لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸ تهران ۰۶:۳۵

نشر و کتاب در هفته گذشته


عطار کدکنی در ۷ جلدهفته گذشته خبر انتشار مجموعه آثار فريدالدين عطار نيشابوری با تصحيح، مقدمه و توضيحات محمد رضا شفيعی کدکنی، شاعر و پژوهشگر برجسته ايرانی، با استقبال گسترده محافل فرهنگی و دانشگاهی ايران رو به رو شد .اين مجموعه ۷ جلدی الهی نامه،عطار نامه،منطق الطير،تذکره الاوليا، مصيبت نامه، اسرارنامه و مختارنامه عطار را در بر دارد.فريدالدين عطار نيشابوری از بزرگ ترين چهره های ادب کلاسيک فارسی و از با نفوذترين مراجع عرفان ايرانی است و شفيعی کدکنی در تصحيح آثار ادب کلاسيک فارسی پيشينه ای درخشان پشت سر دارد .خلاقيت های ادبی عطار نيشابوری در شعر و نثر فارسی و توانايی شگفت انگيز او در خلق حکايت ها و داستان های رمزی و کنايی بر عرفان، ادب و فرهنگ ايرانی تاثيری ماندگار بر جای نهاده است .محمد رضا شفيعی کدکنی در ۱۳۱۸ چشم بر جهان گشود و تحصيلات دانشگاهی خود را در زبان و ادب فارسی تا اخذ دکترا دنبال کرد.رساله دکترای کدکنی با عنوان صور خيال در شعر فارسی از منابع معتبری است که در عرصه نقد و نظريه ادبی به زبان فارسی تاليف شده است .کدکنی در چند دهه گذشته همراه با تدريس در دانشگاه، آثار ارزشمندی در تاريخ و ادب کلاسيک و معاصر فارسی تاليف و برخی از مهم ترين متون کلاسيک از جمله اسرار الاتوحيد را تصحيح و منتشر کرده است.کدکنی با نام شعری م. سرشک از دهه چهل ۴۰ تا کنون برخی از زيباترين نمونه های شعر معاصر فارسی را خلق کرده است که در مجموعه شعرهايی چون شبخوانی، زمزمه ها، از زبان برگ، در کوچه باغ های نشابور، بوی جوی موليان، از بودن و سرودن و مثل درخت در شب باران منتشر شده اند .مار و کاج در ادبيات فارسی و ژاپنی


مار و کاج، سمبل های جاودان در ادبيات فارسی و ژاپنی ، که هفته گذشته منتشر شد، تلاشی است ارزنده در عرصه ادبيات تطبيقی.ناهوکو تاواراتانی مولف ژاپنی کتاب با مقايسه و تحليل کاربرد سمبليک مار و کاج در شعر و نثر کهن و معاصر فارسی و ژاپنی کوشيده است تا مشابهت ها و تفاوت های اين دو عنصر را در ادب اين دو سرزمين بررسی کند.اين کتاب را علی رضا غلامی به فارسی ترجمه کرده است .من گور کن ها را صدا می زنممن گور کن ها را صدا می زنم ، مجموعه ای از آثار ۴ شاعر برجسته مکتب سوررئاليزم با ترجمه احسان لامع تصويری است از شعر هنرمندانی که به روزگار خود با طغيان عليه کليشه های مسلط و شورش عليه هنجارهای غالب در راه های ناپيموده گام نهادند و چشم اندازهای نو را تجربه کردند .در اين مجموعه، شعرهايی از روبر دسنوس، پل آلوار، آندره برتون و لويی آراگون به فارسی ترجمه شده است .مترجم در مقدمه ای بر کتاب کوشيده است تا با نشان دادن پس زمينه های فرهنگی و اجتماعی پيدايش سوررئاليزم، جنبش های دادائيستی و سوررئاليستی را به خوانندگان فارسی زبان معرفی کند.کلايست هم به فارسی ترجمه شدبا انتشار ترجمه فارسی مجموعه داستان ميشائيل کول هاوست و ۳ داستان ديگر يکی از نويسندگان برجسته ادب کلاسيک آلمان به فارسی زبانان معرفی شد.هاينريش فون کلايست، از نويسندگان برجسته آلمان در قرن نوزدهم، در سی سالگی رخت از اين سرای برکشيد، اما به رغم اندک شمار بودن آثار خود تاثيری جدی بر زبان و ادب آلمانی بر جای نهاد .اين مجموعه را محمود حدادی به فارسی ترجمه کرده است .


XS
SM
MD
LG