لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۵۵

برندگان و بازندگان؛ معانی و پيامدهای انتخابات


ماشاالله شمس الواعظين می گويد بايد در انتخابات آينده مجلس شورای اسلامی منتظر تغيير و تحول افکار عمومی در جهت ابراز مخالفت بيشتر، عمده تر و شايد هم حادتر مردم با دولت محمود احمدی نژاد بود.

اعلام نتايج انتخابات روز جمعه درايران نشان از آن دارد، که طرفداران محمود احمدی نژاد از دستيابی به اکثريت کرسی ها درمجلس خبرگان، مياندوره ای مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستای ايران، باز مانده اند.


در همين حال، اکبر هاشمی رفسنجانی، با بيش از يک ميليون و پانصد هزار رای، با فاصله زيادی از نفرات ديگر، درانتخابات مجلس خبرگان در تهران، اول شد.


ماشاء الله شمس الواعظين، روزنامه نگار و تحليلگر سياسی در ايران، روز دوشنبه، ۲۷ آذر درباره نتيجه انتخابات مجلس خبرگان در تهران و موفقيت اکبرهاشمی رفسنجانی به راديو فردا گفت: «به نظر می رسد آقای هاشمی رفسنجانی، که نتوانست در رياست جمهوری حضور پيدا کند و آخرين برنامه های خود را پيش از بازنشستگی سياسی اش به اجرا بگذارد، بتواند از طريق مجلس خبرگان برنامه های خود را تحقق ببخشد.»


آقای شمس الواعظين گفت:« آقای رفسنجانی می تواند با فعال کردن سه عنصر اساسی مجلس خبرگان، يعنی نظارت بر عملکرد رهبری و پاسخگو کردن در قبال مسايل سياست داخلی و خارجی و نيز عزل رهبری، در صورتی که نتواند به وظايف خود عمل کند، و انتخاب فرد ديگری به جای او، وظايف مجلس خبرگان را تحقق ببخشد.»


وی اضافه کرد: «به نظر می رسد، که آقای رفسنجانی برای فعال کردن اين سه وظيفه مجلس خبرگان برنامه دارد. در اين صورت، ما مجلس خبرگانی متفاوت از دوره های پيشين خواهيم داشت، مگر آنکه آقای هاشمی رفسنجانی بخواهد در آخرين مراحل پيش از بازنشستگی سياسی اش، به سياست های پيشين خود ادامه دهد و هيچ تغييری در رويکرد و سياستش در ارتباط با نظام سياسی و اصلاحاتی که مورد نظرش بود ندهد، که در اين صورت، به نظر می رسد مجلس خبرگان خصلت ناکارآمدی خود را که در سه دوره پيشين نيز مشاهده شد، حفظ خواهد کرد.»


نارضايتی مردم از سياست های احمدی نژاد


اين روزنامه نگار و تحليلگر سياسی در پاسخ به اين پرسش که نتايج انتهابات مجلس خبرگان، ميان دوره ای مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا در ايران می تواند چه تاثيری بر سياست های داخلی و خارجی دولت محمود احمد نژاد داشته باشد، گفت:« اين نخستين انتخابات در جمهوری اسلامی ايران است که طرفداران رييس جمهوری در فاصله کوتاه زمانی بعد از پيروزی در انتخابات رياست جمهوری نتوانسته اند درانتخابات پس از آن پيروز شوند و حتی شوراهای محلی را فتح کنند.»


آقای شمس الواعظين افزود: «اين موضوع، نشان دهنده آن است که مردم ايران از سياست های آقای احمدی نژاد در عرصه های داخلی و خارجی ناراضی بوده اند و در آينده، اين نارضايتی می تواند به مخالفت هم برسد.»


وی سياست خارجی محمود احمدی نژاد را تندروانه توصيف کرد و گفت:«اگرچه رييس جمهوری در سياست خارجی، به ويژه در مسايل حساس و از جمله پرونده هسته ای تاثيرگذار نيست، اما اظهار نظرهای شتاب زده، عجولانه و تندروانه رييس جمهوری موجب تاثير منفی بر روی سياست خارجی ايران در خانواده بين المللی شد و آن را در عرض شش ماه عليه ايران بسيج کرد.»


ماشاء الله شمس الواعظين همچنين گفت: «آقای احمدی نژاد در سياست داخلی، همچون اقتصاد، سياست و فرهنگ وعده هايی داده بود که نه تنها به هيچ يک از آنها عمل نکرده است، بلکه برخلاف آنها هم عمل کرده است.»


به گفته وی، به نظر می رسد که بايد در انتخابات آينده مجلس شورای اسلامی منتظر تغيير و تحول افکار عمومی در جهت ابراز مخالفت بيشتر، عمده تر و شايد هم حادتر مردم با دولت محمود احمدی نژاد بود.


XS
SM
MD
LG