکتب تحليلی در فلسفه معاصر.


کتاب پژوهشی تطبيقی در هستی شناسی و شناخت ملاصدرا و وايتهد، که هفته گذشته منتشر شد، تلاشی است در تطبيق و مقايسه آراء اين دو متفکر.


مهدی دهباشی در اين اثر کوشيده است تا مشابهت های با معنا را در افکار عارفی مسلمان و فيلسوفی رياضی دان و پايبند منطق علمی بررسی کند.


XS
SM
MD
LG