لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۵۳

اعتراض کارگران به «وعده توخالی احمدی نژاد»


اعتراض های کارگری از زمان به قدرت رسیده محمد احمدی نژاد افزایش یافته است.
۳۵کارگر شرکت پوشينه بافت قزوين، هفته گذشته در تهران، درمقابل دفتر محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، تجمع کردند. اين کارگران می گفتند که تجمع را، به دليل عملی نشدن قول آقای احمدی نژاد در رفع مشکلات اين کارخانه و از سرگيری کار برپا کرده اند.

همچنين صدها کارگر شرکت چينی البرز، در يک حرکت اعتراضی، جاده اصلی شهرصنعتی قزوين را مسدود کردند. اما اين اقدام اعتراضی آنان، با دخالت نيروی انتظامی پايان يافت.

عيد علی کريمی، دبير خانه کارگر قزوين در گفت و گو با راديو فردا، وضعيت جامعه کارگری قزوين را بسيار بد ارزيابی کرد و گفت: «در حال حاضر، پنج هزار کارگر در اين شهر بلاتکليف هستند، و اين در حاليست که کارخانه ها و شرکت هايی مانند پوشينه بافت، دچار مشکلات اقتصادی شده اند.»

وی افزود:« مشکلات شرکت پوشينه بافت در يک سال گذشته، با تغيير و تحول مديريت خصوصی اش، همچنان به قوت خود باقيست. در همين ارتباط، کارگران اين شرکت برای انعکاس مشکلات خود، از جمله عدم پرداخت حقوق شان، به تهران آمدند، و در پی تجمع شان در مقابل دفتر رياست جمهوری، مسئولين قول مساعد دادند که تا سه هفته آينده تمام مطالبات شان پرداخت شود.»

آقای کريمی در مورد وضعيت شرکت چينی البرز گفت: «کارگران اين شرکت، پنج ماه است، که حقوق دريافت نکرده اند. اين درحاليست که اين شرکت به هيچوجه، مشکل کاری وتوليدی ندارد، و تنها مشکلش، مديريتی، و واگذاری اش به بخش خصوصی است.»

دبير خانه کارگر قزوين در پاسخ به پرسشی در مورد برخورد نيروی انتظامی با کارگران شرکت چينی البرز گفت: «بر اثر فشارهای وارد آمده، کارگران در کنار شرکت خود، در جاده اصلی شهر صنعتی البرز تجمع کردند، که برادران نيروی انتظامی آمدند تا اين بحث را، به نوعی، پايان بدهند.»

به گفته عيدعلی کريمی، اين بار نخست نبوده است که کارگران شرکت چينی البرز دست به اعتراض زده اند و حداقل هفت بار، اقدام به بستن جاده اصلی شهر صنعتی البرز کرده اند و يا در فرمانداری قزوين تجمع کرده اند تا به حق خودشان دست يابند.

اين درشرايطی است، که بر اثر عدم مديريت در اين شرکت، حدود ۳۰۰ کارگر بلاتکليف مانده اند.
XS
SM
MD
LG